© Sophie Nuytten

‘Door onze cultuur van succes, genot en plezier verdringen we wat zwak, ziek of oud is.’ Auteur Chris De Stoop en Samana-vrijwilliger Viv Gemoets, met samen meer dan drie decennia mantelzorgervaring op de teller, maken de stand op van de ouderenzorg.

Simon Bellens

Tijdens de lockdown droeg mijn moeder die dementerend was plots een gele sjaal’, vertelt Viv Gemoets. ‘Waar haalt ze die vandaan? vroeg ik me af, en toen zag ik de gele schorten van het personeel op de gang hangen, beschermkledij om kamers van besmette bewoners te betreden. Daarvan had ze een sjaal gemaakt. Nu is ze besmet, dacht ik, maar toch bleef ze negatief testen. Zelfs op het ergst van de crisis maak je zulke surreële en komische dingen mee.’

Na het overlijden van haar vader zorgde Viv Gemoets, die ook vrijwilliger is bij mantelzorgorganisatie Samana en meewerkte aan een inspiratiegids over de rol van mantelzorgers in woonzorgcentra, bijna vijfentwintig jaar voor haar moeder. Eerst thuis, daarna in een woonzorgcentrum; tot ze begin 2022 stierf. 

Dat levert opgeteld met Chris De Stoop bijna vijfendertig jaar mantelzorgervaring op. De mantelzorgjaren voor zijn eigen moeder, die vlak voor de pandemie overleed, verweefde de auteur in zijn jongste boek Hemelrijk met de crisis in de woonzorgcentra tijdens de ergste coronamaanden. ‘Alles bij elkaar zijn in woonzorgcentra dertien- tot vijftienduizend mensen gestorven. Vaak in ellendige omstandigheden en volstrekte eenzaamheid. Dat wordt bij ons nu al onder de mat geveegd.’ 

Gemoets: ‘Er is nood aan erkenning voor die periode. En aan een sorry. Het beleid moet inzien dat het gefaald heeft en daaruit lessen trekken. Corona heeft pijnpunten blootgelegd die er al langer waren. Het schort aan voldoende personeel en ondersteuning voor de ouderen- en dementerendenzorg. De mantelzorger wordt bejubeld, maar in de  praktijk betekent het statuut weinig.’

De Stoop: ‘Excuses moeten een deel zijn van een herdenkingsmoment, voor alles wat we ouderen hebben aangedaan tijdens corona. In Engeland was er rond kerst een herdenkingsconcert in Westminster Abbey. Hoewel een parlementaire commissie na de eerste golf aanbevelingen deed om woonzorgcentra beter te wapenen, was de tweede golf in België minstens even erg. In andere landen was dat niet zo. Dat was op z’n minst een parlementaire onderzoekscommissie waard.’

Veteranen

De eindbalans van de coronacrisis in woonzorgcentra oogt dan ook erg zwart. Omdat alle prioriteit naar het vrijwaren van de ziekenhuisbeddencapaciteit ging, werden de kwetsbaarste rusthuisbewoners vaak niet meer naar het ziekenhuis gebracht.

‘Dat was geen richtlijn van het beleid’, verduidelijkt De Stoop. ‘Maar net het gebrek aan beleid veroorzaakte dat. In de praktijk wilden ambulanciers rusthuisbewoners soms niet meenemen, ziekenhuizen stuurden ze soms terug. In sommige afdelingen van woonzorgcentra liep de sterftegraad op tot wel vijftig procent. Kun je je voorstellen hoe traumatisch het is als de helft van je bewoners in enkele weken tijd wordt weggemaaid? Iedereen blijft achter met schuldgevoelens. Mantelzorgers denken dat ze niet genoeg gedaan hebben, zorgverleners konden niet de kwaliteitszorg verlenen die ze wilden. Ouderen voelen zich schuldig omdat de samenleving voor hen op slot moest.’

Gemoets: ‘Goede mensen zijn daardoor uitgevallen, juist de mensen met een echte roeping zijn degenen die eraan onderdoor gaan.’

De Stoop: ‘Men heeft zorgverleners psychologische steun aangeboden, maar weinig medewerkers hebben daar een beroep op gedaan. Dat is zoals veteranen na een oorlog, die kunnen alleen bij elkaar terecht. Ze hebben het gevoel dat niemand van buitenaf kan vatten wat zij hebben meegemaakt.’

Ik merk veel frustratie over de onverschilligheid voor ouderen in het beleid en breder in de samenleving. Waaraan ligt die volgens jullie?

Gemoets: ‘Als ouderen zijn we misschien niet meer zo productief. De maatschappij waardeert die ervaring en levenswijsheid misschien niet meer en heeft het gevoel dat ouderen alleen een last zijn.’

De Stoop: ‘Het heeft alles te maken met onze cultuur van succes, genot en plezier. Daarom verdringen we wat zwak, ziek of oud is. We hebben ouderen volkomen gemarginaliseerd. Vroeger waren ze een belangrijk ankerpunt in de samenleving, nu zitten ze letterlijk in de marge. In grote blokken, uniforme kamers, ontdaan van identiteit of eigenheid. Als er één groep gere-integreerd moet worden, dan zijn het ouderen.’

