Controle-arts
©ID / Andreas Van Esbroeck
 

Wanneer je ziek bent en niet kunt gaan werken, dan moet je uiteraard steeds zo snel mogelijk je werkgever op de hoogte brengen en indien nodig het juist medisch attest bezorgen. Bovendien kan de werkgever een controlearts sturen.

Dominic Zehnder
 13 oktober 2022

Daarvoor kan de werkgever in het arbeidsreglement een bepaling opnemen waarin staat dat je gedurende welbepaalde uren ter beschikking moet zijn voor die medische controle, ook al mag je je woonst volgens je doktersattest verlaten. De periode waarin je geacht wordt thuis te zijn, mag echter niet langer zijn dan vier uur per dag. Wanneer je niet aanwezig bent op het moment dat de controlearts langskomt, dan kun je je gewaarborgd loon verliezen.

Onlangs was er een rechtszaak waarbij een werknemer ophet verblijfsadres aanwezig was, maar toen de geneesheer aanbelde bevond zij zich in de tuin en hoorde ze de bel niet. De werkgever oordeelde dat de werknemer niet thuis was op de uren die in het arbeidsreglement bepaald zijn endat het recht op gewaarborgd loon verviel. Maar de vrouw kon dankzij een getuigenis van de buur wel aantonen dat zij toen in haar tuin was. Bovendien had ze tot twee keer toe aangeboden zich opnieuw aan een controle te onderwerpen, waardoor de rechter oordeelde dat zij wel recht heeft op het gewaarborgd loon.

‘De werkgever kan niet verwachten dat je vier uur lang naast je inkomdeur blijft zitten’, verklaart Piet Van den Bergh, juridisch expert bij het ACV. ‘Als er geen specifieke uren vermeld zijn in het arbeidsreglement, dan moet de controlearts opnieuw langskomen op een andere dag. Wanneer er voor elke dageen specifieke tijdsperiode is opgenomen, dan moet je wel thuis blijven. Daarom is het belangrijk dat je zeker kunt aantonen dat je die dag thuis was, als je de bel niet hoorde. Het ACV staat je in dat geval met raad en daad bij. Een belangrijke tip: vraag onmiddellijk aan je werkgever om een nieuwe controle te kunnen ondergaan.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Mag mijn werkgever loon inhouden als ik te laat ben?

Het kan de besten overkomen, te laat komen op je werk. Maar soms betekent één minuut te laat inklokken dat de registratie van je werkdag pas een...
   26 januari 2023

Behalve asbest en houtstof amper erkende beroepskankers

Wie kanker krijgt door schadelijke stoffen op het werk, gaat een lijdensweg tegemoet. Op vlak van gezondheid, maar ook administratief. Want heel wat...
   24 januari 2023

Uitzendkantoren slaan munt uit dure noodoplossing voor zorg

Een deel van het vast zorgpersoneel neemt tegenwoordig ontslag om met een uitzendcontract hetzelfde werk te doen. Gelokt door citytrips,...
   20 januari 2023

Foto van wonde vereist voor terugbetaling thuiszorg

Wie een wonde wil laten verzorgen door een thuisverpleegkundige, moet niet meer naar de dokter voor een voorschrift. De thuisverpleegkundige maakt...
   20 januari 2023