Werkloosheid

 

Check je 5 euro toeslag per dag

Vanaf 1 januari 2024 hebben werknemers met een bruto maandloon van maximaal 4.000 euro bij tijdelijke werkloosheid recht op vijf euro extra per dag.
   28 februari 2024

Kan ik flexi-jobben als ik tijdelijk werkloos ben?

Om te mogen flexi-jobben moet je minstens vier vijfde werken of gepensioneerd zijn. Maar wat gebeurt er wanneer je tijdelijk of technisch werkloos wordt? Moet je dan ook je flexibjob opzeggen? We...
   14 februari 2024

‘Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan eerlijker...

VDAB pronkte in de pers dat het nooit meer werkzoekenden sanctioneerde dan in 2023. Bijna een op de vier werkzoekenden ontving een waarschuwing of sanctie het voorbije jaar. ‘Daarbij wordt de schijn...
   09 februari 2024

Sluiting Innovia Films Gent: ACV-afgevaardigden paraat in...

Bij Innovia Films in Gent maken ze plasticfolie voor de voedings- en tabaksindustrie. Eind september vorig jaar zou het management op de ondernemingsraad een investeringsplan toelichten. In plaats...
 Oost-Vlaanderen  08 februari 2024

Is de index een vloek of zegen voor onze economie?

Vorig jaar rond deze tijd werden allerlei doemscenario’s afgekondigd. De indexering van de lonen op 1 januari zou een fatale kettingreactie voor onze economie in gang zetten. Wat is nu het effect...
   29 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Daarmee komt er een einde aan het...
   29 december 2023

‘Bedrijven laten langdurig zieke werknemers in de steek’

Sinds de hervorming van de re-integratietrajecten voor langdurig zieke werknemers een jaar geleden, is het aantal opgestarte trajecten zeer sterk gedaald. Dat bevestigt de vermoedens dat de...
   05 december 2023

Verplichte gemeenschapsdienst blijkt slag in het water

De verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in Vlaanderen is geen succes. Slechts vijf mensen in Vlaanderen voeren effectief een dergelijke dienst uit. Dat blijkt uit cijfers van...
   30 november 2023

ACV pakt uit met Sherpa- en Brugfigurenproject : opleiding...

Eind oktober vond in de gebouwen van Hogeschool Vives Campus Brugge het tweejaarlijkse arbeidsmarktcongres van West4Work plaats. Onder de titel ‘Leren creëert kansen voor elk talent’ gingen lokale...
 West-Vlaanderen  20 november 2023

Interimmers onder druk om afstand te doen van loon

Uitzendkantoren zetten steeds vaker uitzendkrachten onder druk om af te zien van hun rechten. Wanneer nog voor het contract is afgelopen blijkt dat de tijdelijke arbeid niet langer nodig is, of...
   14 november 2023
Opinie 

Spelen met vuur

‘We verwachten van onze politici dat ze met wezenlijke problemen bezig zijn. Maar we krijgen vooral spektakel- en symboolpolitiek. Waarbij, en dat is nog veel ergerlijker, elk begin van sociale...
   27 oktober 2023