Werkgelegenheid

Sociale zekerheid beschermt… geen jobstudenten?

Tijdens het eerste coronajaar, 2020, is de armoede gedaald. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Maar is dat ook zo bij jobstudenten?
   31 maart 2022

Seizoenarbeid moet aantrekkelijker worden

Bij het opduiken van de eerste bloesems loopt in Limburg de tentoonstelling Our invisible hands, over het leven van seizoenarbeiders en de impact van seizoenarbeid op de plaatselijke bevolking. ACV...
   29 maart 2022

Werklozen die korte tijd werken niet langer fiscaal gestraft

Tot voor kort werden mensen die periodes van werkloosheid afwisselden met een bijkomend inkomen, bijvoorbeeld uit uitzendarbeid, fiscaal afgestraft. Zo erg zelfs dat de eindrekening negatief...
   25 maart 2022

‘VDAB-stages leiden tot nieuwe werkende armen’

De Vlaamse regering wil werkzoekenden inschakelen in de dienstenchequesector. Daardoor zouden goedkope werkkrachten het personeelstekort in de sector moeten opvullen. Het ACV vindt dat een slecht...
   22 maart 2022

Belgische werknemers in problemen na sancties tegen Rusland

In de Antwerpse vestiging van EuroChem dreigen 400 werknemers hun loon niet te zien, of misschien nog erger: hun baan te verliezen. Dat is het rechtstreekse gevolg van sancties tegen invloedrijke...
   18 maart 2022

‘Ons inkomen zegt weinig over onze echte verdiensten’

Paul de Beer (64) is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit die positie voedt dit zwaargewicht het publieke debat en adviseert hij de Nederlandse regering. Half...
   11 maart 2022

Eerste terug-naar-werk-coördinatoren gestart

Op 1 maart zijn de eerste terug-naar-werk-coördinatoren bij CM aan de slag gegaan. Zij ondersteunen langdurig zieken die na een lange afwezigheid weer naar de werkvloer willen terugkeren. ‘Daarmee...
   09 maart 2022

‘Het imago van sommige sectoren moet beter’

De coronacrisis leerde ons vele dingen, zoals welke beroepen écht cruciaal zijn om onze samenleving te laten draaien. Voor zorg- en veiligheidsdiensten bleek dat eens te meer. Maar niet voor elk...
   09 maart 2022

Geen Belgische e-commerce door wetgeving nachtarbeid?

Volgens experts ligt de achterstand in de e-commerce niet aan de wetgeving rond nachtwerk die de rechten en het welzijn van werknemers beschermt. De achterstand komt vooral door conservatief...
   24 februari 2022

‘Jongeren voelen weinig eigenaarschap over hun toekomst’

Amir Bachrouri (19) is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met zeven andere verkozen jongeren en acht jeugdwerkers vormt hij de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering voor alles wat te...
   21 februari 2022

Uitspraken Confederatie Bouw stuiten op onbegrip

‘Nood breekt wet volgens de Confederatie Bouw. Voor hen volstaat het om een helm en een fluovestje in de handen van werklozen te duwen en een indexsprong door te voeren om alle problemen in de...
   10 februari 2022