stembiljetten in een doos
© Unsplash / Arnaud Jaegers
 Dossier: Sociale Verkiezingen

De komende dagen mogen 1,7 miljoen werknemers hun vertegenwoordigers kiezen voor het sociaal overleg met hun werkgever. De persoon op wie je stemt zal jou en je belangen de komende vier jaar vertegenwoordigen. Maar hoe breng je je stem correct uit?

 In elke onderneming of organisatie met minstens 50 werknemers moet er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn. Dat staat onder andere in voor de preventie van arbeidsongevallen en voor het welzijn op de werkvloer. Vanaf 100 werknemers is ook een Ondernemingsraad (OR) verplicht. Daarin beslissen de werknemersvertegenwoordigers bijvoorbeeld mee over het arbeidsreglement, opleidingskansen of het uurrooster.

Van 13 tot 26 mei zullen 1,7 miljoen werknemers in zevenduizend ondernemingen uit de privésector en het vrij onderwijs kunnen stemmen op hun favoriete kandidaten voor dat sociaal overleg. Alle werknemers mogen stemmen: je hoeft dus geen lid te zijn van een vakbond om te mogen stemmen. Ook uitzendkrachten mogen hun stem uitbrengen, als ze minstens 32 dagen (met of zonder onderbreking) in dezelfde onderneming als uitzendkracht hebben gewerkt tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024. Maar hoe breng je correct je stem uit?

Lijststem of naamstem

Je kunt stemmen met een lijststem of met naamstem(men). Een lijststem uitbrengen doe je als je instemt met de volgorde van de kandidaten op de lijst. Je kleurt het bolletje bovenaan de lijst, in het geval van het ACV is dat lijst 2.

Wil je liever een andere volgorde op de lijst? Dan kun je één of meerdere naamstemmen uitbrengen. Je kleurt het bolletje achter de namen van de kandidaten die je wilt steunen. Let op: breng niet méér naamstemmen uit dan er effectieve mandaten te begeven zijn. Dan wordt je stem opnieuw een lijststem. Stemmen op meerdere lijsten maakt je stem ongeldig.

Papier of elektronisch

In ondernemingen waar per brief wordt gestemd, krijg je met de post een brief van de werkgever. Daarin zit een oproepingsbrief met instructies, een lege gefrankeerde en geadresseerde omslag, en een of meerdere blanco enveloppes met een stembiljet. Lees aandachtig de instructies, en vul elk stembiljet in. Zodra je gestemd hebt, steek je de envelop in zijn oorspronkelijke enveloppe. Steek nooit meerdere stembiljetten in één omslag, want dat maakt de stemming ongeldig. Steek de gevulde blanco enveloppes in de gefrankeerde en geadresseerde enveloppe. Zorg ervoor dat je naam, voornaam en je handtekening op de gefrankeerde omslag staan. Verstuur de omslag zo snel mogelijk met de post.

Wordt er in jouw onderneming elektronisch gestemd? Dan vind je op het startscherm het overlegorgaan waarvoor gestemd wordt (CPBW of OR) en een overzicht van de verschillende vakbonden met hun lijstnummer die in jouw onderneming een kandidatenlijst hebben ingediend. Kies eerst je vakbond (voor het ACV lijst 2). Je krijgt dan een lijst met de namen van de verschillende kandidaten in volgorde van hun voordracht. Je kunt een lijststem of naamstem(men) uitbrengen.

hetacv.be/socialeverkiezingen

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!