Veranderingen 2022
 
 

Een nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee. Een aantal sociale verbeteringen vanaf 1 januari 2022 op een rijtje:

 13 januari 2022

Lonen en uitkeringen geïndexeerd

De uitkeringen stijgen met 2% om de prijsstijgingen te volgen. In diverse sectoren worden ook de lonen geïndexeerd op 1 januari.

Minder bedrijfsvoorheffing

Door een aanpassing van de bedrijfsvoorheffing houdt een werknemer maandelijks netto meer over. Dat wordt in de eindbelasting volgend jaar wel gecompenseerd.

Belastingvermindering kinderopvang stijgt

De maximale vermindering wordt per oppasdag en per kind opgetrokken van 13,70 tot 14 euro, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Hervorming registratierechten

Voor de aankoop van een eerste woonst dalen de registratierechten in Vlaanderen van 6 naar 3 procent. Voor wie een bouwgrond of tweede woonst koopt, stijgen de kosten.

Betere overgangsuitkering voor jonge weduwen en weduwnaars

De overgangsuitkering zal langer worden uitbetaald. Op voorstel van het ACV komt er ook een minimumbedrag, gelijk aan dat van het minimumoverlevingspensioen. Met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021.

Toeslag SWT stijgt

Onder druk van de vakbonden verhoogt de toeslag van de werkgever voor van SWT’ers met 0,26% bovenop de index (+2%). ‘Niet veel, maar dat zegt ook alles over hoe de Loonnormwet de barema’s in zijn greep houdt’, klinkt het bij ACV.

Pensioen stijgt

De minimumpensioenen stijgen opnieuw met 2,65% bovenop de indexering, als nieuwe stap in de optrekking richting 1 500 euro netto voor een volledige loopbaan tegen 2024.

Bijstandsuitkering stijgt

Wie moet rondkomen met een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgt er 2,58% bij, bovenop de indexering.

Werkloosheidsuitkering stijgt

Wie moet rondkomen met een minimumwerkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering of beschermingsuitkering, ontvangt 1,125% bovenop de automatische indexering (+2%). Voor alle werkloosheids-, inschakelings- en beschermingsuitkeringen geldt voortaan ook dezelfde belastingvermindering als voor een pensioen-, ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Verbeteringen voor zieken en invaliden

De minima voor onregelmatige werknemers in ziekte of invaliditeit stijgen met 2,58% boven de index, omdat het minimum gekoppeld is aan het leefloon. Zowel voor regelmatige als onregelmatige werknemers komt er al vanaf de vierde maand ziekte een minimumuitkering.

Lager remgeldplafond voor zeer lage inkomens

De maximumfactuur beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. Op vraag van de ziekenfondsen wordt vanaf 2022 een nieuw plafondbedrag van 250 euro ingevoerd voor gezinnen van wie het netto belastbaar gezinsinkomen in 2020 maximaal 11 120 euro bedroeg. Zo krijgen meer gezinnen het remgeld terugbetaald. Bovendien zullen ze meer  terugbetaald krijgen. Dit voorkomt dat mensen gezondheidszorg moeten uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen.

Betere vergoeding van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

De terugbetaling van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten verloopt vanaf 1 januari 2022 via eenzelfde systeem. Wie eerder een goedkeuring voor slechts één jaar had, moest zijn arts raadplegen voor een nieuwe toelating. De nieuwe goedkeuring zorgt voor goedkopere pijnstillers: ze worden vergoed aan 75 procent in de plaats van aan 20 procent.

Maximumvergoedingen voor vrijwilligers stijgen

Door aanpassing aan de index ontvangt een vrijwilliger voortaan maximaal 36,83 euro per dag, met een maximum van 1 473,37 euro per jaar.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Energiepremie laat 75 000 ouderen in de kou staan

De federale energiepremie van 196 euro die sinds november tot in maart volgend jaar maandelijks wordt toegekend als antwoord op de energiecrisis,...
   02 december 2022

Landen of crashen: 91 procent haalt pensioen niet

Sinds tien jaar zijn oudere mensen weer vaker aan het werk. Maar dat komt met een stevige prijs, want velen onder hen gaan door tot ze uitgeteld...
   02 december 2022

Krijg ik een eindejaarspremie en wanneer?

De eindejaarsperiode komt eraan. Naast gezelligheid en (familie)feesten betekent dat voor veel werknemers ook de eindejaarspremie of dertiende...
   01 december 2022

'Het is hier geen hotel'

Riet Ory is adjunct-directeur van vrouwenorganisatie Femma Wereldvrouwen. Samen met directeur Eva Brumagne schreef ze Het is hier geen hotel!, een...
   29 november 2022