Twee logistieke medewerkers van maatwerkbedrijf laden een vrachtwagen
© ID/ Patrick De Roo

Voor de 25.000 werknemers in de maatwerksector draaide de septemberverklaring uit op een sisser. Daarin werd met geen woord gerept over het budget voor meer koopkracht voor wie in de sector werkt. De koopkrachtverbetering had nochtans al begin dit jaar plaats moeten vinden. ‘Het is onbegrijpelijk dat voor deze sector met zoveel kwetsbare werknemers geen budget gevonden werd.’

Dominic Zehnder
 28 september 2023

Het Vlaams intersectoraal akkoord (VIA6) werd in 2021 met toenmalig minister van Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) gesloten. Na een eerste stap twee jaar geleden zou er begin dit jaar een tweede koopkrachtverhoging volgen van de lonen van werknemers in de maatwerkbedrijven.

‘Van minister Jo Brouns (CD&V) hadden we verwacht dat hij de engagementen van de Vlaamse Regering en zijn voorgangster zou honoreren. De werknemers hebben daarvoor ook het nodige geduld aan de dag gelegd. Maar bijna tien maanden na de voorziene koopkrachtverhoging blijkt de Vlaamse Regering alweer niet over de brug te komen met het nodige budget’, klinkt het bij ACVBIE-sectorverantwoordelijke Wilfried Herpoele.

‘In het akkoord kon en wilde men in 2021 geen bedrag plaatsen. Nu verschuilen beleidsmakers zich achter de loonnormwet, die zegt dat de lonen niet kúnnen stijgen’, hekelt Herpoele. ‘Met sjoemelsoftware in die loonnormwet voorkomt de oneerlijke wetgeving ook nu weer dat de werknemers die er het meeste baat bij hebben op vooruitgaan.’

Minimumloon

Wilfried Herpoele benadrukt daarmee nogmaals de zeer lage lonen die maatwerkers ontvangen voor hun werk. ‘Het gaat om werknemers die ernstige inspanningen doen om, ondanks hun afstand tot de arbeidsmarkt, dagelijks te komen werken in het maatwerkbedrijf. Het gros van de maatwerkers werkt aan een minimumloon. Het federaal niveau verbeterde dat minimumloon dan wel, toch is het zelden in staat om ermee aan armoede te ontsnappen.’

De Vlaamse Regering schermt volgens het ACV wel met de jobbonus. Herpoele: ‘Die staat los van onze sector en van het afgesproken non-profitakkoord en is maar een fractie van de beloofde structurele koopkrachtverhoging. De jobbonus is geen alternatief voor deftige lonen. We roepen hierbij minister Brouns op om de werknemers van de maatwerkbedrijven niet langer in de steek te laten en onmiddellijk in overleg te gaan met de vakbonden. Het geduld van de werknemers in de maatwerksector is alvast op. Ze eisen respect voor gemaakte afspraken én een oplossing voor hun precaire situatie.’

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Hedendaagse slavernij, de Europese Unie aan zet

Nieuwe vormen van slavernij – gedwongen tewerkstelling, of andere vormen van onvrijheid – duiken ook op in de Europese Unie en in België. De...
   23 februari 2024
 

Factcheck: 'België heeft een loonhandicap'

De gemiddelde Belgische uurloonkost lag in 2022 3,8 procent lager dan in de buurlanden, toont een nieuw rapport van de Centrale Raad voor het...
   22 februari 2024

Waarom zijn mijn medische kosten zo hoog ondanks de...

In België bestaat een maximumfactuur (MAF) waarbij remgelden worden terugbetaald zodra je een plafondbedrag bereikt. Toch kijken patiënten soms aan...
   21 februari 2024

Opnieuw werken na burn-out: ‘Niet meer hoe meer, hoe liever’

De cijfers van het Riziv liegen er niet om: een op de vijf werknemers staat op de rand van een burn-out. Kim Algoet (42) maakte het al mee en weet...
 Vlaams-Brabant en Brussel  21 februari 2024