De Gids op Maatschappelijk Gebied is het opiniërende onderzoekstijdschrift van beweging.net, het ACV en CM Gezondheidsfonds.

Al sinds 1901 verschijnen in De Gids op Maatschappelijk Gebied artikels die het publieke debat vormgeven. De Gids geeft een kritische kijk op politiek en samenleving, en nodigt uit tot dialoog.

De Gids op Maatschappelijk Gebied verschijnt maandelijks, en is een uitgave van beweging.net.

Redactiecomité

Leen Van den Neste (hoofdredacteur), Peter Wouters, Liesbeth De Winter, Sandra Rosvelds, Chris Serroyen, Stan De Spiegelaere, Ides Nicaise, Peter Catthoor, Rebekka Verniest, Elise Derroitte, Frieda Bex, Tie Roefs, Jan Claeys, Simon Bellens (redactiesecretaris).

Verantwoordelijke uitgever: Gilbert Pex

Redactieadres

Postbus 20, 1031 Brussel
tel. 02 / 246 31 11

Abonnement De Gids

Neem een abonnement op De Gids!