Europese conferentie sociale rechten in Terhulpen La Hulpe met Alexander De Croo, Ursula Von der Leyen en Frank Vandenbroucke
© David Jacobs - Belgian Presidency 2024

BusinessEurope, de Europese werkgeversfederatie die de grote bedrijven vertegenwoordigt, weigerde de verklaring over de toekomst van het sociale Europa te tekenen op een conferentie in Terhulpen. Nochtans moet dat gevaarlijk werk en sociale dumping tegengaan.

An-Sofie Bessemans

Vorige week organiseerde het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in Terhulpen een conferentie over de toekomst van het sociale Europa. De EU en de sociale partners hernieuwden hun engagement voor een sterker sociaal Europa door de ondertekening van een verklaring over de toekomst van de Europese Pijler van Sociale Rechten.

Die gaat over uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, en beleidsprioriteiten voor de EU-wetgeving voor de komende vijf jaar.

'BusinessEurope blijft voortgaan op het mantra van de twintigste eeuw, dat het economische primeert op het sociale.'

Marie-Hélène Ska, ACV-CSC

Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV die mee aanschoof aan tafel, stelde vast dat BusinessEurope, de Europese werkgeversfederatie die de grote bedrijven vertegenwoordigt, de verklaring in Terhulpen niet wilde tekenen. Uiteindelijk kwam de verklaring er toch omdat de andere werkgeversfederaties wel tekenden.

Voor Ska vallen de maskers af: ‘BusinessEurope blijft voortgaan op het mantra van de twintigste eeuw, dat het economische primeert op het sociale. Zo willen ze druk uitoefenen en wetgeving blokkeren. Tijdens deze legislatuur kon de richtlijn over de minimumlonen worden gestemd, maar op andere zaken is het nog wachten.’

Winst boven algemeen belang

Ska denkt daarbij onder meer aan alles wat rond gezondheid en veiligheid op het werk wat nog op de plank ligt, zoals de beteugeling van gevaarlijke producten zoals PFAS. ‘Dat is van belang. Niet alleen voor de werknemers van die bedrijven, maar ook voor de inwoners in de buurt en hun omgeving.’

Het is de eerste keer dat BusinessEurope weigerde te tekenen. ‘Het toont aan dat een aantal grote bedrijven alleen maar meer winst willen maken en weinig aandacht hebben voor de situatie van werknemers en het algemeen belang. Ze focussen op marktaandelen.'

De verklaring van Terhulpen gaat onder meer over gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming. 'Dat BusinessEurope na de COVID-19-crisis en de energiecrisis nog niet in staat is om zo een verklaring te ondertekenen, zegt iets over hun positionering', besluit Ska.

Liesbet Sommen (kandidaat-Europarlementslid CD&V): ‘Werknemers- en werkgeversorganisaties moeten betrokken worden en constructief hun rol spelen’

‘Bij de totstandkoming van Europees beleid is de sociale dialoog zeer belangrijk', zegt Liesbet Sommen, tweede op de Europese cd&v-lijst. 'Om de lidstaten samen in de goede richting te sturen, moeten werknemers- en werkgeversorganisaties betrokken worden en constructief hun rol spelen. Er moet een arbeidsmarktplan komen, met concrete vooruitzichten voor wie kortgeschoold is. Werknemers moeten zo kansen krijgen om lokaal een rechtvaardige Europese klimaattransitie mogelijk te maken.’

‘Een sterkere verwevenheid tussen sociaal en groen beleid is daarbij nodig, zodat niemand uit de boot valt. Het is belangrijk dat de lidstaten samenwerken en elkaar in opwaartse richting versterken. Minimuminkomens zijn daarvoor van cruciaal belang, net als het opvoeren van de strijd tegen sociale dumping.’
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Doe mij maar gepoetste bureaus op LinkedIn'

Je kent maar net elkaars naam, en je vraagt al meteen wat iemand doet. ‘Dan bedoelen we automatisch het beroep dat we uitoefenen’, zegt filosoof...
   21 juni 2024
 

Neem je plek in

In 2024 gaat de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Het gevoel van ongenoegen, of, erger nog, het complete gebrek aan interesse waarmee...
   20 juni 2024

ACVBIE organiseert geslaagde werfdag bouw

Op woensdag 19 juni organiseerde ACV bouw - industrie & energie werfbezoeken, tijdens de nationale werfdag. Meer dan 15.000 arbeiders op bijna...
   20 juni 2024

Lessen uit een verkiezingsdag

De Belgen hebben gestemd. Afgelopen 9 juni waren er regionale, federale en Europese verkiezingen. De kans is groot dat u en ik beiden in het...
   14 juni 2024