Portret van Amir Bachrouri
© Maarten De Bouw

Amir Bachrouri (19) is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Samen met zeven andere verkozen jongeren en acht jeugdwerkers vormt hij de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering voor alles wat te maken heeft met kinderen, jongeren en jeugdwerk.

An-Sofie Bessemans
 21 februari 2022

‘We hebben onze voelsprieten in het jeugdwerk en slaan zo de brug naar het beleid. Soms luistert de politiek niet, soms hebben we wél invloed. Corona heeft ons geplande advieswerk bemoeilijkt, al hebben we toch ons steentje bijgedragen. Rond jongeren en politie bijvoorbeeld, waaruit na overleg met verschillende politiezones dertig aanbevelingen zijn voortgekomen. Denk aan het recht om agenten te filmen en het in samenspraak met jongeren ontwikkelen van een plan rond overlast.’

‘In de komende tijd gaan we hard werken rond mentaal welzijn, klimaat en gelijke kansen. De Panoreportage die toonde hoelang jongeren die heel diep zitten moeten wachten op psychische hulp, dat is nog maar het topje van de ijsberg. Corona heeft ook de impact van te weinig jeugdvriendelijke en groene ruimte pijnlijk blootgelegd, en van ouders die kinderen minder kunnen ondersteunen bij thuisonderwijs.’

'Enkel een werkende ouder is niet genoeg'
Amir Bachrouri

Het armoederisico bij kinderen en jongeren is groter dan bij de algemene bevolking.

BACHROURI ¬ ‘Een ouder met werk is de motor tot vooruitgang. Voor alleenstaande ouders is opvang vaak een drempel. Zeker als je geen netwerk hebt, je je minder snel kunt verplaatsen enzovoorts. Je ziet dat armoede grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, ook voor hun gezondheid. Natuurlijk is enkel een werkende ouder niet genoeg. Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding en het creëren van ontmoetingsplaatsen. Maar ik denk ook aan maaltijden op school, extra ondersteuning bij taalarmoede ...

Denk je soms niet: wat echt nodig is, is het kindergeld verhogen?

BACHROURI ¬ ‘Ik heb me dat al vaak afgevraagd. Het is zeker een belangrijke factor, net als het sociaal tarief. Die voordelen zijn er en moeten we koesteren. Anderzijds zal dat het minderwaardigheidsgevoel niet wegnemen. Dat lijkt me ook bij de uitkeringen voor jongeren. De uitkering is een overbruggingsmiddel, het geeft je niet de voldoening, het netwerk en de ervaring van een baan. Een jongere, vooral wie zonder diploma uitstroomt, heeft nood aan een stabiel inkomen maar ook aan perspectief. Jongerenwerkingen die hen in contact brengen met scholen en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het oriënteren op maat van hun ambitie en talent. Tegelijk mogen we ook niet blind zijn voor de druk die ze ervaren: de samenleving vraagt dat ze zo snel mogelijk een rijbewijs halen, alleen gaan wonen … Dat schrikt soms af.’

'Jongeren willen dat de politiek ook door hun jonge bril kijkt'
Amir Bachrouri

Wat verwachten jongeren van de politiek?

BACHROURI ¬ ‘Jongeren zijn zich wel bewust van de impact van het beleid, maar voelen weinig eigenaarschap over hun toekomst. Ze willen dat de politiek ook door hun jonge bril kijkt. Het onderwijs kan die kloof deels helpen te dichten met lessen over hoe democratie en politiek werken. Maar het is ook moeilijk je vertegenwoordigd te voelen als maar weinig mensen in het parlement op je lijken. Jongeren voelen sowieso de gezagsverhouding tot een volwassene. De Vlaamse Jeugdraad probeert de afstand te overbruggen door rechtstreeks met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Online, op straat of in het jeugdhuis. Daar pikken we signalen op waarmee we naar de ministers trekken. We werken goed samen met de Vlaamse minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Aan hem hadden we een goede bondgenoot om de publieke ruimte en speeltuinen zoveel mogelijk open te houden. ’

Jullie ijveren ook voor stemrecht vanaf zestien jaar.

BACHROURI ¬ ‘Het stemrecht kan een brug zijn naar politieke bewustwording. Uit onderzoek in Oostenrijk – waar de leeftijd vanaf wanneer je mag stemmen al tot zestien is verlaagd – blijkt dat het vruchten afwerpt. Het zorgt ervoor dat politici zich meer richten op jongeren. En het onderwijs gaat er ook actiever mee aan de slag. De stem van de jongeren is relevant en waardevol. Met de mogelijkheid om hen te doen stemmen erken je dat. We pleiten bewust voor een stemrecht, en geen stemplicht. Als je zestien bent kun je een rijbewijs halen voor een scooter, uit handen gegeven worden door de jeugdrechtbank … Ook kunnen stemmen maakt deel uit van een instapcursus tot volwassenheid.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Wet moet ongewenste clausules interimarbeid tegengaan

Bedrijven moeten uitzendkrachten makkelijker vast in dienst kunnen nemen. Dat is de inzet van een voorontwerp van een wet die Pierre-Yves Dermagne...
   22 november 2023

Zonder sociale zekerheid leven 4 op de 10 Belgen in armoede

Momenteel leeft een op de acht Belgen in kansarmoede. Die verhouding blijft al jaren min of meer onveranderd. Maar achter dat cijfer schuilt nog een...
   21 november 2023
 

Digitale sturing op het werk leidt vaak tot stress en angst

Wie op de werkvloer onder toezicht, bewaking of controle staat van digitale apparatuur, ervaart aanzienlijk meer stress. Een kwart tot een derde van...
   21 november 2023