Foto: Unsplash/ Tanaphong Toochinda

Is je kind plots ziek en heb je geen verlofdagen meer? Dan kun je familiaal verlof of verlof om dwingende redenen opnemen.

Djorven Ariën
 13 september 2023

Familiaal verlof of verlof om dwingende redenen mag je werkgever je niet weigeren. Als je voltijds werkt, mag je niet meer dan tien dagen per kalenderjaar verlof om dwingende redenen opnemen. Als je deeltijds werkt, is dat maximum beperkt in verhouding tot je arbeidsprestaties.

De dagen verlof om dwingende redenen zijn in principe onbetaald, maar mogen niet leiden tot een vermindering van bijvoorbeeld je eindejaarspremie of andere bij cao toegekende voordelen. In sommige sectoren en ondernemingen is geregeld dat een aantal van die dagen toch betaald worden.

Heb je meer tijd nodig, dan kun je desnoods verlof zonder wedde aanvragen. In bredere juridische zin betekent dat een schorsing van je arbeidscontract door overmacht. Je behoudt dus wel je functie, maar je bouwt in die periode geen rechten op voor de sociale zekerheid.

Twintig betaalde vakantiedagen per jaar is het wettelijke minimum voor alle werknemers in België. Daarmee loopt België achter op de rest van Europa. Het ACV wil dat elke voltijdse werknemer minstens 25 verlofdagen per jaar heeft. Die vijf extra dagen moeten alle werknemers, en ouders in het bijzonder, in staat stellen om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Kwart van werkende vrouwen geen recht op ouderschapsverlof

Vorige week focuste de derde werkgelegenheidsconferentie van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op de tewerkstelling en positie van vrouwen...
   04 oktober 2023

Premie van 250 euro voor wie in de voedingsnijverheid werkt

Goed nieuws in de voedingsnijverheid. Na verschillende onderhandelingsrondes ligt er nu een sectorakkoord. Daarin staan onder meer een hogere...
   20 september 2023

Vlaams Opleidingsverlof in de lift

Afgelopen schooljaar maakte 1 op de 52 werknemers in Vlaanderen (1,9 procent) gebruik van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat is 16 procent meer...
   25 augustus 2023