kerstbomen
© Sincerely Media on Unsplash
 

De eindejaarsperiode komt eraan. Naast gezelligheid en (familie)feesten betekent dat voor veel werknemers ook de eindejaarspremie of dertiende maand. Maar wat zeggen de regels daarover precies? Expert arbeidsrecht van het ACV Piet Van den Bergh legt het je uit.

Dominic Zehnder
 01 december 2022
‘Een eindejaarspremie is geen algemeen wettelijke verplichting voor de werkgever. Je hebt enkel recht op een eindejaarspremieals de cao van je sector, onderneming of je individuele arbeidsovereenkomst dat zo bepaalt. In sommige gevallen is er ook een gewoonte ontstaan waarbij telkens een eindejaarspremie wordt uitbetaald, zonder dat daarvoor iets schriftelijk is vastgelegd. Ook in dat geval is de werkgever verplicht om die uit te betalen, als dat een gewoonte is die al langer duurt.’
 
‘Het tijdstip waarop je premie of dertiende maand uitbetaald moet worden, ligt eveneens niet algemeen vast. Kijk ook daarvoor je cao, arbeidsreglement of -overeenkomst na. Een eindejaarspremie is een vorm van loon. De premie moet correct uitbetaald worden en er moeten belastingen op betaald worden. Daarbij kan de eindejaarspremie gelijk zijn aan je maandloon (een volledige dertiende maand) of vastgelegd worden op een ander bedrag. Krijg je je ontslag, dan behoud je in de meeste gevallen je recht op het reeds opgebouwde deelvan je eindejaarspremie. Ook als uitzendwerknemer heb jerechtop eeneindejaarspremie, als je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt tijdens de referentieperiode van 1 juli tot 30 juni, via een of meerdere uitzendkantoren tewerkgesteld.’
 
 
 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Welvaartsenveloppe: uikteringen omhoog, besparingen bij...

De minimumuitkeringen voor gepensioneerden, zieken en werklozen gaan omhoog. ‘Maar uit de definitieve beslissing blijkt nu dat er 40,4 miljoen euro...
   25 januari 2023

Vanaf mei heeft elke werknemer recht op een fietsvergoeding

Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen recht heeft op een fietsvergoeding, krijgt uiterlijk vanaf 1 mei van dit jaar een vergoeding daarvoor....
   25 januari 2023

Foto van wonde vereist voor terugbetaling thuiszorg

Wie een wonde wil laten verzorgen door een thuisverpleegkundige, moet niet meer naar de dokter voor een voorschrift. De thuisverpleegkundige maakt...
   20 januari 2023

Nood aan thuiszorg piekt, en toch besparen we erop

Familiehulp ziet het aantal verzoeken voor thuiszorg met negen procent stijgen. Maar wie hulp vraagt, doet op steeds minder uren thuiszorg beroep....
   17 januari 2023