© Unsplash/ Towfiqu barbhuiya

De EU-lidstaten gaan gemeenschappelijk optreden om een mogelijk geneesmiddelentekort deze winter te vermijden. Dat heeft de Europese Commissie beslist, nadat er vorige winter kritieke tekorten waren van onder andere bepaalde antibiotica. ‘Het is positieve stap en sterk signaal dat er op Europees niveau samengewerkt wordt om geneesmiddelentekorten op de lossen’, klinkt het bij CM.

Dominic Zehnder
 14 november 2023

Door onder andere een golf van verschillende virussen en infecties, gecombineerd met productieproblemen, hadden verschillende Europese landen afgelopen winter en in het voorjaar te kampen met tekorten aan essentiële geneesmiddelen. Om te vermijden dat er nog tekorten aan bijvoorbeeld antibiotica of pijnstillers zouden voorkomen, neemt de EU nu maatregelen.

‘We hebben een eengemaakte markt voor geneesmiddelen in de EU nodig, en een nieuwe aanpak. Vandaag stellen we collectieve acties voor om nauwer samen te werken met de sector en de lidstaten te helpen de voorzieningszekerheid voor de komende winter en op lange termijn te verbeteren’, klonk het verheugd bij Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Solidariteitsmechanisme

Sinds oktober is er een vrijwillig Europees solidariteitsmechanisme actief. Dat waarschuwt de lidstaten als een van de lidstaten een bepaald geneesmiddel nodig heeft. Die andere landen kunnen dan reageren door dat geneesmiddel uit hun voorraden te leveren. Daarnaast is een expertengroep bezig om een lijst van essentiële geneesmiddelen op te stellen.

Het gaat dan om geneesmiddelen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid en waar tekorten van zijn of in het verleden geweest zijn. Voor antibiotica werd al een dergelijke lijst opgesteld, omdat daar de tekorten het grootst waren afgelopen winter. Deze lijst vormt een eerste stap om bijkomende maatregelen te nemen in de toeleveringsketen.

Voor volgende winter wordt bekeken of er een gezamenlijke Europese aankoop van antibiotica en middelen tegen luchtwegeninfecties mogelijk is.

Hoopvol

Bij CM wordt de versterkte samenwerking op Europees niveau alvast positief onthaald. ‘Het is een belangrijke stap dat Europa maatregelen neemt om geneesmiddelentekorten gezamenlijk te tackelen. Daarmee toont de EU ook sterk genoeg te zijn om dergelijke problemen op te lossen. We moeten natuurlijk afwachten of een aanpak op vrijwillig niveau de gewenste resultaten brengt, maar het stemt in ieder geval hoopvol dat het overgrote deel van de lidstaten zijn schouders onder het initiatief zet.’

CM benadrukt dat ook de farmaceutische bedrijven hun plicht te vervullen hebben om tekorten op te lossen. ‘De producenten hebben met de individuele landen bepaalde afspraken waarbij ze de plicht hebben hun geneesmiddelen te leveren. Ook daarin neemt de EU naar de toekomst toe maatregelen door hen bijkomende verplichtingen op te leggen, zoals een strengere rapporteringsplicht voor tekorten en preventieplannen. Natuurlijk zal daar ook voor de bedrijven iets tegenover staan.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Solidaire fietsreis in Bangladesh

Zestien avontuurlijke fietsers, onder wie drie uit Oost-Vlaanderen, zullen in februari door Bangladesh trekken. Per fiets ontdekken...
 Oost-Vlaanderen  07 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023