Frank Wezenbeek, Kinesisten en sportpraktijk in hockeyclub Gantoise in Gent
© ID / Wannes Nimmegeers

Ongeveer een op de drie kinesisten zal vanaf 1 juli niet langer geconventioneerd zijn. Dat betekent dat die kinesisten niet akkoord gaan met de afgesproken honoraria, en dat ze dus hun tarieven vrij kunnen bepalen.

Wim Troch

De kinesisten konden tot vorige week aan het RIZIV laten weten of ze de officiële tarieven, de conventie dus, zouden volgen of niet. Uit cijfers van het Riziv blijkt nu dat bijna 31 procent van de kinesisten zich deconventioneert. Dat betekent dat zij niet akkoord gaan met de tarieven (honoraria) zoals die overeengekomen zijn in het overleg tussen kinesisten en het Riziv.

2206h watkinesisten1

  • Wie patiënt is bij een niet-geconventioneerde kinesist die voorheen geconventioneerd was, zal meer remgeld én een supplement moeten betalen. Het remgeld is het stuk van het afgesproken tarief (honorarium) van de kinesist dat je zelf betaalt als patiënt. Het supplement is een extra toeslag boven op dat wettelijk vastgestelde tarief.
  • Zowel het remgeld als het supplement betaal je als patiënt uit eigen zak.
  • Bij een geconventioneerde kinesist geldt deze remgeldverhoging niet. Hij of zij zal ook geen supplement aanrekenen.

2205r watwarrants3

Een voorbeeld:

Voor de eerste tot de negende beurt kinesitherapie bij een niet-geconventioneerde kinesist betaal je zelf (indien je geen verhoogde tegemoetkoming hebt), voortaan een remgeld van 11,46 euro plus een supplement.  Het supplement is het bedrag boven de 27,10 euro van het vastgelegde honorarium (dat bestaat uit het remgeld dat je zelf betaalt en het deel dat de mutualiteit betaalt). Vraagt de kinesist bijvoorbeeld 30 euro dan betaal je zelf 11,46 euro remgeld en 2,90 euro supplement.  Je zal dus 14,36 euro uit eigen zak moeten betalen. Bij een geconventioneerde kinesist betaal je voor dezelfde therapie enkel een remgeld van 6,25 euro.

Kwaliteit

De patiënt zal dus in veel gevallen dieper in de eigen buidel moeten tasten. ‘Wij erkennen dat kinesisten voor bepaalde prestaties ondergefinancierd worden’, aldus dokter Viviane Van Elshocht, adviserend geneesheer-expert van CM. ‘Zo zijn er een aantal behandelingen waarvoor zij slechts 22,26 euro mogen aanrekenen. Dat is een te lage verloning voor iemand met een masteropleiding, zoals de meeste kinesitherapeuten van vandaag. Daarnaast is de verplaatsingsvergoeding van 1,39 euro die zij mogen aanrekenen niet voldoende. De financiering strookt niet met de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen en de complexiteit van sommige behandelingen. De kinesitherapie heeft zich de afgelopen decennia kwalitatief sterk ontwikkeld.’

Opnieuw overleg

‘We zetten ons in om tot een herwaardering van de erelonen van de kinesisten te komen en tot een nieuwe onderhandelde overeenkomst. We starten het overleg onmiddellijk opnieuw op’, gaat Van Elshocht verder. ‘We gaan samen met het RIZIV ook de beweegredenen van kinesitherapeuten om te deconventioneren onderzoeken. Op die manier kunnen we beter inspelen op de noden van de kinesisten in de onderhandelingen.’

‘We raden onze leden aan om een geconventioneerde kinesist te raadplegen. Kinesisten die niet geconventioneerd zijn, zullen dat duidelijk moeten aangeven in de wachtzaal, op hun website enzovoort’, besluit Van Elshocht.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Op stap met thuisverpleegkundige Stefanie

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wil het takenpakket van verpleegkundigen uitbreiden.
   22 november 2023

Fiscaal voordeel kinderopvang levert 11.000 ouders boete op

Wie zijn kinderen naar een erkende opvang brengt, krijgt daar een deel van terug via de belastingen. Maar terwijl zij het automatisch ingevuld...
   21 november 2023

‘Verhoogde tegemoetkoming voorkomt ook armoede’

Een op vijf Belgen valt vandaag onder het systeem van verhoogde tegemoetkoming dat recht geeft op een verminderd tarief voor gezondheidszorg. Maar...
   21 november 2023

'Er zal nooit genoeg geld zijn volgens de heersende logica'

De ziekenhuizen zitten in de rode cijfers, zo blijkt uit de nieuwe MAHA-studie van Belfius. 49 van de 86 algemene ziekenhuizen in ons land noteren...
   20 november 2023