Peter Wouters voorzitter beweging.net in brasserie
© Bart Dewaele

De Vivaldi-regering heeft de koopkracht goed beschermd, maar grote hervormingen liepen spaak. ‘Omdat partijvoorzitters aan de zijlijn bleven roepen’, zegt beweging.net-voorzitter Peter Wouters op Rerum Novarum.

An-Sofie Bessemans
Simon Bellens

Op Rerum Novarum, het jaarlijkse feest van de christelijke arbeidersbeweging, waarschuwt beweging.net-voorzitter Peter Wouters politici voor de afstand tussen burgers en de politiek. Luisterbereidheid en nabijheid, daar ontbreekt het aan. ‘Politici luisteren wel graag naar het middenveld’, zegt hij. ‘Maar vooral als het in hun kraam past.’

‘Het dienstbetoon om te luisteren naar de zorgen van individuele burgers en hen te helpen, vonden we paternalistisch en niet meer correct. Maar daarmee is de afstand tot de politiek gegroeid. Er is opnieuw een vorm van gepaste nabijheid nodig, zowel van politici als van het middenveld. Dat beseffen organisaties. Zo zoekt CM proactief mensen op die de weg niet vinden via de digitale dienstverlening, en geeft de kwb opleidingen aan buurtluisteraars.’

'Politici luisteren wel naar het middenveld, maar vaak alleen als ze zeggen wat die politici willen. Daar kunnen we niet in meegaan.'

Speelt het middenveld zijn rol nog voldoende om dat luisterend oor te vertalen naar de politiek?

WOUTERS ¬ ‘De band tussen middenveldorganisaties en politici is moeilijker geworden. Politici luisteren wel naar het middenveld, maar vaak alleen als ze zeggen wat die politici willen. Daar kunnen we niet in meegaan. Het middenveld probeert verder te staan van de waan van de dag. We laten ons niet leiden door dreigementen of opportunisme.'

'Eenvoudig is dat niet, want we willen mensen en politici meenemen in het tot stand komen van een standpunt of beleidsvoorstel. We moeten dat eigenaarschap delen. Dat vraagt tijd.’

Moeten ervaren rotten uit het middenveld ook niet vaker zelf een politiek mandaat willen opnemen?

WOUTERS ¬ ‘Het valt me inderdaad op dat mensen met praktijkervaring in het middenveld of onderzoekers weinig meedoen aan het politieke proces. Kandidaten uit het middenveld zijn zeldzaam op politieke lijsten. Nochtans is er aan knappe koppen geen gebrek. We moeten blij zijn als ze die politieke stiel aandurven.'

'Vlaams Belang dreigt: "Als wij aan de macht komen, betaalt het middenveld de prijs." Dat hoort niet thuis in een gezonde politieke omgeving.'

'Eigenlijk is dat spijtig. Steeds meer organisaties stellen zich zogenaamd neutraal op. Dat maakt zich bekennen tot een politieke groep natuurlijk moeilijk. Daarnaast moet het lik-op-stukbeleid van sommige partijen sneuvelen. Als wij aan de macht komen, betalen jullie de prijs, belooft het Vlaams Belang aan mensen uit het middenveld. Dat dreigement hoort niet thuis in een gezonde politieke omgeving.’

In de aanloop naar de verkiezingen klinkt de stemming over Vlaanderen en België negatief. Een rampzalige begroting, niet genoeg mensen aan het werk, een onwerkbare staatsstructuur … Deelt u dat pessimisme?

WOUTERS ¬ ‘Nee, ik deel dat niet. België heeft tijdens de afgelopen crisissen de koopkracht het best beschermd van alle OESO-landen. Door maatregelen zoals het uitgebreid sociale energietarief, de coronawerkloosheid, de btw-verlaging op energie, en natuurlijk ook door de automatische loonindexering, viel de economische schade bij ons mee en konden we snel herlanceren.’

‘Vergeet ook niet dat de afgelopen legislatuur meer dan een miljard euro structureel geïnvesteerd werd in de zorgsector, voor meer personeel en betere lonen. Een zelden geziene inspanning, waar nauwelijks iemand het over heeft.’

still pw 2

‘Toch heb ik begrip voor de frustratie dat enkele grote hervormingen niet gelukt zijn, in het bijzonder de fiscale hervorming. Ik had gehoopt en gedacht dat de confrontatie van zeven partijen en vier politieke stromingen in de Vivaldi-regering tot weloverwogen compromissen zou leiden.'

'Maar als de winst voor partijen belangrijker blijkt dan het algemeen belang, en grote vraagstukken, zoals onze pensioenen en het belastingsysteem, onopgelost blijven, dan ben ik teleurgesteld. Een regering is een ploeg. Winnen doe je samen.’

