Vrijwilligers helpen jonge fietsers in de fietsbieb in Mol
Vrijwilligers helpen jonge fietsers in de fietsbieb in Mol © Bert De Deken

Op Rerum Novarum pleiten de voorzitters van het ACV, CM Gezondheidsfonds en beweging.net samen voor solidariteit en vertrouwen in elkaar. 'Het wantrouwen steekt de kop op, de winst regeert.'

Dankbaar en strijdbaar, dat zijn wij vandaag. Dankbaar voor onze sociale welvaartsstaat, strijdbaar omdat het werk nooit af is en er steeds herstelwerk te doen is. Onze verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend, zo tonen al te veel voorbeelden. Het wantrouwen steekt de kop op, de winst regeert. Kindergeld wordt in vraag gesteld omdat ouders het fout zouden gebruiken, toegang tot sociale woningen ontzegd omdat een bewoner thuisblijft om te zorgen voor de kinderen.

Voor veel mensen die werken, is dat werk ziekmakend in plaats van betekenisgevend. De race naar de bodem van de lage lonen is ingezet om de dividenden nog te verhogen. We vatten de klimaaturgentie niet, blijven ongehinderd de lucht vervuilen en onze gezondheid hypothekeren. Ontsnappingsroutes via vennootschappen voor mensen die vinden dat hun bijdrage aan de sociale zekerheid te hoog is, zijn legio.

Stakingsrecht wordt middels éénzijdig verzoekschrift ondergeschikt bevonden aan het belang van een supermarktholding die in een buurland kinderen van dertien tewerkstelt. De sociale strijd van vandaag is even groot als die van gisteren. 

'Sommigen hopen dat de staat voor iedereen zal zorgen. Anderen geloven dat ‘de vrije markt’ de enige weg is. Maar de echte oplossingen liggen tussen staat en markt, waar mensen solidair zijn met elkaar.'

Marc Leemans, Luc Van Gorp, Peter Wouters

Ons model van samenleven en de sociale vrede die daaruit voortvloeit, was nooit vanzelfsprekend en is dat ook vandaag niet. Sommigen hopen dat ‘de politiek’ alle problemen zal oplossen, dat de staat voor iedereen zal zorgen. Anderen geloven nog dat ‘de vrije markt’ met zijn neveneffecten de enige weg is. Maar laat ons wel wezen, de echte oplossingen liggen in het midden, tussen staat en markt, daar waar mensen solidair zijn met elkaar.

En in dat midden spelen mensen de hoofdrol, in hun ziekenfonds, hun vakbond, hun seniorenvereniging, hun jeugdvereniging, hun sportclub, hun fietsbieb … Daar worden mensen die andere mensen helpen opnieuw de maat der dingen … Rerum Novarum.

Marc Leemans, ACV

profielmarcleemans

Luc Van Gorp, CM

23907806 vierkant

Peter Wouters, beweging.net

23907806 vierkant
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023

‘Zet je op vier poten! riep hij me na op weg naar het werk'

Veilig woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van politici, werkgevers en lokale besturen, klinkt het bij de Europese...
   23 november 2023