Sammy Mahdi in de Zevende Dag
© VRT

Afgelopen weekend pleitte cd&v-voorzitter Sammy Mahdi in het VRT-programma De zevende dag om de werkloosheidsuitkering tot maximaal drie jaar te beperken. ‘Politici die pleiten voor een sanctionering van werklozen negeren bewust alle bewijzen die aantonen dat dit niet werkt’, stelt het ACV.

Dominic Zehnder
 07 december 2022

Het is zeker niet de eerste keer dat een politiek boegbeeld de aanval inzet op ons systeem van de werkloosheidsuitkering die niet in de tijd beperkt is. ‘De werkloosheidsverzekering beperken in de tijd, zónder daar grondige hervormingen van zowel activering als de sociale bijstand (het leefloon) aan te koppelen, zal geen van de Belgische problemen oplossen. Het zal wel leiden tot meer miserie’, reageert Wim Van Lancker, professor sociaal beleid aan de KU Leuven, op Twitter op de uitspraken van Sammy Mahdi. Hij verwijst daarbij ook naar de bestaande sanctiepakketten waarop de VDAB vandaag al kan teruggrijpen en hekelt het ontbreken van een langetermijnvisie op tewerkstelling en de sociale zekerheid.

Ook ACV-stafmedewerker Maarten Hermans is het daarmee eens. ‘Het is al meermaals geëvalueerd en bewezen dat werklozen straffen, of dat nu met financiële of met andere sancties is, géén effect op hun tewerkstellingskans heeft. Dit soort onderzoeksbevindingen is trouwens gekend bij politici en werkgeversorganisaties die pleiten voor meer uitkeringssancties, maar zij kiezen ervoor om die bevinden vakkundig te negeren. De oproep om het beleid te baseren op dit beleidsonderzoek gaan dan ook één oor in, ander uit.’

Volgens een recente peiling van Het Laatste Nieuws en Le Soir zou cd&v onder de grens van 10 procent duiken bij de volgende verkiezingen, wat het slechtste resultaat ooit is voor de christendemocraten. Het is volgens Maarten Hermans dan ook geen toeval dat Mahdi dit idee net nu lanceert. ‘Partijen zijn al begonnen met zich electoraal te profileren én elkaar op te jagen, zoals bijvoorbeeld Conner Rousseau die cd&v verwijt te weinig werklozen te sanctioneren. Het doel van dit voorstel is dan ook niet effectief tewerkstellingsbeleid. Het is vooral positionering voor een electoraal publiek dat een "voor wat, hoort wat"-verhaal graag lust. En daarbij tienduizenden werklozen in de armoede storten om er weer een paar procentpunten op vooruit te gaan in de peilingen is dan blijkbaar aanvaardbaar’, zucht hij.

Betere begeleiding nodig

‘In 2012 heeft men reeds de daling van de werkloosheidsuitkering naarmate men langer werkloos is, de zogenaamde degressiviteit, versterkt’, haalt Maarten Hermans als voorbeeld aan. ‘En ook dat had volgens een recente studie van de RVA niet tot gevolg dat meer mensen naar de arbeidsmarkt uitstroomden. Dit soort uitkeringssancties hebben wél meer armoede tot gevolg. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat leefde in 2012 ongeveer één op de drie werklozen van een inkomen onder de armoedegrens, terwijl dat nu zowat de helft is.’

Een ander populair stokpaardje waarmee men werklozen terug naar de arbeidsmarkt wil loodsen is de gemeenschapsdienst, die vanaf 1 januari 2023 opgelegd kan worden door de VDAB. ‘Maar ook daarvan heeft buitenlands beleidsonderzoek reeds aangetoond dat het géén of zelfs een averechts effect heeft op de kansen op de arbeidsmarkt. In de plaats van werklozen het leven eindeloos moeilijk te maken met zulke politieke profileringsvoorstellen, zou men beter meer investeren in degelijke, persoonlijke begeleiding in het zoeken naar werk. En ook eens kijken voor wat soort jobs en vooral of werkgevers langdurig werklozen en zieken aanwerven’, besluit Maarten Hermans.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Werkloosheidsuitkeringen beperken, een achterhaald...

Wie werkt zoekt, die vindt werk. Zeker op de krappe arbeidsmarkt van vandaag, lijkt dat een evidentie. Zo ‘evident’ dat heel wat politici vinden dat...
   18 juli 2024

Hoeveel anciënniteit kan ik meenemen als ik van werk...

In heel wat sectoren en bedrijven bestaan er afspraken rond bepaalde voordelen die gekoppeld zijn aan je anciënniteit, denk maar aan extra...
   10 juli 2024

Sluiting dreigt voor Audi Vorst

Bij Audi in Vorst verdwijnen dit jaar mogelijk nog 1.500 banen. De volledige sluiting van de fabriek dreigt. ‘Maar alternatieven moeten mogelijk...
   10 juli 2024

‘Spectaculaire daling van de armoede, dankzij beleid’ 

Na decennia van stabiele, zelfs licht stijgende, armoedecijfers, daalde de armoede in België tussen 2018 en 2022 met liefst 2,5 procent. 'Het gevolg...
   10 juli 2024