Foto: Unsplash/ Micheile Henderson

Tegen 2050 zullen er in ons land dubbel zoveel 80-plussers zijn als vandaag. Steeds meer mensen leven langer. Maar leven we ook beter, vraagt CM-voorzitter Luc Van Gorp zich af.

CM-voorzitter Luc Van Gorp

23907806 vierkant

De vergrijzingsgolf zwelt aan. Afgelopen week stelde CM daarom een nieuwe studie voor naar het gezondheidsprofiel van onze ouderen. Uit de studie blijkt dat 62 procent van de 65-plussers aan een hart- en vaatziekte lijdt.

41 procent loopt een risico op trombose, 18 procent heeft diabetes en 13 procent kampt met een psychische aandoening.

Bijna de helft van de 80-plussers heeft een statuut van verhoogde tegemoetkoming. Dat wijst op een beperkte financiële slagkracht.

Onze ouderen vertonen daarenboven een grote socio-economische kwetsbaarheid, zeker naarmate ze hoogbejaard worden. 45 procent van de 80-plussers heeft een statuut van verhoogde tegemoetkoming. Dat wijst op een beperkte financiële slagkracht.

De percentages van ouderen in dat statuut die met de hierboven opgesomde aandoeningen kampen, liggen een stuk hoger dan het gemiddelde. Bij ouderen is er sprake van gezondheidsongelijkheid.

Besparingen in de gezondheidszorg

Onze ouderen consulteren frequent zorgverstrekkers: negen op de tien gaan minstens eenmaal per jaar naar de huisarts, één op de vijf werd opgenomen in het ziekenhuis of belandde op de spoed, een kwart maakte gebruik van daghospitalisatie.

Ik vrees dat de bespaarlust in de zorg zal leiden tot een grotere gezondheidskloof.

Het is duidelijk dat niet iedereen oud wordt in goede gezondheid. Onze gezondheidszorg staat voor een enorme maatschappelijke uitdaging. In de aanloop naar de verkiezingen manen tal van politici aan tot budgettaire soberheid. Vaak komt de gezondheidszorg daarbij in het vizier als mogelijke af te slanken kostenpost.

Er gaat veel geld om in de gezondheidszorg, en er zijn vast en zeker efficiëntiewinsten te halen door onder andere het ziekenhuislandschap te hertekenen.

Ik vrees echter dat de bespaarlust zal leiden tot een grotere gezondheidskloof. Aangezien de hoeveelheid mensen die vandaag recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming al openlijk in vraag wordt gesteld, vrees ik dat we vooral grijzer worden, maar nog niet veel wijzer.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

De zomervakantie staat voor de deur. Traditiegetrouw sluiten heel wat bedrijven collectief de deuren tijdens één of meerdere weken. Maar wat als je...
   03 juli 2024
 

‘Geheime prijsafspraken vormen vicieuze cirkel’

De Belgische overheid kon in 2022 gemiddeld 53 procent korting afdwingen op de aankoopprijs van bepaalde geneesmiddelen via geheime prijsafspraken...
   03 juli 2024

Hartaandoeningen nemen af, gezondheidskloof blijft

Een nieuwe Britse studie toont een fikse afname van hartaandoeningen in twintig jaar tijd, maar de gezondheidskloof tussen armere en rijkere buurten...
   01 juli 2024

‘Gezondheidszorg mag geen variabele worden in de begroting’

De Christelijke Mutualiteit heeft met Elise Derroitte een nieuwe ondervoorzitter. Ze stond eerder aan het hoofd van de Studiedienst en de entiteiten...
   25 juni 2024