Tegelijk maakt de vergrijzing het probleem van de ouderenzorg nog urgenter.

De Stoop: ‘Je komt met een omgekeerde bevolkingspiramide te zitten. De generatie na de babyboom is klein in aantal, dus je hebt te weinig handen om de zorg voor veel ouderen op te nemen. Maar men heeft net op de zorg bespaard en het uitbesteed aan de privésector.’

Gemoets: ‘Vroeger stonden woonzorgcentra in het centrum van een dorp. Die kleinschalige centra zijn big business geworden van multinationals. Soms ligt de hoofdzetel in Frankrijk, hoe moet die van daaruit een rusthuis beheren? Is er wel voldoende toezicht of ze het geld dat we aan hen geven goed besteden?’

De Stoop: ‘Door de vergrijzing kun je je niet voorstellen dat we zonder grote instellingen kunnen. Op korte termijn kun je niet alles omgooien naar kleinschaligere buurprojecten, maar God weet dat het nodig zal zijn. Puur omwille van de menselijkheid.’

Beschaving

Toch willen De Stoop en Gemoets al het moois dat ouderenzorg te bieden heeft, niet uit het oog verliezen. De ‘bovenmenselijke inzet’ van het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis blijft hen bij. Bovendien, benadrukken ze, is het woonzorgcentrum voor veel ouderen een woonvorm die sociaal contact, veiligheid en alledaags geluk kan opleveren. Ook hun mantelzorgervaringen koesteren ze. ‘Nooit was de verbondenheid met mijn moeder groter dan via mantelzorg’, vertelt De Stoop. ‘Het geeft je de kans om van betekenis te zijn en het is net gezond om op een geleidelijke manier afscheid te kunnen nemen.’

Als we nadenken over waardig afscheid, is de moeilijkste vraag hoever we willen gaan om de levensduur koste wat het kost te blijven verlengen.

Gemoets: ‘Al was het maar van een kop koffie en een lekkere koek, ondanks de dementie kon mijn moeder nog steeds genieten en dingen leuk vinden. Wie ben ik om te zeggen dat dat niet waardevol is?’

De Stoop: ‘Hoe weinig er op het einde ook van het leven van mijn moeder overbleef, het bleef welkom en waardevol. Als je zoals tijdens de coronacrisis ouderen minder toegang geeft tot medische zorg, dan impliceer je dat dat je hen minder waard vindt. Dat gaat voor mij onder de ondergrens van de beschaving.’

Het kan anders

OKRA: ‘Wooneenheden van zes tot vijftien bewoners met een vast zorgteam’

Hoe kunnen we lessen trekken uit de coronacrisis? Marijn Loozen van vereniging voor 55-plussers OKRA pleit voor meer buurtgerichte zorg met maximale betrokkenheid van bewoners en mantelzorgers. ‘De grote residentiële campussen moeten omgezet worden in kleinschaligere, in woonwijken ingebedde woongelegenheden. Dat moet de richting zijn van alles wat we in de toekomst voor de ouderenzorg ondernemen: meer nabijheid, luisterbereidheid en menselijkheid. Ook zwaar zorgbehoevende ouderen zijn normale mensen die ervan dromen om zo normaal mogelijk te kunnen leven.’

‘We willen naar wooneenheden van zes tot vijftien bewoners, met elk een toegewezen multidisciplinair team van vaste medewerkers zodat bewoners en personeel elkaar leren kennen. De coronacrisis heeft ons geleerd  dat het mogelijk is om met verschillende disciplines samen te werken, van eerstelijnszorg tot ziekenhuizen en woonzorgcentra. Op die samenwerking moeten we nog meer inzetten.’

‘Natuurlijk vergt dat extra middelen. Maar het is van prioritair belang dat die het welzijn van de bewoners en de werkomstandigheden van het personeel verbeteren. Het kan niet de bedoeling zijn dat subsidies voor de zorg wegvloeien naar de aandeelhouders van zorgmultinationals en vastgoedconstructies. Daarvoor is er meer transparantie nodig in de geldstromen.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Op stap met thuisverpleegkundige Stefanie

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wil het takenpakket van verpleegkundigen uitbreiden.
   22 november 2023

‘Verhoogde tegemoetkoming voorkomt ook armoede’

Een op vijf Belgen valt vandaag onder het systeem van verhoogde tegemoetkoming dat recht geeft op een verminderd tarief voor gezondheidszorg. Maar...
   21 november 2023

'Er zal nooit genoeg geld zijn volgens de heersende logica'

De ziekenhuizen zitten in de rode cijfers, zo blijkt uit de nieuwe MAHA-studie van Belfius. 49 van de 86 algemene ziekenhuizen in ons land noteren...
   20 november 2023

CM en moskee werken samen rond borstkankerscreening

In Waregem startte CM een project op in samenwerking met lokale moskeeën, nadat bleek dat vrouwen met een migratieachtergrond opmerkelijk minder...
 West-Vlaanderen  17 november 2023