Burgerpanel

Connected Communities: een verkennend project over...

Burgerinitiatieven zijn stevig in opmars, van deeltuinen tot dorpsraden. Toch blijven ze nog dikwijls onder de radar van organisaties uit het middenveld en lokale overheden. Dat terwijl er zoveel...
 Limburg  27 september 2023
Beleid 

‘Hip-heid’ gaat de democratie niet redden

Deze open brief werd geschreven naar aanleiding van de dag van de democratie op 15 september 2023.
   15 september 2023

'Een online platform werkt de kloof met de burger...

Na de paasvakantie zet de federale regering ‘een groots experiment’ in gang om burgers – individueel of als organisatie – te bevragen over de Belgische democratie en staatsstructuur. Kan de online...
   06 april 2022