Bejaarden zitten in de tuin van een woonzorgcentrum
© ID/ Patrick De Roo

In het nieuwe pensioenakkoord dat de federale regering begin deze week bereikte, zullen werknemers in openbare diensten en onderwijspersoneel moeten inboeten. Europa eiste van ons land een hervorming, of beter gezegd besparing, om aanspraak te kunnen maken op 850 miljoen Europese steun uit het herstelfonds.

Lies Van der Auwera

 De zogenoemde perequatie, het mechanisme waarbij ambtenarenpensioenen mee stijgen met lonen van ambtenaren, bovenop de index, wordt drastisch ingeperkt. Deze besparingsmaatregel werd zonder enig overleg genomen door de regering en dat kan echt niet, reageert Koen de Mey, voorzitter van FCSOD (Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten): ‘Door deze maatregel daalt de welvaartsvastheid van gepensioneerde ambtenaren. En dat zorgt er voor dat de gepensioneerden hun inkomen zien dalen naarmate ze langer met pensioen zijn.’

20 jaar

Wie recht wil hebben op een minimumpensioen, moet minstens twintig jaar gewerkt hebben. Die maatregel was afgelopen zomer al ingevoerd, maar is nu enigszins versoepeld via bijkomende gelijkstellingen. Periodes zoals moederschapsrust, geboorteverlof, ouderschapsverlof of andere thematische verloven, worden mee in rekening gebracht. Toch treft deze maatregel, ondanks de gelijkstellingen, vrouwen harder dan mannen.

Pensioenbonus

Wie langer wil werken dan de datum waarop je met vervroegd pensioen kan, kan daarvoor beloond worden met de pensioenbonus. Die maatregel was eveneens vorige zomer al genomen, maar beslist nu dat de bonus voortaan in één keer uitbetaald kan worden. Met deze maatregel wil de regering werknemers aanmoedigen om langer te blijven werken. Maar zo omzeilt de hervorming een dieperliggend probleem, stelt het ACV: ‘ Steeds langer werken betekent dat er maatregelen moeten komen voor betere arbeidsomstandigheden. Te veel jobs zijn vandaag ziekmakend en onhoudbaar, dat maakt het onmogelijk om langer te werken. Een pensioenbonus lost dat probleem niet op. ‘

De regering Michel besliste om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. Tot vandaag is daar geen enkele compensatie voor voorzien.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Ik dacht dat ik een burn-out had, maar ik zat in de...

Maar liefst 77 procent van de vrouwen ondervindt hinder van de lichamelijke veranderingen tussen hun 40ste en 60ste. Studies over het effect van de...
   07 december 2023

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Ontleen de energiebox en bespaar op je factuur

Geen idee hoeveel je elektrische toestellen echt verbruiken? Heb je het gevoel dat je energiefactuur nog iets lager kan? Met de nieuwe ‘energiebox’...
 Limburg  07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023