hoedenwinkel
ID/ Patrick De Roo

Vanaf 1 juli veranderen er weer een aantal zaken. Zo krijgen kankerpatiënten voortaan een terugbetaling van hoofdaccessoires. 

An-Sofie Bessemans

Aanvraag tijdskrediet en thematisch verlof wordt digitaal

Wie een aanvraag wil indienen voor tijdskrediet of thematisch verlof, kan dat vanaf 1 juli enkel nog elektronisch. Dat geldt voor alle sectoren, enkel in het onderwijs gaat de maatregel pas vanaf 1 oktober in.

Volgens de RVA zal dit leiden tot een snellere behandeling van aanvragen. Er zullen ook geen fouten meer insluipen bij het overnemen van gegevens.

Wie een aanvraag wil indienen, stelt eerst de werkgever op de hoogte. Die vult eerst zijn deel van de aanvraag in op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Vervolgens vult de werknemer verder aan via Break@work. De RVA voorziet nog wel in een overgangsperiode. Wie digitaal problemen ondervindt kan nog tot 1 oktober 2024 een papieren aan vraag indienen.

Pensioenbonus voor wie langer aan de slag blijft

Om langer werken aan te moedigen, voerde de regering in lopende zaken een pensioenbonus in. Werknemers die vervroegd met pensioen kunnen maar toch besluiten om verder te werken, bouwen vanaf 1 juli per gepresteerde dag een nettobonus op. Daarvoor is het wel nodig dat je pas na 1 januari effectief met pensioen gaat. Vanaf 1 januari 2025 vervalt ook die voorwaarde en telt elke dag mee, ongeacht wanneer je effectief met pensioen gaat.

De pensioenbonus bedraagt 3.928 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.855 euro voor het tweede extra jaar en ten slotte 11.783 euro voor het derde opeenvolgende jaar. Wie deeltijds werkt, ontvangt een aangepaste pensioenbonus. Wie een lange loopbaan heeft, kan een hogere bonus krijgen. Het opgebouwde bedrag wordt automatisch in zijn geheel uitgekeerd ongeveer zes maanden nadat je effectief op pensioen bent. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag

Fietsvergoeding stijgt voor PC 200

Vanaf 1 juli 2024 wordt de fietsvergoeding van 0,20 euro per kilometer opgetrokken tot € 0,27/km voor wie in PC 200 (aanvullend paritair comité bedienden, een vrij grote sector) werkt, met een maximum van € 10,80 per arbeidsdag. De fietsvergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere tussenkomsten op het woonwerktraject, met uitzondering van de tussenkomst in het openbaar vervoer.

Terugbetaling haaraccessoires voor patiënten

Ben je kaal omwille van een radio- of chemotherapie of lijd je aan een bepaalde ziekte, dan kan de ziekteverzekering je vanaf 1 juli onder voorwaarden maximaal 120 euro terugbetalen voor accessoires om het hoofd te bedekken, zoals sjaals, hoeden, mutsen, petten of baretten. Ook andere soorten accessoires die niet in textiel zijn, maar wel in het dagelijkse leven gebruikt worden komen in aanmerking. 

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!