lerares in klas voor kinderen basisonderwijs
© ID/ Patrick De Roo

Kleuteronderwijzers geven steeds vaker les in het lager onderwijs, berichtten enkele media gisteren. In het schooljaar 2021-2022 ging het al om 4.283 leerkrachten, tien jaar geleden waren dat er slechts 1.151. De reden laat zich raden: het lerarentekort. Volgens Marianne Coopman van de christelijke vakbond COV is dit geen goede zaak.

Djorven Ariën

‘Er bestaat niet voor niets een aparte opleiding voor onderwijzers in de kleuter- en lagere school. Loopbaanmobiliteit kan zeker, maar dan moet het een positieve en onderbouwde keuze zijn en geen noodgedwongen gevolg van het lerarentekort. Bovendien zien we ook al een hele tijd meer en meer kinderverzorgers die voor de kleuterklas staan. Niemand twijfelt eraan dat ze goed zorgen en spelen, maar ze zijn niet opgeleid om doelgericht leerprocessen te begeleiden zoals iemand met een diploma kleuteronderwijs dat heeft geleerd. Wij maken ons als vertegenwoordiger van de onderwijzers hier zorgen over, net als veel ouders en experten. Taaltoetsen in het kleuter- en lager onderwijs hebben uitgewezen dat je van jongs af aan al op een hoog niveau moet werken', zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van onderwijsvakbond COV.

‘Loopbaanmobiliteit kan zeker, maar moet een positieve en onderbouwde keuze zijn en geen gevolg van het lerarentekort.’

Marianne Coopman, algemeen secretaris COV

Coopman benadrukt het belang van pedagogische onderbouwing voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs: ‘Het is niet omdat het om basisvaardigheden gaat, dat zomaar iedereen je lezen en schrijven kan bijbrengen. Leerkrachten lager onderwijs krijgen tijdens de opleiding een hele didactiek en gerichte pedagogische aanpak aangeleerd. Het belang van de leergebieden goed didactisch onderbouwd te kunnen overbrengen mag je niet onderschatten. Lapmiddelen voor het lerarentekort als niet gericht opgeleid personeel voor de groepen te zetten zorgen voor een verlies aan kwaliteit. Als je de problemen in het onderwijs wil oplossen op termijn, moet je blijven inzetten op sterke opleidingen en op personeel met pedagogische diploma’s. Maak het beroep aantrekkelijker zodat mensen ervoor kiezen, zowel voor de inhoud als voor de werkomstandigheden.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Wet moet ongewenste clausules interimarbeid tegengaan

Bedrijven moeten uitzendkrachten makkelijker vast in dienst kunnen nemen. Dat is de inzet van een voorontwerp van een wet die Pierre-Yves Dermagne...
   22 november 2023

ACV pakt uit met Sherpa- en Brugfigurenproject : opleiding...

Eind oktober vond in de gebouwen van Hogeschool Vives Campus Brugge het tweejaarlijkse arbeidsmarktcongres van West4Work plaats. Onder de titel...
 West-Vlaanderen  20 november 2023

Leerlingen GO en Bernardus kiezen voor tweedehands en...

Als het van de Oudenaardse jongeren afhangt, dan is duurzame aankopen doen met aandacht voor hergebruik en rechtvaardige werkomstandigheden, hun...
 Oost-Vlaanderen  15 november 2023

Interimmers onder druk om afstand te doen van loon

Uitzendkantoren zetten steeds vaker uitzendkrachten onder druk om af te zien van hun rechten. Wanneer nog voor het contract is afgelopen blijkt dat...
   14 november 2023