Visie wordt gemaakt in een sterk netwerk: 

ACV 

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) is met 1,6 miljoen leden de grootste vakbond van België.  
Heb je vragen rond je werk, je inkomen of heb je juridische bijstand nodig? Ben je werkloos geworden? Maak je lid en krijg hulp bij het ACV-dienstencentrum in je buurt. 
Het ACV is een solidaire maatschappelijke beweging die opkomt voor jouw werk en inkomen. Onze vakbond telt meer dan 80.000 militanten ofwel afgevaardigden die in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of gewest werken aan goede arbeidsomstandigheden voor jou en je collega’s. We voeren campagne om onze ideeën en eisen kracht bij te zetten. Daarnaast organiseren we ook acties en betogingen samen met andere Belgische of Europese vakbonden, bijvoorbeeld rond zorg, pensioenen of fiscale rechtvaardigheid. 
www.hetacv.be 

Beweging.net

Beweging.net is de organisator van een netwerk met 11 stichtende leden en 5 geassocieerde partners. De stichtende leden zijn: ACV, CM, Femma, Samana, kwb, Okra, WSM, Pasar, Familiehulp, KAJ, Internationaal Comité.
De geassocieerde partners zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg, Pax Christi, Felies.

Beweging.net streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel. Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving. We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen initiatieven.
www.beweging.net

CM

CM is medebeheerder en uitvoerder van de verplichte ziekteverzekering. Naast de terugbetaling van medische kosten, biedt CM haar leden immers ook een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan.

CM is daarnaast een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70.000 vrijwilligers. Zij engageren zich vooral in besturen, verenigingen (Samana, Kazou, ...) en in de thuiszorg. De tienduizenden vrijwilligers reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie.

Tot slot is het gezondheidsfonds ook actief op internationaal vlak. Vooral in Afrika en Oost-Europa steunt ze jonge mutualistische initiatieven.
www.cm.be