Vlaamse leeuw op raam in Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
 Dossier: Verkiezingen 2024

De vakbonden en werkgeversorganisaties die samen de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) vormen, presenteerden gisteren hun vijftien prioriteiten voor de toekomstige Vlaamse regering. ‘Hoe sneller de nieuwe Vlaamse Regering in actie schiet, hoe beter.’

Dominic Zehnder

De uitdagingen voor de komende Vlaamse regering zijn niet min, aldus de SERV. Zij zien voor de volgende legislatuur vooral grote vraagstukken en complexe veranderingen op vlak van onder andere werk, zorg, klimaat, energie, begroting, onderwijs en openbaar vervoer.

Stijn Gryp, nationaal secretaris van het ACV en ondervoorzitter van de SERV, wijst erop dat voor veel zaken de tijd dringt. ‘Politici doen er na de verkiezingen goed aan om niet aan politieke spelletjes te doen en niet te lang te talmen bij het vormen van een nieuwe regering. Met steeds schaarser wordende middelen, de vergrijzing en klimaatuitdagingen is er geen tijd voor ellenlange onderhandelingen.’

Ademruimte voor sociaal overleg

Daarbij moet er opnieuw meer ademruimte voor het sociaal overleg komen, stelt Gryp. ‘We roepen op om het sociaal overleg de nodige ruimte te geven en tijdig en structureel in dialoog te gaan met ons. Vanuit het Vlaams sociaal overleg kunnen we met gedragen en onderbouwde voorstellen en oplossingen de polarisering verminderen en de Vlaamse regering ondersteunen. De vijftien beleidsprioriteiten van de SERV vormen een uitstekende leidraad om samen te werken aan een welvarend en veerkrachtig Vlaanderen.’

Vooral de situatie op de arbeidsmarkt en de sociale bescherming baren de nationaal secretaris zorgen. ‘Het beleid moet voldoende aandacht besteden aan de bescherming van kwetsbare groepen. We zien dat zij moeilijker aan duurzaam werk geraken en op heel wat vlakken uit de boot vallen. Het diversiteits- en integratiebeleid moet hen opnieuw beter ondersteunen en drempels wegwerken. Zo moet het Groeipakket sociale ongelijkheid beter wegwerken en sociaal kwetsbare gezinnen meer ondersteunen, zodat alle kinderen de nodige ontwikkelings- en opleidingskansen krijgen.’

‘Het steeds verder stijgend aantal langdurig zieken mag niet langer genegeerd worden. Hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Investeren in werkbaar werk met de nodige flankerende maatregelen is een prioriteit’, besluit Gryp.

Een overzicht van de vijftien prioriteiten van de SERV:
 1. Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs
 2. Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid
 3. Start een intensief opleidingsoffensief
 4. Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs
 5. Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket
 6. Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen
 7. Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties
 8. Reduceer het gebruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstof en zet in op collectieve projecten en een gezonde energie-prijsverhouding
 9. Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse economie te versnellen
 10. Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst
 11. Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning
 12. Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen
 13. Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur
 14. Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen
 15. Bekijk het beleid ook met een jongerenblik
 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Doe mij maar gepoetste bureaus op LinkedIn'

Je kent maar net elkaars naam, en je vraagt al meteen wat iemand doet. ‘Dan bedoelen we automatisch het beroep dat we uitoefenen’, zegt filosoof...
   21 juni 2024
 

Sluiting Ontex: sociaal bloedbad

In de fabriek van luierfabrikant Ontex in Eeklo is de productie maandagochtend hervat. Vorige week werd niet meer gewerkt sinds 13 juni het nieuws...
   21 juni 2024
 

Neem je plek in

In 2024 gaat de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Het gevoel van ongenoegen, of, erger nog, het complete gebrek aan interesse waarmee...
   20 juni 2024

ACVBIE organiseert geslaagde werfdag bouw

Op woensdag 19 juni organiseerde ACV bouw - industrie & energie werfbezoeken, tijdens de nationale werfdag. Meer dan 15.000 arbeiders op bijna...
   20 juni 2024