Twee logistieke medewerkers van maatwerkbedrijf laden een vrachtwagen
© ID/ Patrick De Roo

Voor de 25.000 werknemers in de maatwerksector draaide de septemberverklaring uit op een sisser. Daarin werd met geen woord gerept over het budget voor meer koopkracht voor wie in de sector werkt. De koopkrachtverbetering had nochtans al begin dit jaar plaats moeten vinden. ‘Het is onbegrijpelijk dat voor deze sector met zoveel kwetsbare werknemers geen budget gevonden werd.’

Dominic Zehnder
 28 september 2023

Het Vlaams intersectoraal akkoord (VIA6) werd in 2021 met toenmalig minister van Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) gesloten. Na een eerste stap twee jaar geleden zou er begin dit jaar een tweede koopkrachtverhoging volgen van de lonen van werknemers in de maatwerkbedrijven.

‘Van minister Jo Brouns (CD&V) hadden we verwacht dat hij de engagementen van de Vlaamse Regering en zijn voorgangster zou honoreren. De werknemers hebben daarvoor ook het nodige geduld aan de dag gelegd. Maar bijna tien maanden na de voorziene koopkrachtverhoging blijkt de Vlaamse Regering alweer niet over de brug te komen met het nodige budget’, klinkt het bij ACVBIE-sectorverantwoordelijke Wilfried Herpoele.

‘In het akkoord kon en wilde men in 2021 geen bedrag plaatsen. Nu verschuilen beleidsmakers zich achter de loonnormwet, die zegt dat de lonen niet kúnnen stijgen’, hekelt Herpoele. ‘Met sjoemelsoftware in die loonnormwet voorkomt de oneerlijke wetgeving ook nu weer dat de werknemers die er het meeste baat bij hebben op vooruitgaan.’

Minimumloon

Wilfried Herpoele benadrukt daarmee nogmaals de zeer lage lonen die maatwerkers ontvangen voor hun werk. ‘Het gaat om werknemers die ernstige inspanningen doen om, ondanks hun afstand tot de arbeidsmarkt, dagelijks te komen werken in het maatwerkbedrijf. Het gros van de maatwerkers werkt aan een minimumloon. Het federaal niveau verbeterde dat minimumloon dan wel, toch is het zelden in staat om ermee aan armoede te ontsnappen.’

De Vlaamse Regering schermt volgens het ACV wel met de jobbonus. Herpoele: ‘Die staat los van onze sector en van het afgesproken non-profitakkoord en is maar een fractie van de beloofde structurele koopkrachtverhoging. De jobbonus is geen alternatief voor deftige lonen. We roepen hierbij minister Brouns op om de werknemers van de maatwerkbedrijven niet langer in de steek te laten en onmiddellijk in overleg te gaan met de vakbonden. Het geduld van de werknemers in de maatwerksector is alvast op. Ze eisen respect voor gemaakte afspraken én een oplossing voor hun precaire situatie.’

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Werkloosheidsuitkeringen beperken, een achterhaald...

Wie werkt zoekt, die vindt werk. Zeker op de krappe arbeidsmarkt van vandaag, lijkt dat een evidentie. Zo ‘evident’ dat heel wat politici vinden dat...
   18 juli 2024
 

ACV West-Vlaanderen krijgt gelijk in zaak tegen RVA

Eind april gaf de arbeidsrechtbank Marijke Deschutter uit Harelbeke gelijk in een zaak tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). ‘In 2018...
 West-Vlaanderen  15 juli 2024

‘Jobstudenten houden de boel recht’

Steeds meer scholieren en studenten zijn aan het werk, ook tijdens het jaar. Met gevolgen voor hun studie, maar jongeren zien ook premies, een...
   05 juli 2024

Chinese auto’s pak duurder in aanloop naar handelsoorlog?

Wie een elektrische wagen uit China op het oog heeft, betaalt vanaf vandaag mogelijk tot ruim een derde meer. Daarmee wil Europa de eigen...
   04 juli 2024