Carien Neven (Provinciaal directeur beweging.net Limburg) legt Limburgse accenten in haar Rerum Novarumboodschap // © Mine Dalemans
Carien Neven (Provinciaal directeur beweging.net Limburg) legt Limburgse accenten in haar Rerum Novarumboodschap // © Mine Dalemans

Beweging.net Limburg pleit voor een sterkere Hasseltse universiteit, betaalbare woningen en het behoud van de LSM. Dat doet beweging.net naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de werknemersbeweging.

Jaarlijks rond Hemelvaartsdag viert Beweging.net, samen met al haar partners, Rerum Novarum, een herdenking van de encycliek van Paus Leo XIII, waarin hij – vandaag 133 jaren geleden – pleitte voor het recht op een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en voor solidariteit met de zwakkeren. Daartoe pleitte hij voor vrijheid van verenigingen en het oprichten van vakbonden. Die boodschap blijft actueel.

Beweging.net Limburg vraagt dit jaar specifieke aandacht voor:

Groei van onze universiteit UHasselt

Wij ondersteunen absoluut de vraag van de UHasselt voor uitbreiding en voor ons met speciale aandacht voor de master Sociale Wetenschappen. De bachelor Sociale Wetenschappen is 2 jaar geleden met succes gestart. Het zou jammer zijn moesten deze studenten voor hun master uiteindelijk toch buiten Limburg moeten gaan verder studeren, met het risico dat zij buiten de provincie blijven hangen en we de braindrain zo toch niet kunnen stoppen. Het aantal jongeren in Limburg tussen 20 en 29 jaar daalde de afgelopen 20 jaar met bijna 10%.

Betaalbaar wonen: voor verschillende doelgroepen

De nood aan sociale studentenkamers is hoog. Voor vele studenten wordt het moeilijker om nog hoger te gaan studeren door de forse stijging in de prijzen van de studentenkamers. Het aantal koten aan betaalbare prijzen neemt af en we zien enkel nog dure kamers bijkomen. Niet enkel de jongeren die het thuis al moeilijk hebben vallen uit de boot, maar ook jongeren uit de middenklasse krijgen het moeilijker om de prijzen die momenteel gevraagd worden te betalen.

De nood aan betaalbare woningen wordt ook steeds groter. De wachtlijsten voor sociale woningen wordt maar niet korter, (ondanks de bestraffingsingrepen van de minister) terwijl de groepen met specifieke woonnoden groter wordt. De groep dak- en thuisloze jongeren wordt groter en de vraag voor gepaste huisvesting vaar arbeidsmigranten neemt ook toe. In Limburg wachten enkele grote werven (Noord-Zuid, Einstein) die de vraag naar arbeidsmigranten zal doen stijgen. Er is dringend nood aan coördinatie, om te vermijden dat er een ongekende concurrentiestrijd tussen de verschillende groepen komt boven op de wooncrisis die er reeds is.

- Net als de andere sociale partners zijn wij ook blij dat de middelen voor de LRM de volgende 5 jaar verankerd werden door de Vlaamse Regering en dus vijf jaar langer kan blijven investeren in de Limburgse economie. Maar wij hopen dat de middelen van LSM ook vastgeklonken blijven aan de LRM-middelen. Er blijft een grote nood aan ondersteuning voor niet rendementsgebonden projecten. Die er uiteindelijk ook voor zorgen dat Limburg op economisch vlak het goed blijft doen.

Sterkere LSM voor de aanpak van de onderwijsproblematiek

De aanpak van de huidige onderwijsproblematiek in Limburg kan een beter resultaat kennen mits ze op ondersteuning van LSM zou kunnen rekenen. De noden in het basisonderwijs stijgen, terwijl er nauwelijks middelen zijn voor ondersteuning. Zo worden bijvoorbeeld momenteel kinderen (en hun ouders) uit het lager onderwijs die geschorst worden en niet meer welkom zijn op school, te vaak aan hun lot overgelaten.

Er zijn lange wachtlijsten bij organisaties die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben in het secundair onderwijs, begeleiden. Zij luiden al lang de noodbel. De stijgende aantallen van jongeren die ongekwalificeerd uitstromen en het steeds groter wordende spijbelgedrag van jongeren, vraagt dringend een gepaste aanpak om deze jongeren niet helemaal te verliezen.

Hiervoor zouden bestaande projecten (zoals bvb Bounce en Connect van Arktos) moeten uitgebreid kunnen worden en nieuwe projecten zoals bvb een Limburgse pool van schoolopbouwwerkers toegevoegd worden. LSM zou hier een oplossing kunnen bieden. De expertise om het op te zetten is aanwezig. Mits de inzet van middelen zou hier snel kunnen geschakeld worden.

Indien we de problemen in het lager en secundair onderwijs nu niet aanpakken, zullen we dat later in ons hoger onderwijs voelen. En bij uitbreiding in onze economie en breder maatschappelijk leven.

Tekst: Carien Neven

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

SERV roept politici op niet te talmen bij regeringsvorming

De vakbonden en werkgeversorganisaties die samen de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) vormen, presenteerden gisteren hun vijftien...
   16 mei 2024

Een basisschool in elk dorp?

In 21 procent van alle West-Vlaamse basisscholen (vestigingsplaatsen) zaten vorig schooljaar minder dan 100 leerlingen. Deze dorpsschooltjes dreigen...
 West-Vlaanderen  13 mei 2024

‘Ongeziene opkomst voor onderwijsbetogingen'

Drie van de vier onderwijsvakbonden voeren vandaag actie in Leuven. De leraren protesteren tegen het rapport van de Commissie van Wijzen, dat er...
   13 mei 2024

Toontjeshuis geeft jongvolwassenen met beperking een thuis

‘Wie zorgt voor onze zoon of dochter als wij er niet meer zijn?’ Een vraag die vele ouders van kinderen met een beperking zich stellen....
 Oost-Vlaanderen  06 mei 2024