kinderen in kinderopvang
Archiefbeeld. © ID/ Franky Verdickt

Wie zijn kinderen naar een erkende opvang brengt, krijgt daar een deel van terug via de belastingen. Maar terwijl zij het automatisch ingevuld bedrag op de fiscale fiche gewoon overnamen op de belastingaangifte, ontvingen 11.000 ouders een brief van de belastingdienst. Hen hangt er nu een boete boven het hoofd. ‘Een zoveelste fiscale koterij die het correct invullen van de belastingbrief tot een onmogelijke taak maakt’, klinkt het bij het ACV.

Dominic Zehnder
 21 november 2023

Omdat er veel fouten gebeuren bij het invullen, beloofde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat de inbrengbare som automatisch ingevuld zou worden. Die belofte lijkt de FOD Financiën voorlopig nog niet voldoende na te komen. Heel wat ouders met kinderen in een erkende opvang moesten zelf de aftrekbare som invullen op hun belastingaangifte. 11.000 van hen deden dat verkeerd, zoals de woordvoerder van de FOD Financiën afgelopen weekend in Het Nieuwsblad meldde.

Eerlijke vergissing

‘Nochtans kun je hier van uitgaan dat de ouders een eerlijke vergissing begingen’, stellen Erik Van Laecke en Ive Rosseel, fiscaal experts van het ACV. ‘Hoewel de belastingdienst beschikt over de fiscale fiches, blijkt het niet bij iedereen te lukken om de gegevens daarvan automatisch te laten inlopen op de aangifte. Daardoor moesten ouders zelf op zoek naar het juiste in te vullen bedrag. Daar knelde dan net het schoentje.’

Op de fiscale fiches stond ingevuld hoeveel dagen gebruikgemaakt werd van de dienst en het totale betaalde bedrag. Maar nergens stond vermeld hoeveel ouders daar juist van konden recupereren via de belastingen, verklaart Rosseel. Per kind ten laste kan maximaal 45 procent van het betaalde dagtarief teruggevorderd worden via de belastingaangifte, met een maximum van 14,40 euro per kind per dag. ‘Maar de meeste mensen zijn niet op de hoogte van de specifieke regels, laat staan hoe je die moet interpreteren en invullen op je belastingaangifte. Zij gingen er dus ter goeder trouw van uit dat zij het volledige bedrag moesten invullen in het desbetreffende vakje.’

Vereenvoudiging nodig

Omdat de eindverantwoordelijkheid van het invullen van de juiste gegevens bij de burger zelf ligt, oordeelde de fiscus dat de ouders een overtreding begingen door valse gegevens in te vullen. ‘De ouders in kwestie ontvingen een brief van de belastingdienst om hen op de hoogte te brengen van hun fout. De gevolgen daarvan kunnen ook oplopen. Want voorlopig kan de boete beperkt blijven tot 50 euro voor een onvolledige aangifte. Mtaar bij een volgende aangifte waarbij een inkomen te weinig is aangegeven van minstens 2.500 euro zal een belastingverhoging van twintig procent toegepast worden, in plaats van tien procent bij een eerste fout. De boete zal dan ook stijgen tot minstens 125 euro.’

‘Eigenlijk kun je de burger niet kwalijk nemen dat hij niet alle fiscale koterijen vanbuiten kent, ook al hoort hij daar zogezegd wel van op de hoogte te zijn’, opperen de experts. ‘Het invullen van een belastingbrief is door alle verschillende codes en uitzonderingen expertenwerk geworden. Een normale sterveling kan er nog nauwelijks aan uit. We hebben echt nood aan een fiscale hervorming die zorgt voor een vereenvoudiging van de belastingaangifte. Daarvoor heeft minister Van Peteghem (CD&V) wel gestreden, maar andere partijen hebben het hem niet gegund.’

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Zonder middenveld geen draagvlak voor 'wicked problems'

Onder het mom van het primaat van de politiek staat het middenveld onder druk. Maar ook zelf verliest dat soms zijn politiserende taak uit het oog....
   07 december 2023

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023