Uitkeringen

‘Weinig ambitieuze poging voor betere werk-privébalans’

De federale regering wil flexibelere uurregelingen gemakkelijker toelaten. Daarmee wil het dat de balans tussen werk en privé gezonder wordt. Een invoering van een Europese richtlijn die al sinds...
   10 mei 2022

Sociale zekerheid beschermt… geen jobstudenten?

Tijdens het eerste coronajaar, 2020, is de armoede gedaald. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Maar is dat ook zo bij jobstudenten?
   31 maart 2022

Long covid eindelijk ook erkend als beroepsziekte

Wie corona opliep op het werk kan al langer beroep doen op een regeling voor corona als beroepsziekte. Maar voor aanhoudende klachten onder de noemer long covid volstond die regeling niet. Daar is...
   25 maart 2022

Vrouwen worden tijdens en aan einde van loopbaan gestraft

Belgische vrouwen van 65 jaar en ouder ontvangen gemiddeld een derde minder pensioen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het resultaat van een carrièrelange evenwichtsoefening tussen werk en gezin,...
   22 februari 2022

‘Jongeren voelen weinig eigenaarschap over hun toekomst’

Amir Bachrouri (19) is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met zeven andere verkozen jongeren en acht jeugdwerkers vormt hij de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering voor alles wat te...
   21 februari 2022

De geruisloze indexsprong waar niemand het over heeft

Door de sterke stijging van de energieprijzen azen de werkgevers opnieuw op een indexsprong, het overslaan van een automatische aanpassing van de lonen en uitkeringen. Uit berekeningen van het ACV...
   10 februari 2022

‘Alle kwaliteiten voor de job, maar net dat ene stukje niet’

Uit een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het niet goed gesteld is met de inclusie van mensen met een handicap in de maatschappij en op de werkvloer. Ervaringsdeskundige Jos Wouters...
   27 januari 2022

Wat verandert er in 2022?

Een nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee. Een aantal sociale verbeteringen vanaf 1 januari 2022 op een rijtje:
   13 januari 2022

Index wordt in februari opnieuw overschreden

Het Federaal planbureau verwacht dat de spilindex in februari weer overschreden wordt. Daarmee overschrijdt de stijging van de levensduurte voor de derde keer op slechts zeven maand de vastgelegde...
   12 januari 2022

Een extra week kerstvakantie in de lagere school, wat nu?!

Hoe organiseer ik de opvang tijdens de week vervroegde kerstvakantie? En wat voordien en nadien? En als ik in afwachting van een testresultaat niet naar het werk kan, hoe worden die dagen dan...
   16 december 2021
 

Hoeveel anciënniteit heb ik nodig voor tijdskrediet?

Wanneer je alle ballen niet meer in de lucht kan houden, kan thematisch verlof tijdskrediet een oplossing zijn. Maar hoeveel jaar moet je al bij je werkgever werken voor je dit kan opnemen?
   02 december 2021