© ID / Wannes Nimmegeers
 Dossier: Kinderopvang

Het gebeurt niet vaak dat een debat uit het Vlaamse Parlement online viraal gaat en de rest van de week de kranten beheerst. Een felle uitspraak van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) in een discussie over kinderdagverblijven deed dat wel.

Nils De Neubourg
Jelle De Bock
 07 oktober 2022

 

PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele vindt het budget dat de Vlaamse regering vrijmaakte te beperkt om de crisis in de lijdende sector te bezweren. ‘Deze regering wil de moeders terug aan de haard’, stelde de politica. ‘Want als crèches sluiten zijn het vooral de kinderen en moeders die de rekening betalen.’ Daarop reageerde Homans laconiek – en buiten haar rol als neutraal voorzitter – dat ‘kinderen kunnen thuisblijven bij de papa. Zoals die van mij op dit moment.’

‘Een vrouw besteedt gemiddeld bijna tien uur meer per week aan huishouden en onbetaalde zorg dan mannen, weten we uit onderzoek.’ Aan het woord is Riet Ory, adjunct-directeur van vrouwenvereniging Femma. ‘Als er bijkomende gaten vallen in de opvang voor kinderen zijn het daarbovenop ook vaak de vrouwen die ervoor opdraaien.’ Ook dat laten de cijfers zien. Zo werd bijvoorbeeld het corona-ouderschapsverlof in bijna 70 procent van de gevallen door een vrouw aangevraagd. ‘Je kan dan misschien roepen dat je eigen partner thuisblijft, in de praktijk zullen vooral moeders de bijkomende zorg van een opvangcrisis opnemen. Dat komt omdat genderstereotypen nog sterk verankerd zijn in hoofden van mensen en in structuren in onze samenleving.’

‘Daarnaast vergeet Liesbeth Homans blijkbaar ook dat niet ieder gezin uit twee ouders bestaat. 22 procent van de Vlaamse gezinnen met kinderen is een eenoudergezin, met andere woorden bijna één op de vier gezinnen. In vier op de vijf van die gevallen is dat de moeder, waarbij die in de meerderheid van de gezinnen ook nog eens helemaal alleen instaat voor de zorg. Welke papa zal het sluiten van een crèche dan op oplossen?’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023

‘Bedrijven laten langdurig zieke werknemers in de steek’

Sinds de hervorming van de re-integratietrajecten voor langdurig zieke werknemers een jaar geleden, is het aantal opgestarte trajecten zeer sterk...
   05 december 2023