Ouderen in rolstoel in leefruimte van woonzorgcentrum
© ID/ Katrijn Van Giel
 

De Vlaamse rusthuizen zijn afgelopen jaar zo’n tien procent duurder geworden. Dat blijkt uit gegevens tot eind mei 2022 die de overheid vorige week publiceerde. Recentere cijfers die seniorenvereniging OKRA kon verzamelen, leren dat de situatie nog somberder is dan eerst gedacht. Gemiddeld verhoogden de woonzorgcentra hun maandprijzen in 2022 met 197 euro. Daardoor ligt de gemiddelde maandprijs voor een eenpersoonskamer nu op 2096 euro. ‘Dat vergroot nog maar eens de kloof tussen de prijs voor een verblijf in een woonzorgcentrum en het pensioen, klinkt het bij OKRA.

Dominic Zehnder
 17 januari 2023

Volgens onderzoeksplatform PensionStat bedroeg het gemiddelde netto pensioen in 2020 1 255 euro per maand. Meer dan 840 euro minder dan de gemiddelde prijs van een eenpersoonskamer in een woonzorgcentrum. ‘Reeds vele jaren stelt OKRA dat de kloof tussen de pensioenen en de kostprijs voor een woonzorgcentrum steeds groter wordt. Dat wordt vandaag nog maar eens heel duidelijk. De  pensioenen worden verhoogd met de vertraagde en afgevlakte gezondheidsindex, de prijzen in woonzorgcentra volgen de snellere consumptie-index. Resultaat: de gemiddelde Vlaming kan zich géén kamer veroorloven van zijn wettelijk pensioen,’ verklaart Koen Peeters van OKRA.

Zorgpremie indexeren

Van de 814 woonzorgcentra in Vlaanderen waren er wel heel wat uitschieters op te tekenen. Zo waren er meer dan 100 centra die hun maandprijs met meer dan 300 euro optrokken. Een 300-tal anderen verhoogden de prijs met meer dan 200 euro. In commerciële woonzorgcentra ligt de gemiddelde maandprijs bovendien 222 euro hoger dan in de non-profitsector.

‘Om de betaalbaarheid vandaag alvast verder te ondersteunen, vragen we uitdrukkelijk aan de Vlaamse overheid om de zorgpremie voor personen met een zware zorgnood (waarop alle bewoners van woonzorgcentra recht hebben, red.) op te trekken, gelijk aan de inflatie. De premie van 130 euro werd de afgelopen tien jaar nooit aangepast. Vanaf dit jaar komt er een schamele 5 euro bij. Een aanpassing aan de gezondheidsindex zou echter een stijging tot 166 euro per maand betekenen.’

Uitblijven van energiesteun

De seniorenvereniging hamert daarnaast ook al langer op de onrechtmatigheid in het toekennen van de federale energiepremies. ‘De 75 000 bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra hebben nog steeds geen energiesteun ontvangen, terwijl de kosten voor de gestegen energieprijzen wel doorgerekend worden’, aldus Peeters. Hoewel in maart vorig jaar een oplossing in de maak was voor de eenmalige premie van 100 euro, werd deze na lang getouwtrek uiteindelijk nooit toegekend aan de rechthebbenden in woonzorgcentra. Dat lijkt zich nu ook weer te herhalen rond de maandelijkse energiesteun van maximaal 196 euro die tot en met maart van dit jaar aan de meeste Belgische gezinnen uitbetaald wordt.

Peeters: ‘De federale overheid is ook aan bewoners van woonzorgcentra een energiepremie verschuldigd. De stijgende kost voor energie is er, heel duidelijk, ook voor hen. Het kan dus niet dat die energiepremies aan alle Belgen worden gegeven, maar dat een uiterst kwetsbare groep uitgesloten blijft.’

Maar ook de bewoners van serviceflats lijken daardoor het slachtoffer te worden. ‘Datzelfde geldt voor wie een serviceflat huurt dat aan een woonzorgcentrum of OCMW verbonden is. Zij betalen het zorgbedrijf maandelijks voor hun eigen verbruik, maar omdat zij geen particuliere afnemer bij een energieleverancier zijn, vallen ook zij uit de boot,’ legt Herman Fonck van de cel belangenbehartiging van OKRA uit. ‘Ook voor hen dringt zich een rechtzetting van deze onrechtvaardigheid op.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Welvaartsenveloppe: uikteringen omhoog, besparingen bij...

De minimumuitkeringen voor gepensioneerden, zieken en werklozen gaan omhoog. ‘Maar uit de definitieve beslissing blijkt nu dat er 40,4 miljoen euro...
   25 januari 2023

Laatste kans om soepeler tijdskrediet aan te vragen

De invoering van de strengere voorwaarden voor tijdskrediet lopen vertraging op. Normaal voorzien voor 1 januari, gaan ze nu pas op 1 februari in....
   23 januari 2023

Uitzendkantoren slaan munt uit dure noodoplossing voor zorg

Een deel van het vast zorgpersoneel neemt tegenwoordig ontslag om met een uitzendcontract hetzelfde werk te doen. Gelokt door citytrips,...
   20 januari 2023

Foto van wonde vereist voor terugbetaling thuiszorg

Wie een wonde wil laten verzorgen door een thuisverpleegkundige, moet niet meer naar de dokter voor een voorschrift. De thuisverpleegkundige maakt...
   20 januari 2023