lerares in klas voor kinderen basisonderwijs
© ID/ Patrick De Roo
 

Kleuteronderwijzers geven steeds vaker les in het lager onderwijs, berichtten enkele media gisteren. In het schooljaar 2021-2022 ging het al om 4.283 leerkrachten, tien jaar geleden waren dat er slechts 1.151. De reden laat zich raden: het lerarentekort. Volgens Marianne Coopman van de christelijke vakbond COV is dit geen goede zaak.

Djorven Ariën

‘Er bestaat niet voor niets een aparte opleiding voor onderwijzers in de kleuter- en lagere school. Loopbaanmobiliteit kan zeker, maar dan moet het een positieve en onderbouwde keuze zijn en geen noodgedwongen gevolg van het lerarentekort. Bovendien zien we ook al een hele tijd meer en meer kinderverzorgers die voor de kleuterklas staan. Niemand twijfelt eraan dat ze goed zorgen en spelen, maar ze zijn niet opgeleid om doelgericht leerprocessen te begeleiden zoals iemand met een diploma kleuteronderwijs dat heeft geleerd. Wij maken ons als vertegenwoordiger van de onderwijzers hier zorgen over, net als veel ouders en experten. Taaltoetsen in het kleuter- en lager onderwijs hebben uitgewezen dat je van jongs af aan al op een hoog niveau moet werken', zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van onderwijsvakbond COV.

‘Loopbaanmobiliteit kan zeker, maar moet een positieve en onderbouwde keuze zijn en geen gevolg van het lerarentekort.’

Marianne Coopman, algemeen secretaris COV

Coopman benadrukt het belang van pedagogische onderbouwing voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs: ‘Het is niet omdat het om basisvaardigheden gaat, dat zomaar iedereen je lezen en schrijven kan bijbrengen. Leerkrachten lager onderwijs krijgen tijdens de opleiding een hele didactiek en gerichte pedagogische aanpak aangeleerd. Het belang van de leergebieden goed didactisch onderbouwd te kunnen overbrengen mag je niet onderschatten. Lapmiddelen voor het lerarentekort als niet gericht opgeleid personeel voor de groepen te zetten zorgen voor een verlies aan kwaliteit. Als je de problemen in het onderwijs wil oplossen op termijn, moet je blijven inzetten op sterke opleidingen en op personeel met pedagogische diploma’s. Maak het beroep aantrekkelijker zodat mensen ervoor kiezen, zowel voor de inhoud als voor de werkomstandigheden.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'De welvaartsstaat pakt de armoede niet meer aan'

Ondanks toenemende werkgelegenheid en welvaartsstijgingen nam het armoederisico de laatste decennia in nagenoeg alle welvarende landen toe. 'De...
   30 mei 2023

Miljarden voor consultants, geen personeel voor kerntaken

De huidige Vlaamse regering heeft sinds 2019 maar liefst 1,5 miljard euro uitgegeven aan externe consultants. Dat maakte Vlaams minister Hilde...
   24 mei 2023

‘Zelfs wie werkt moet zich ernstig zorgen maken’

Vandaag zakten zo’n 20.000 betogers af naar Brussel om op te komen voor het stakingsrecht en tegen verkapte vormen van sociale dumping zoals de...
   22 mei 2023

De schemerwereld van uitzendarbeid

Een job op maat met veel flexibiliteit? Alle aanlokkelijke leuzen van uitzendkantoren ten spijt, is uitzendarbeid meestal geen keuze. Vooral bij...
   22 mei 2023