Huishoudhulp aan het werk

In de septemberverklaring van de Vlaamse regering werd 50 miljoen euro extra beloofd aan de dienstenchequebedrijven. In oktober en november zou het bedrag dat huishoudhulpen per dienstencheque ontvangen met 3,2 euro stijgen. Maar omdat de werkgevers weigeren te onderhandelen over de uitbetaling van die extra steunmaatregel voor de huishoudhupen, dreigt die subsidie van 50 miljoen euro een blanco cheque voor de bedrijven zelf te worden.

 16 november 2023

Het ACV en middenveldorganisaties zoals Femma en Netwerk tegen Armoede zijn zwaar ontgoocheld dat de 50 miljoen euro, voorzien in de Septemberverklaring, als blanco cheque wordt toegekend aan de dienstenchequebedrijven. Enkel in de dienstenchequebedrijven die onder de gezinszorg vallen is er een akkoord tussen vakbonden en werkgevers over de besteding van de middelen. In de andere bedrijven beslist de werkgever eenzijdig over de besteding. Er is wel de verplichting om minstens twintig procent van het extra budget te besteden aan koopkracht voor de werknemers.

‘Wij appreciëren het initiatief van minister van Werk Jo Brouns (CD&V) om middelen vrij te maken en de voorwaarde dat minstens twintig procent daarvan aan de koopkracht van de huishoudhulpen wordt besteed’, reageert Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris bij ACV Voeding en Diensten. ‘Het is echter een gemiste kans voor de hele Vlaamse regering dat de regeringspartners niet verder durfden te gaan. Van een sector die voor zeventig procent gesubsidieerd wordt verwachten we een minimum aan voorwaarden op het vlak van arbeidsomstandigheden. De praktijk bewijst dat een aantal grote spelers met gemeenschapsmiddelen zo een verdienmodel opbouwen waarbij de kwaliteit van dit zinvolle werk tot bijzaak wordt gemaakt.’

Over de noodzaak voor een leefbaar loon voor huishoudhulpen kan ook Rose getuigen, die al achttien jaar als huishoudhulp aan de slag is.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023