Berusgebouw in Brussel bij zonsondergang
© ID/ Bart Dewaele

Afgelopen zomer werd definitief een kruis gemaakt over de groot aangekondigde fiscale hervorming van minister van Financiën Van Peteghem. ‘De patronale bonden en de liberalen, die altijd roepen dat mensen meer moeten overhouden, dat werken meer moet lonen, waren blijkbaar plots van gedacht veranderd’, stelt ACV-voorzitter Marc Leemans.

 11 september 2023

Het hield het begin van de zomer nog een beetje spannend. Kwam ze er of kwam ze er niet, de fiscale hervorming? Drie jaar lang werkte minister Vincent Van Peteghem (CD&V) eraan. En in juli was het erop of eronder. Het werd eronder. Het siert Van Peteghem dat hij is blijven doorgaan. Maar hij had beter kunnen weten.

Het pleit was al beslecht toen het VBO – de lobbygroep van bedrijven en aandeelhouders – vorig jaar te kennen gaf dat een fiscale hervorming voor hen niet meer hoefde. Ze voelden nattigheid. Bizar, want de bedoeling van Van Peteghem was om de lasten op arbeid te verlagen. De minister verklaarde in Visie dat iedereen 835 euro netto zou overhouden aan zijn hervorming. Iets wat de werkgevers altijd vragen.

Op aanvuren van de aandeelhouderslobby gingen het VBO en de liberale regeringspartijen echter steigeren. Het hemd is blijkbaar nog altijd nader dan de rok. Open VLD had nog enige premier-schroom, maar de MR van Bouchez ging voluit in de remmen. De patronale bonden en de liberalen, die altijd roepen dat mensen meer moeten overhouden, dat werken meer moet lonen, waren blijkbaar plots van gedacht veranderd. Het verschil tussen politieke praatjes en waar het echt om gaat werd pijnlijk duidelijk.

Sommige regeringsleden geven de moed nog niet op. En zeggen dat ze nog altijd voor een belastinghervorming willen gaan. Ik help het hen te hopen. En in het ACV zullen ze altijd een bondgenoot vinden. Maar tien maanden voor de verkiezingen gaat dit hoogstwaarschijnlijk niet meer gebeuren. Partijen zijn nog meer dan anders in campagnemodus en gunnen elkaar die hervorming niet meer, los van het algemeen belang.

Maar één ding moet de regering alvast nog regelen. Dat betreft de afspraak in de Groep van Tien over de verhoging van het minimumloon, met opnieuw 35,7 euro op 1 april 2024. Om dat te kunnen uitvoeren beloofde de regering dat deze bruto verhoging tot 50 euro netto zou opleveren. Dat vergt dus een fiscale aanpassing. Het ACV zal daarover in de komende weken actie vragen aan de regering. Want werken moet meer lonen, zeker voor laagste lonen. Ik ben benieuwd of de liberalen zich dat ook opnieuw zullen herinneren.

Marc Leemans - voorzitter ACV

23907806 vierkant
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Eindelijk kan ik weer cola kopen voor mijn kinderen’

Werknemers in schulden zien niet alleen een groot deel van hun loon, maar ook hun waardigheid verdwijnen. Of er nu beslag op het loon gelegd wordt...
   20 september 2023

‘Hip-heid’ gaat de democratie niet redden

Deze open brief werd geschreven naar aanleiding van de dag van de democratie op 15 september 2023.
   15 september 2023

Nep­uitzend­kantoor van Ryanair moet 600.000 euro...

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelt dat Crewlink, een tussenbedrijf van Ryanair dat opereerde als uitzendkantoor, het Belgische arbeidsrecht...
   14 september 2023

Steeds meer jongeren en tweeverdieners leven in armoede

In 2022 leefden evenveel mensen in het Vlaamse gewest in armoede als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse armoedebarometer van...
   14 september 2023