Geld eurobiljetten 20 euro 200 euro
© Unsplash/ Ibrahim Boran

Een kwart van de vereenvoudigde belastingaangiftes bevatte vorig jaar fouten. Tegelijk gaat het aantal vereenvoudigde aangiftes in stijgende lijn. ‘Enkele jaren geleden was dat nog bijna de helft, dus het is zeker een vooruitgang’, zegt belastingexperts bij het ACV Ive Rosseel en Erik Van Laecke. ‘Desondanks kijk je best je aangifte goed na.’ Lees hier alle tips van de belastingexperts.

Dominic Zehnder

Sinds gisteren staat Tax-on-web weer open om je belastingaangifte in te vullen en in te dienen. Voor het eerst krijgen meer dan vier miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde aangifte voorgeschoteld. Twee jaar geleden trok het ACV al aan de alarmbel voor het grote aantal vereenvoudigde belastingaangiftes die fouten bevatte, zegt Ive Rosseel.

‘We merken dat de fiscus luistert naar onze kritiek en inspanningen levert om het aantal fouten te verminderen. Toch blijft dit een hoog cijfer en kun je maar beter waakzaam zijn en alles nog eens goed nakijken. Want de fouten zijn vaak vooral nadelig voor jou als belastingplichtige.’

Persoonlijk verantwoordelijk

Niet alleen kun je door fouten minder terugtrekken dan waar je eigenlijk recht op hebt, het kan ook verdere gevolgen hebben, legt Rosseel uit. ‘Het maakt voor de fiscus niet uit of je een vereenvoudigde aangifte gekregen hebt of niet. De eindverantwoordelijkheid voor de ingevulde gegevens ligt altijd bij de belastingplichtige zelf. Staat er dus een fout in, dan ben jij daar zelf voor verantwoordelijk. En tegenover sommige fouten – denk aan een niet aangegeven inkomen - staan boetes en belastingverhogingen, dus je hebt er alle belang bij om te zien dat alles voor honderd procent correct is.’

Verdere vereenvoudiging

Het ACV blijft intussen streven naar een verdere vereenvoudiging van de belastingaangifte. In vergelijking met vorig jaar zijn er dit jaar slechts tien codes minder. Dat hadden er nochtans heel wat minder geweest kunnen zijn als de geplande fiscale hervorming van Vincent van Peteghem (CD&V) was doorgegaan.

Belastingspecialist van ACV Oost-Vlaanderen Erik Van Laecke: ‘Het is niet alleen het aantal codes die het correct invullen en controleren van de gegevens bemoeilijkt. Het is ten eerste belangrijk dat de belastingplichtige over correcte gegevens beschikt, maar ook dat zowel de aangifte als de aanslag in een meer begrijpelijke taal worden opgesteld.’

Vincent Van Peteghem (CD&V), Minister van Financiën
‘De beste maatregel is een vereenvoudiging van ons fiscaal systeem’

‘De fouten in de vereenvoudigde aangifte zijn eerder onvolledigheden. Het feit dat belastingvoordelen niet automatisch zijn ingevuld, komt hoofdzakelijk omdat de informatie niet per fiche wordt bezorgd aan de FOD Financiën. Ook moeten we er zeker van zijn dat het gaat om de juiste belastingplichtige. Schrijf- en typfouten bij giften leiden bijvoorbeeld vaak tot niet-identificeerbare attesten.’

‘Om de informatieverzameling te verbeteren en te verzekeren dat iedereen de voordelen krijgt waar hij recht op heeft, heeft deze regering onder andere opvanginitiatieven verplicht om kinderopvang-attesten digitaal in te dienen, en moet het rijksregisternummer op bepaalde fiches worden vermeld, de enige zekerheid op een één-op-éénidentificatie.’

‘Uiteraard moet telkens een afweging gemaakt worden tussen de administratieve lasten en het voordeel van een nog vollediger ingevulde aangifte. De beste maatregel blijft echter de vereenvoudiging van ons fiscaal systeem. Daarom zal een volgende regering een fiscale hervorming moeten realiseren. Experts hebben daarvoor al het voorbereidend werk gedaan.’

De zeven meest voorkomende fouten

Van Laecke heeft de zes meest voorkomende fouten opgespoord. Controleer je belastingaangifte zeker op deze zaken:

Kinderen en gezinsleden ten laste

Kijk na of alle kinderen en andere gezinsleden die je ten laste kunt nemen ook effectief mee opgenomen werden in de aangifte. Kinderen die als jobstudent of als doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf aan de slag zijn worden soms door de fiscus vergeten, evenals inwonende ouders of andere volwassenen die je ten laste kunt nemen.

Kadastraal inkomen

Wie in 2022 of 2023 een woning of grond kocht, verkocht of heeft geërfd kijkt best het kadastraal inkomen goed na. De kans is groot dat daar nog geen rekening mee gehouden werd door de fiscus.

Zware handicap

Bij heel wat belastingplichtigen die onder de categorie zware handicap vallen, staat deze niet ingevuld, terwijl het bij personen die niet in die categorie vallen soms wel ingevuld staat.

Lening, schuldsaldo-verzekering en langetermijnsparen

Deze zaken staan doorgaans al automatisch ingevuld, maar het gebeurt soms toch dat het ontbreekt – vooral bij wie deze zaken voor het eerst kan aangeven. Deze zaken kun je trouwens fiscaal optimaliseren door het maximale bedrag te vermelden bij de partner met het hoogste inkomen en het eventuele saldo bij de andere partner.

Kinderopvangkosten

Vorig jaar waren de uitgaven voor de kinderopvang ondanks beloftes van de minister niet overal ingevuld, wat 11.000 ouders een boete opleverde. Kijk dus zeker goed na of het correcte, aftrekbare bedrag is ingevuld.

Negatieve fiches

Wie een werkloosheids- of ziektevergoeding moest terugbetalen, moet deze manueel toevoegen aan de aangifte of in mindering brengen op de . Deze negatieve fiches worden slechts zelden verwerkt door de fiscus.

Aftrekposten

Vergeet zeker je aftrekposten zoals giften, onderhoudsgeld of dividenden van aandelen niet na te kijken. Giften staan soms wel, soms niet vermeld. Onderhoudsgeld moet je altijd zelf toevoegen aan de aangiften. Wie aandelen heeft en daar een dividend voor ontving, kan de roerende voorheffing vaak recupereren, maar ook dit moet je handmatig invullen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Telraam

Het Federaal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen doorgerekend. Wat kost een voorstel? Wat brengt het op? Wie wordt...
   21 mei 2024

Parochiezalen dreigen te verdwijnen ‘Nefast voor...

200 dorpen in Vlaanderen dreigen hun dorps- en parochiezalen te verliezen. Dat blijkt uit een bevraging van de Landelijke Gilden. ‘Heel wat...
   17 mei 2024

‘Het verbaast me hoe vaak Bart De Wever nog naar Nederland...

Al bijna twee jaar is de Belg Tim ’S Jongers een leidende stem in het Nederlandse politieke debat. In die tijd zag hij het thema ‘bestaanszekerheid’...
   17 mei 2024

De top 3 zorg en gezondheid voor de Vlaming

Visie vroeg duizend Vlamingen hoe ze denken over verschillende maatschappelijk hete hangijzers. Op vlak van zorg en gezondheid spreekt de...
   17 mei 2024