Axa bank
Axa bank wil vanaf januari niet meer het volledige loon indexeren van de beste verdieners van het bedrijf. © ID/ Patrick De Roo

Wanneer winkelprijzen en facturen stijgen, nemen onze lonen toe in verhouding tot die inflatie om de koopkracht te vrijwaren. Net zoals de inflatie wordt die automatische loonindexering uitgedrukt in procenten, niet in euro’s. Is dat niet oneerlijk? Iemand die 1.000 euro verdient en een loonstijging van 10 procent krijgt, houdt 1.100 euro over, terwijl iemand met een loon van 5.000 euro in dat geval maar liefst 500 euro ‘rijker’ wordt. 

Simon Bellens
 17 november 2022

Een verraderlijk pleidooi, vindt hoofd van de ACV-studiedienst Chris Serroyen. ‘Een index in centen in plaats van procenten wordt voorgesteld als een socialere indexering, maar in werkelijkheid is er niets sociaals aan. Om te beginnen wordt niemand rijker van een indexering. Het corrigeert enkel, met enige vertraging, het koopkrachtverlies door de stijgende prijzen en beschermt zo zowel hogere als lagere inkomens tegen verarming.’ 

Zou een index in centen dan geen vorm van herverdeling zijn, omdat lagere inkomens daarbij een relatief grotere koopkrachtcorrectie krijgen dan rijkere? Ook dat is een kromme redenering, aldus Serroyen. ‘Er wordt immers helemaal niets herverdeeld. De lagere lonen behouden in het beste geval hun koopkracht, maar winnen niets. Wie wint, zijn de werkgevers en de aandeelhouders die een hogere winstmarge zien omdat ze werknemers met hogere lonen niet of minder moeten bijpassen. Zo’n zogenaamde ‘sociale indexering’ herverdeelt dus enkel arbeidsinkomens naar kapitaal, en vermogens zijn vandaag al veel ongelijker verdeeld dan lonen.’ 

‘Daar komt nog bij dat een beperktere indexatie van de brutolonen, in welke vorm dan ook, altijd leidt tot minder inkomsten voor de sociale zekerheid en voor openbare diensten. Omdat onze sociale zekerheid en publieke dienstverlening wél herverdelend werken, is de slotsom van een index in centen in plaats van procenten dus enkel minder herverdeling en meer ongelijkheid.’ 

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Internationale dag van de openbare diensten

Op 23 juni is het internationale dag van de openbare diensten. Ilse Heylen, voorzitter van ACV Openbare diensten, roept de regeringen op het belang...
   21 juni 2024

EU-begrotingskader onwerkbaar zonder investeringsopties

Op 23 april 2024 april keurde het Europees Parlement de hervorming van het Europees Economisch Bestuur goed. De kern daarvan zijn de vernieuwde...
   20 juni 2024

Zonder investeringsopties is Europees begrotingskader...

Op 23 april 2024 april keurde het Europees Parlement de hervorming van het Europees Economisch Bestuur goed. De kern daarvan zijn de vernieuwde...
   20 juni 2024

Het grote Visie-regeringsrapport

Op welke cruciale beleidsdomeinen boekten ministers van de de Vlaamse en federale regering concrete sociale vooruitgang? Waar schoten ze tekort? En...
   06 juni 2024