Wie acht u daarvoor verantwoordelijk?

WOUTERS ¬ ‘Om eerlijk te zijn, kan ik ook zelf niet altijd de vinger op de wonde leggen. Georges-Louis Bouchez (MR-voorzitter, red.) heeft vaak de hakken in het zand gezet. Maar het grote probleem lijkt mij dat partijvoorzitters zich roepend aan de zijlijn moeien met het beleid, zonder dat ze zelf lid zijn van de regering.’

In onze buurlanden is het de gewoonte dat partijleiders zelf de leiding van de regering opnemen.

WOUTERS ¬ ‘Dat vind ik logisch. Met de beste stuurlui aan wal blijven grote dossiers vastzitten en kalft het vertrouwen in de politiek af. Daar kunnen de partijen zelf ook niet gelukkig mee zijn, denk ik.’

‘In de Vlaamse regering was het de bedoeling dat de voorzitters van alle partijen in de regering zouden toetreden. (Bart De Wever van N-VA, Gwendolyn Rutten van Open VLD en Wouter Beke van CD&V, red.) Alleen Wouter Beke heeft zich toen aan die afspraak gehouden. (Inmiddels werd hij als minister van Welzijn opgevolgd door Hilde Crevits, red.)’

Wat is voor u de absolute prioriteit voor de volgende Vlaamse en federale regering?

WOUTERS ¬ ‘Op Vlaams niveau is dat het huisvestingsbeleid. Er staan ruim 180.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Ik vind het heel pijnlijk om te zien hoe de negatieve bijklank op sociaal wonen toegenomen is in de laatste vijf jaar.’

‘Federaal dwingen de omstandigheden ons om na te denken over de begroting. De nieuwe Europese begrotingsregels (die België zouden verplichten om de komende 7 jaar 27 miljard euro te besparen, red.), en de stijgende uitgaven voor de pensioenen en de gezondheidszorg, nopen tot grote inspanningen. Dat vraagt om een eerlijke verdeling van de lasten.'

'Minister Van Peteghem heeft een evenwichtige belastinghervorming voorbereid. Als je een fiscale hervorming wil, moet je bij CD&V zijn.'

'Het kan niet dat mensen met een pensioen, een uitkering, of die zorg nodig hebben, de prijs betalen door een eenzijdig besparingsbeleid. Dan krijg je sociale onrust, zeker wanneer het vertrouwen in de politiek laag is. De basis daarvoor moet een fiscale hervorming zijn. Die kan ervoor zorgen dat grote vermogens een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Als je in het stemhokje een recht­vaardige fiscaliteit wil, dan weet je wat te doen’, zegt u in uw Rerum Novarum-toespraak.

WOUTERS ¬ ‘Stem dan niet op een liberale partij. N-VA of Open VLD willen maar een stukje van de hervorming doorvoeren, en de grote vermogens zoveel mogelijk ongemoeid laten. Dat is niet waarvoor ik pleit. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is erin geslaagd om een evenwichtige hervorming voor te bereiden met alle betrokken partijen en sociale partners. Als je een fiscale hervorming wil, moet je bij CD&V zijn.’

Als we de peilingen mogen geloven, worden we na 9 juni wakker in een land waar, voor het eerst in de geschiedenis, extreemrechts de grootste is.

WOUTERS ¬ ‘Laten we toch maar eerst de stemuitslag afwachten. Er zijn meer partijen dan Vlaams Belang. De kiesstrijd speelt zich af tussen alle partijen. Denk na over welke partij het beste past bij je standpunten en bij wat jij belangrijk vindt. Maak een positieve keuze.’

 

Voorzitter Beweging.net Peter Wouters

peter wouters 9035
 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Telraam

Het Federaal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen doorgerekend. Wat kost een voorstel? Wat brengt het op? Wie wordt...
   21 mei 2024

Parochiezalen dreigen te verdwijnen ‘Nefast voor...

200 dorpen in Vlaanderen dreigen hun dorps- en parochiezalen te verliezen. Dat blijkt uit een bevraging van de Landelijke Gilden. ‘Heel wat...
   17 mei 2024

‘Het verbaast me hoe vaak Bart De Wever nog naar Nederland...

Al bijna twee jaar is de Belg Tim ’S Jongers een leidende stem in het Nederlandse politieke debat. In die tijd zag hij het thema ‘bestaanszekerheid’...
   17 mei 2024

De top 3 zorg en gezondheid voor de Vlaming

Visie vroeg duizend Vlamingen hoe ze denken over verschillende maatschappelijk hete hangijzers. Op vlak van zorg en gezondheid spreekt de...
   17 mei 2024