Bejaarden zitten in een woonzorgcentrum
ID/Maxime Minsen

Uit de vergelijking van alle Vlaamse woonzorgcentra achterhaalde Seniorenvereniging OKRA dat een hogere kostprijs voor bewoners zich niet omzet in meer zorgpersoneel. Wel integendeel. ‘Sommige commerciële woonzorgcentra houden zich enkel aan de minimumnorm.’

Lies Van der Auwera

Hoe hoger de dagprijs van de woonzorgcentra, hoe minder zorgpersoneel er werkt. Tot die schokkende conclusie komt seniorenvereniging OKRA. Zij beriep zich op de openbaarheid van bestuur om gegevens te verzamelen van alle 800 Vlaamse woonzorgcentra. Vervolgens vergeleek OKRA de dagprijzen met het aantal werknemers.

Uit de cijfers blijkt dat woonzorgcentra gemiddeld 18,8 procent meer zorgpersoneel inzetten dan wettelijk vereist is. Voor de eerste 15 procent van de loonkosten boven die minimumnorm krijgen woonzorgcentra een toelage van de Vlaamse overheid.

Kloof

‘Maar die wettelijke norm ligt te laag om een minimumkwaliteit te garanderen’, zegt Herman Fonck van OKRA. ‘Uit de cijfers blijkt dat het doorsnee woonzorgcentrum die minimale personeelsbezetting onhoudbaar vindt en meer werknemers in dienst heeft.’

Toch zijn de verschillen tussen instellingen groot. Vooral tussen de commerciële instellingen, de non-profit en de publieke instellingen gaapt een kloof. ‘Zo heb je een vijftigtal woonzorgcentra die helemaal niets doen boven die minimumnorm’, aldus Fonck. ‘Dat zijn vooral commerciële instellingen. Aan het andere uiteinde zie je woonzorgcentra die zelfs tot de helft meer personeel in dienst hebben dan de minimumnorm. Dat zijn voornamelijk publieke instellingen, gefinancierd door steden, gemeenten en OCMW’s.’

Geen liefdadigheid

Dat leidt tot een paradoxale trend: hoe duurder het woonzorgcentrum, hoe minder zorgpersoneel. En hoe lager de kostprijs voor de bewoner, hoe meer zorgpersoneel. ‘Als buitenstaander verwacht je dat commerciële instellingen duurder zijn’, zegt Herman Fonck. ‘Het zijn nu eenmaal geen liefdadigheidsinstellingen. Er zitten vaak grote multinationals achter. Je verwacht dat ze mikken op een welgestelder publiek en dus ook meer zorgpersoneel te werk stellen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval.’

'Er moet meer transparantie komen in de boekhouding van woonzorgcentra.'
Herman Fonck, OKRA

Nog los van die conclusie vraagt Fonck zich af of commerciële firma’s wel een plaats hebben in de woonzorgsector. ‘De overheid heeft bij commerciële spelers onvoldoende zicht op wat er gebeurt met de middelen die ze investeren’, dringt hij aan op een transparantere boekhouding. ‘Gaan die echt naar zorg, of lekken er middelen weg naar de aandeelhouders? We vermoeden het laatste, maar transparantie ontbreekt’, besluit Fonck.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023

Fiscaal voordeel kinderopvang levert 11.000 ouders boete op

Wie zijn kinderen naar een erkende opvang brengt, krijgt daar een deel van terug via de belastingen. Maar terwijl zij het automatisch ingevuld...
   21 november 2023

Zonder sociale zekerheid leven 4 op de 10 Belgen in armoede

Momenteel leeft een op de acht Belgen in kansarmoede. Die verhouding blijft al jaren min of meer onveranderd. Maar achter dat cijfer schuilt nog een...
   21 november 2023