Project Rondom Prison Avanse Kempen gevangeniswezen
© Marc Vervoort / Avansa Kempen

In de Kempen zijn er veel gevangenissen: in Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Samen goed voor meer dan 1.000 gedetineerden. Van oudsher werd het leven in de gevangenis volledig afgesneden van de rest van de wereld. Avansa Kempen, de Rode Antraciet, vzw De Huizen, Moderator en CAW willen dat nu veranderen en gaan met het programma DIALOOG de volgende drie jaar in gesprek met mensen over een samenleving gericht op herstel.

THOMAS BRAECKENS van de Rode Antraciet ¬ Binnen DIALOOG ontstond het traject Rondom Prison dat mensen bewust wil maken van de gevangenissen en hun bewoners. We staan stil bij thema’s als schuld, straf en herstel en bieden inzicht in wat een misdrijf betekent voor een slachtoffer, een dader en de samenleving. We willen mensen het gevangeniswezen beter leren kennen en al zeker een al te negatieve beeldvorming tegen gaan.

FILIP VAN GORP van Moderator ¬ De gevangenissen in de Kempen zijn ook erg grote instellingen. Zo leven er in Merksplas bijvoorbeeld 400 gedetineerden en geïnterneerden. De vraag wordt al langer gesteld of die grote gevangenissen nog een plaats hebben in de toekomst. Minister Van Quickenborne wil voor het einde van de legislatuur 15 kleinschalige detentiehuizen openen in ons land. Mensen die een korte straf uitzitten zullen daar verblijven. Het is een open regime met begeleiding op maat. De bedoeling is om die te bouwen midden in de woonkern, waardoor de afstand tussen mensen in de detentiehuizen en de buurt heel klein wordt. Welke visie zit hierachter? Wat betekent dat voor de buurtbewoners en voor de buurt? Is dit een beter antwoord op een vrijheidsstraf? Maken kleinschalige detentiehuizen de re-integratie en de brug naar buiten beter en vlotter?

THOMAS ¬ Een andere activiteit is de film Un Triomphe. Hierin zet een werkloze acteur een theaterworkshop op in de gevangenis. Onder de indruk van het aanwezige talent besluit hij het beroemde toneelstuk Wachten op Godot op te voeren, samen met de gedetineerden. Het sluit mooi aan bij het werk dat de Rode Antraciet doet in de Vlaamse gevangenissen: kunst en cultuur brengen in de gevangenissen.

FILIP ¬ Het traject staat niet alleen stil bij mensen die een straf moeten uitzitten, maar ook bij de slachtoffers. Iedereen kan mogelijk een slachtoffer worden, maar iedereen kan ook – in extreme omstandigheden – een dader worden. Wat betekent het om een slachtoffer te zijn? Welke noden hebben slachtoffers? En welke stappen kan een dader nemen om verantwoordelijkheid op te nemen en toe te werken naar herstel?

CHRISTA TRUYENS (Avansa Kempen) ¬ Door laagdrempelige activiteiten aan te bieden zoals een stadwandeling in Turnhout als meer intensieve avonden rond bijvoorbeeld slachtofferschap, proberen we mensen te laten nadenken over de samenleving gericht op herstel. Het is een traject dat je best in z’n geheel volgt. Het sluitstuk van het traject is een ontmoeting met enkele gedetineerden uit de gevangenis van Wortel. Ze vertellen over hun leven achter de tralies en in kleine groepen wordt met elkaar in dialoog gegaan.

Meer info via avansa-kempen.be/rondom-prison of via de Facebookpagina van Rondom Prison.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!