© Belga - archiefbeeld 1997

niet waar v1De Belgische wet is streng als het over collectieve ontslagen gaat, maar biedt in vergelijking met de OESO-landen niet meer dan een gemiddelde bescherming voor individuele ontslagen.

Simon Bellens

België heet bol te staan van beschermingsregels tegen ontslag. ‘Naast de opzegtermijnen en -vergoeding is er onder meer ook een bescherming tegen discriminatie, tegen ontslag gelinkt aan het gebruikmaken van thematische verloven en wegens het maken van opmerkingen in het kader van de procedure voor het arbeidsreglement’, waarschuwden verschillende HR-professionals onlangs nog in De Tijd voor ‘een wildgroei aan ontslagbeschermingen’. Maar klopt dat beeld van een ongebreidelde ontslagbescherming wel?

De laatste OESO-cijfers (2019) over hoe sterk werknemers beschermd worden tegen ontslag plaatsen België pal op het OESO-gemiddelde. ‘België heeft een relatief soepel systeem als het gaat over individuele ontslagen’, legt specialist arbeidsrecht Piet Van den Bergh uit. ‘Bij ons kan een werkgever iemand met een contract van onbepaalde duur eigenlijk op elk moment ontslaan. In Nederland moet je een individueel ontslag eerst met een geldige reden laten toetsen bij een rechter of administratieve overheid zoals de RVA.’

Anders is het in geval van collectief ontslag, daar scoort de Belgische bescherming het hoogst van alle OESO-landen. Sinds de sluiting van Renault-Vilvoorde in 1997 moeten werkgevers onderhandelen met de vakbonden over het ontslagpakket en eventuele alternatieven. ‘Zo wordt een eenzijdige beslissing met een gigantische maatschappelijke impact naar het sociaal overleg gebracht.’

‘Door de bank genomen heeft het ontslagrecht een relatief goed evenwicht bereikt in België’, besluit Van den Bergh, al is er hier en daar nog werk aan de winkel. ‘Het is ongelukkig dat werkgevers een ontslag binnen de zes maanden niet moeten motiveren. Net startende werknemers verdienen een uitleg om zichzelf te verbeteren als het niet lukt. Maar een te streng ontslagrecht heeft ook perverse effecten. Het verhoogt de drempel om contracten van onbepaalde duur te geven, en creëert een arbeidsmarkt van uitersten met een sterke scheiding tussen goed beschermde vaste en precaire tijdelijke contracten.’  

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

ACV pakt uit met Sherpa- en Brugfigurenproject : opleiding...

Eind oktober vond in de gebouwen van Hogeschool Vives Campus Brugge het tweejaarlijkse arbeidsmarktcongres van West4Work plaats. Onder de titel...
 West-Vlaanderen  20 november 2023

Interimmers onder druk om afstand te doen van loon

Uitzendkantoren zetten steeds vaker uitzendkrachten onder druk om af te zien van hun rechten. Wanneer nog voor het contract is afgelopen blijkt dat...
   14 november 2023

Spelen met vuur

‘We verwachten van onze politici dat ze met wezenlijke problemen bezig zijn. Maar we krijgen vooral spektakel- en symboolpolitiek. Waarbij, en dat...
   27 oktober 2023

Kan ik zelfstandige in bijberoep blijven als ik mijn baan...

Je werkt als zelfstandige in bijberoep maar verliest plots je baan in loondienst. Moet je dan ook je activiteiten in bijberoep stoppen? Martin...
   27 oktober 2023