© Unsplash/ Luis Arias
Piet Van den Bergh
 17 oktober 2023

Wie kent het verschil tussen geboorteverlof, moederschapsrust, ouderschapsverlof en tijdskrediet?

Bij wie moet je de verloven aanvragen, binnen welke termijn, met welk formulier, en welke uitkering staat ertegenover? Zonder wetboek (of ACV-brochure) in de hand beantwoordt niemand die vragen foutloos. Voor de rechten van adoptie- en pleegouders neem je er alvast best deel II van het wetboek bij.

Prille ouders hebben geen tijd om te quizzen, maar de vragen zijn wel relevant. Voor de band die ouders opbouwen met hun kind in het eerste levensjaar bijvoorbeeld, bepalend voor de verdere ontwikkeling. Cruciaal is dat beide ouders een gelijk deel van de zorg voor het kind opnemen.

Ongetwijfeld tot grote tevredenheid van Open VLD: hoe meer taken de werkende partner opneemt, hoe sneller ‘de huisvrouw’ weer aan het werk kan. Bovendien varen de carrièrekansen van vrouwen daar wel bij. Nog los van de nood aan een ernstiger debat over de rol van de georganiseerde kinderopvang, doet een latere instroom van kindjes de sector geen kwaad. 

Administratieve wildernis

Vandaag vatten papa of meemama de administratieve wildernis aan met een aanvraag voor geboorteverlof. Drie dagen betaalt de werkgever dat, nadien volgt de aanvraag voor zeventien dagen aan de mutualiteit. Tijd voor het ouderschapsverlof, een volledig nieuwe aanvraag. Keurig aangetekend, of tegen ontvangstbewijs, zowel naar de werkgever als naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Willen ouders nadien tijdskrediet met zorgmotief voor een kind (jonger dan 8 jaar) opnemen, dan volgen weer nieuwe aanvragen met andere regels. Dat mag eenvoudiger.

Laat de moederschapsrust, het geboorteverlof, het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief zorg voor een kind opgaan in één nieuw systeem van ouderschapsverlof, gelijk voor beide ouders. 

Voor aanstaande moeders begint het parcours, eerdere complicaties buiten beschouwing gelaten, met vijftien weken moederschapsrust, beduidend langer dan de twintig dagen voor papa. Ontstaan vanuit de zware fysieke inspanningen van de zwangerschap en de bevalling. Als gevolg zit mama al elf weken langer thuis dan papa. In theorie volledig beschermd, maar in de praktijk nemen de carrièrekansen af en groeit hier de loonkloof. ACV stelt voor om het geboorteverlof van de co-ouders even lang te maken als de moederschapsrust.

Dan kunnen we meteen de bijl zetten in de verschillende verlofstelsels. Laat de moederschapsrust, het geboorteverlof, het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief zorg voor een kind opgaan in één nieuw systeem van ouderschapsverlof, gelijk voor beide ouders. Een uniform systeem met (quasi)loonbehoud gedurende de eerste vier maanden, een hoge uitkering voor de volgende vier maanden, en een eerder klassieke uitkering in de laatste vier maanden. Per ouder, per kind.

Pensioenleeftijd

It takes a village to raise a child. Met eindeloopbaanmaatregelen onder vuur en de hoge pensioenleeftijd van 67 jaar wordt het voor grootouders niet gemakkelijker om te helpen. We opperden al eerder dat er binnen het tijdskrediet een nieuw motief moet komen, het grootouderverlof. Met een attest van de burgerlijke stand in de hand zouden grootouders dan trots kunnen aantonen dat ze meme of pepe zijn.

Maar wat met grootouders van nieuw samengestelde gezinnen? Mogen enkel biologische grootouders het grootouderverlof opnemen? En wat met de rest van het dorp?

Dat, en talloze andere redenen, maakt dat we pleiten voor de herinvoering van tijdskrediet zonder motief. De werknemers en onze kinderen zullen er wel bij varen.

Abonnement De Gids

Neem een abonnement op De Gids!

Aanbevolen

‘Jobstudenten houden de boel recht’

Steeds meer scholieren en studenten zijn aan het werk, ook tijdens het jaar. Met gevolgen voor hun studie, maar jongeren zien ook premies, een...
   05 juli 2024

‘Er is in mij iets blijven hangen van Eva’

Actrice Charlotte De Bruyne schitterde onlangs op het witte doek in Het Smelt, de verfilming van de razendpopulaire roman van Lize Spit. Een intense...
   03 juli 2024

Helft ouders kan zomervakantie niet overbruggen

Terwijl de een zich al verheugt op enkele weken vrij, roept de zomervakantie bij heel wat ouders vooral stress op. Elk jaar opnieuw is het puzzelen...
   24 juni 2024

Het grote Visie-regeringsrapport

Op welke cruciale beleidsdomeinen boekten ministers van de de Vlaamse en federale regering concrete sociale vooruitgang? Waar schoten ze tekort? En...
   06 juni 2024