snelheidsmeting no need for speed

Heb je ook het gevoel dat jouw straat soms herleid wordt tot een racecircuit? Met een snelheidsmeter kan je dat subjectieve aanvoelen nu omzetten in objectieve cijfers. Visie sprak met Simon die al gemeten heeft, en met Stephen die dat nog van plan is.

 29 september 2021

Simon Steverlinck van het platform 1083/0 in Ganshoren

Waarom hebben jullie de snelheidsmeter uitgeleend?

Veel gemeenten in Brussel ondertekenden het charter ‘zero verkeersdoden’. Wij willen er met het collectief 1083/0 alles aan doen om dat ook werkelijkheid te laten worden. Onze gemeente is een beetje een uithoek van Brussel, een ‘slapende gemeente’. De insteek om de speedgun te ontlenen was de recent geïnstalleerde fietsstraat op de Van Overbekelaan. Richting de basiliek van Koekelberg is de straat lang en breed en gaat ze schuin omhoog, waardoor het niet aanvoelt als een fietsstraat en de auto’s toeteren als ze niet kunnen passeren.

Daarnaast willen we ook veel ruimer de gemeente aansporen. De as De Brouckère-Beeckmans wordt nu vaak gebruikt door sluipverkeer. Uit gegevens van Telraam weten we dat er 10 000 auto’s per dag passeren, terwijl er best veel scholen zijn en die wagens telkens door centrum Ganshoren passeren. Wij willen daar met de geplande hernieuwing doorgaand verkeer weren, door een knip én met nummerplaatherkenning zodat inwoners van Ganshoren wél door hun gemeente kunnen rijden.

Wat vertelden de resultaten van de metingen jullie?

We hebben op verschillende dagen gemeten, meestal 1 uur lang. Een hesje droegen we niet, we stelden ons eerder verdekt op, dat gaf ons de meest ‘gewone’ resultaten. Er werd zeker en vast te snel gereden in de Van Overbekelaan, waar 30 km/u als snelheidslimiet geldt. Op één uur tijd hebben we er 27 overtredingen gemeten, waarvan de meesten eerder rond 50 km/u reden.

Wat bereikten jullie met de metingen?

Automobilisten keerden soms terug maar werden niet boos wanneer ze zagen dat we niet konden verbaliseren. Door onze metingen wilden actiegroepen in Sint-Agatha-Berchem en in Koekelberg dat ook doen en de druk opvoeren bij hun gemeentebestuur. Als iedereen dat doet, kan je op een lange laan uiteindelijk overal veilig oversteken.

Zijn er intussen veranderingen gebeurd?

De as De Brouckere–Beeckmans waar we gemeten hebben zal binnenkort aangepast worden. Het beleid – op alle niveaus – zet te vaak in op quick wins, maar we hebben niet het gevoel dat er echt een plan achter zit. Wij zijn vóór de invoering van zone 30, maar willen dan ook dat de laan niet uitnodigt om er sneller te rijden. Ook de recente fietsstraat aan Louizalaan werd geel geverfd, een goede maatregel, maar in de praktijk staan fietsers daar stil door de vele auto’s die de fietsstraat als vluchtweg gebruiken. Een structurele aanpak is dus nodig.

Waar zetten jullie nog op in?

De infrastructuur moet aangepast zijn en alle vervoermiddelen een eerlijke plaats geven. Vandaag wordt te veel de kaart van de auto getrokken. Voor de as De Brouckere – Beeckmans tikt de klok omdat budgetten binnen de begrotingstermijn besteed moeten worden. Wij bekijken het liever op de lange termijn. Bovendien, voor kleinere verplaatsingen zouden mensen de fiets of het openbaar vervoer moeten nemen.

Is er al wat veranderd sinds jullie metingen?

Er zijn paaltjes gekomen langs het fietspad aan de Villegas, omdat er voordien altijd wagens de ‘Berlijnse kussens’ via het fietspad omzeilden. Het kruispunt aan de crèche “De kakkewietjes” zou deze maand aangepakt worden door de gemeente. De gemeente heeft een bevraging gedaan over de aanpassingen aan de as Beeckmans–De Brouckere, ook met 1083/0 hebben we een aanbeveling gedaan en ons licht opgestoken over de procedure bij het kabinet van bevoegd minister Pascal Smet. Vaak wordt er teveel naar elkaar en naar ‘het complexe Brussel’ gewezen. De verwachtingen voor minister Van den Brandt zijn hoog en we hopen dat ze nog meer haar stempel kan drukken en kan samenwerken met de verschillende gemeentebesturen. Met het collectief hadden we gehoopt dat er al wat meer gerealiseerd zou zijn.

Stephen Corbiaux, inwoner van de Pastoor Bolsstraat in Alsemberg

In jouw straat gaat het nogal omhoog. Wordt daar écht te snel gereden?

Absoluut, de breedte van de straat bepaalt dat. Die ligt bovendien in het verlengde van de Brusselsesteenweg én in een bocht. De snelheidslimiet is er 50 km/u en eigenlijk is ook zwaar verkeer er niet toegelaten, maar toch stellen wij beide zaken vast. Verderop in de buurt zijn er kleinere straten met bloembakken die voor vernauwing zorgen. En dat heeft effect.

Wat trekt jullie aan in ‘zelf meten’?

We bereiden met enkele buren een dossier voor op basis waarvan we met de gemeente in gesprek willen gaan. Dat dossier zal een aantal voorstellen bevatten. De metingen zijn extra argumenten voor een aanpak.

Is de hele buurt dan al vóór een snelheidsbeperking?

We willen echt overleggen met de straat en de buurt, maar in het verleden hebben al heel wat mensen bij dit bij de gemeente gemeld. Wij zijn ervan overtuigd dat enkel zone 30 invoeren niet genoeg is, dat er ook maatregelen moeten komen die dwingen dat je trager gaat rijden. Zoals de wegversmalling verderop in de straat ter hoogte van het rusthuis.

Is de gemeente nu al bezig met plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid?

Er zijn nog geen contacten met de gemeente tot nu toe over dit dossier. We kunnen wel nog toevoegen dat er geen deftig voetpad is en dat weinig mensen zich wagen aan te voet gaan, door het gebrek aan kwalitatieve infrastructuur. Twee keer oversteken in een bocht op een drukke weg, is een hachelijke onderneming. En dan zitten we op amper 150 meter van de dorpskern. Er moet dus wel iets verbeteren.

Wat verwachten jullie van de metingen?

Op basis van de resultaten zullen we enkele voorstellen doen en willen we er in de buurt beweging rond maken. In de achterliggende straten zijn wel wat werken gedaan en is er tijdelijk éénrichting ingevoerd. Daar is het aangenamer en veiliger. Onze straat is de toegang naar een rusthuis, naar twee scholen, naar een voedselbos, naar een leercentrum voor kinderen … dat alles lijkt ons toch voldoende om het rustiger en veiliger te maken.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023

‘Zet je op vier poten! riep hij me na op weg naar het werk'

Veilig woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van politici, werkgevers en lokale besturen, klinkt het bij de Europese...
   23 november 2023

Uitbreiding tram- en busaanbod De Lijn broodnodig

Reizigers, vakbonden en werkgevers zijn het wanbeleid van de Vlaamse regering bij De Lijn grondig beu. Dat stond deze ochtend te lezen in een open...
   20 november 2023