Arbeider aan het werk in een rioolput

Er is weinig verschil tussen het leefloon of werkloosheidsuitkering en het minimumloon. Dat stelde de N-VA vast in Het Laatste Nieuws. Werken loont niet genoeg, klonk het, gevolgd door een krakkemikkige becijfering. ‘Ze hebben daar ook een ‘oplossing’ voor: bevries het leefloon en de werkloosheidsuitkering. Nu ja, een echte oplossing is dat natuurlijk niet. Want het lost geen enkel probleem op’, stelt ACV-voorzitter Ann Vermorgen.

Veel mensen met een leefloon of werkloosheidsuitkering leven al in armoede, en dat zal met het bevriezen ervan enkel verergeren. Het zorgt er evenmin voor dat het minimumloon stijgt. Het maakt enkel dat sommige mensen nog wat dieper in de put worden geduwd. Het verschil wordt dan misschien wel wat groter, maar finaal zit iedereen nog altijd in die put. De ene alleen nog wat dieper dan voordien. De bloeddorst tegenover kleine mensen is dan misschien voor even gestild, opgelost is er niets.

Wat echt helpt om werken meer te doen lonen is – boem, paukenslag – de lonen verhogen. Zo simpel kan het leven soms zijn. Natuurlijk, ik begrijp dat het moeilijk is om dat over de lippen te krijgen voor een partij die de loonnormwet doordrukte. Die wet verbiedt lonen stijgen. Maar komen klagen dat werken niet loont als je eerst de lonen bevriest, dat gaat zelfs mijn inlevingsvermogen te boven.

Gelukkig hebben we met de werkgevers een akkoord kunnen afsluiten om de minimumlonen toch te verhogen en heeft de Vivaldi-regering dat akkoord ook nauwgezet uitgevoerd. Die opstap en een herziening van de werkbonus betekenen voor een werknemer aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen een nettosprong van 51,99 euro in april.

‘Komen klagen dat werken niet loont als je eerst de lonen bevriest, dat gaat zelfs mijn inlevingsvermogen te boven.’

Een ander deel van de oplossing is dat sociale voordelen zoals het sociaal energietarief niet abrupt stoppen vanaf een bepaald inkomen. Die voordelen zouden geleidelijk moeten uitdoven naarmate je inkomen stijgt. Zo kunnen mensen met lage lonen ook een beroep doen op die sociale voordelen. Want als het verschil met een uitkering of leefloon dan toch zo klein is, dan hebben mensen met een laag loon die sociale voordelen ook nodig.

Ik vrees dat het nog lang wachten zal zijn op de voorstellen van de liberale partijen N-VA, Open VLD of MR in die richting. Dat past nu eenmaal niet in hun visie op de samenleving. Ze schuiven liever alle ellende af op mensen die het al moeilijk hebben. En het als even kan zetten ze die mensen ook nog graag tegen elkaar op. Doelbewust. Want zolang kleine mensen als hét probleem voorgesteld worden, blijven de grote heren buiten schot.

En daarom zullen vakbonden die het wel opnemen voor al die kleine mensen altijd de schietschijf zijn van die liberale partijen. Dat is altijd zo geweest en dat zal nog lang zo blijven. En daar ben ik trots op, want ieder mens is evenveel waard als alle goud van de wereld.

Ann Vermorgen - ACV-voorzitter

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Telraam

Het Federaal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen doorgerekend. Wat kost een voorstel? Wat brengt het op? Wie wordt...
   21 mei 2024

Parochiezalen dreigen te verdwijnen ‘Nefast voor...

200 dorpen in Vlaanderen dreigen hun dorps- en parochiezalen te verliezen. Dat blijkt uit een bevraging van de Landelijke Gilden. ‘Heel wat...
   17 mei 2024

‘Het verbaast me hoe vaak Bart De Wever nog naar Nederland...

Al bijna twee jaar is de Belg Tim ’S Jongers een leidende stem in het Nederlandse politieke debat. In die tijd zag hij het thema ‘bestaanszekerheid’...
   17 mei 2024

De top 3 zorg en gezondheid voor de Vlaming

Visie vroeg duizend Vlamingen hoe ze denken over verschillende maatschappelijk hete hangijzers. Op vlak van zorg en gezondheid spreekt de...
   17 mei 2024