een lasarbeider aan het werk
ID/ Lieven Van Assche

Een koopkrachtpremie en verlenging van SWT en landingsbaan tot 2025: dat zit onder meer in het ontwerpakkoord dat de sociale partners voor de sector metaalbouw na moeizame onderhandelingen konden afsluiten voor het komende jaar. Dat ontwerpakkoord kwam er niet zonder slag of stoot. Wat zit er in het pakket voor de maar liefst 110.000 arbeiders?

Lies Van der Auwera
 01 september 2023

 

Het ontwerpakkoord betreft arbeiders van het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111.01 & 111.02)  en voorziet onder meer een koopkrachtpremie voor werknemers, van 200 tot 750 euro. Hoe hoog de premie juist is, wordt bepaald door de bedrijfswinst. ‘Die koopkrachtpremie was voor ons heel belangrijk’, reageert voorzitter ACV-CSC METEA Lieve De Preter. ‘De premie was eerder dit jaar toegezegd door de regering-De Croo, maar in de praktijk bleek het toch aan heel wat voorwaarden gekoppeld te zijn. Dit jaar is geen loonsverhoging mogelijk, daarom was het voor ons extra belangrijk dat werknemers die premie wel degelijk krijgen’.

Verder is er onderhandeld over mobiliteit van werknemers: vergoedingen voor privévervoer en openbaar vervoer stijgen met 12,5 procent. Ook fietsers mogen rekenen op een vergoeding tot 0,27 euro per km.

Goed nieuws voor iedereen

In het fonds voor bestaanszekerheid zijn bovendien indexeringen voorzien van 14 procent op aanvullende vergoedingen bij bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke werkloosheid of SWT. En ook voor oudere werknemers heeft het ontwerpakkoord goed nieuws in petto. SWT-regelingen en landingsbanen worden beide verlengd tot eind juni 2025.

‘De verlenging van die systemen is heel belangrijk in deze sector’, reageert De Preter, ‘want werknemers in de metaalsector zitten vaak in heel zware beroepen, ze werken in shiften of zijn al op heel jonge leeftijd beginnen werken. Voor wie het werk te zwaar wordt op oudere leeftijd, zijn dit broodnodige maatregelen.’

Verder maakt het ontwerpakkoord ook ruimte voor kwaliteitsvolle loopbanen door onder meer een extra dag loopbaanverlof en een verbetering van het klein verlet. Tegen 2026 kunnen werknemers ook recht hebben op vijf dagen opleiding.

Maar liefst 110 000 arbeiders vallen onder dit sectorakkoord. ‘Sectorakkoorden zijn van vitaal belang voor alle werknemers in de sector’, benadrukt De Preter. ’Loon- en arbeidsvoorwaarden in hele sector gaan er zo op vooruit, ook in een KMO van vijf arbeiders. Het is op iedereen van toepassing.’

Vrijdagstakingen

Dat dit sectorakkoord er niet zonder slag of stoot gekomen is, mag duidelijk wezen. ‘We zitten met een zogenaamde nulmarge’, aldus De Preter. ‘Een loonsverhoging is sowieso uitgesloten dit jaar en hoe kleiner de marges, hoe moeizamer de onderhandelingen. Op een aantal fundamentele punten, zoals de koopkrachtpremie, liep de onderhandeling echt vast. Wij hebben actie gevoerd bij  de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven Agoria en een stakingsaanzegging ingediend. Als er geen bereidheid tot onderhandelen zou komen, zouden we vanaf 1 september wekelijks staken op vrijdag.’

Die geplande ‘vrijdagstakingen’ zijn na het bereiken van het sectorakkoord gisterochtend van de baan, althans voorlopig. Op 13 september wordt het ontwerpakkoord voorgelegd aan alle militanten. Dan volgt een nieuwe uitspraak.  

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Ik dacht dat ik een burn-out had, maar ik zat in de...

Maar liefst 77 procent van de vrouwen ondervindt hinder van de lichamelijke veranderingen tussen hun 40ste en 60ste. Studies over het effect van de...
   07 december 2023

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023