De Belgica, oceanografisch onderzoeksschip van federale overheid
ID/ Frederiek Vande Velde

Aan boord van de Belgica, het oceanografisch onderzoeksschip van de Belgische federale overheid, werkt de Letse bemanning onder schimmige arbeidsvoorwaarden. Dat een overheidsschip zich schuldig maakt aan sociale dumping, doet vragen rijzen. ‘Het schip meert nu in geen enkele haven aan, waarschijnlijk om inspectie te vermijden.’

Lies Van der Auwera
 16 november 2023

Onderzoeksschip Belgica vaart op zee met een wetenschappelijke opdracht: het doet onderzoek naar onder meer duurzame visserij en windmolens op zee. Het schip is eigendom van de Belgische federale overheid en vaart onder Belgische vlag. Vreemd genoeg is het beheer van het schip in handen van de Franse rederij Genavir. Bovendien bestaat, op een aantal Belgische officieren en Franse technici na, de hele bemanning uit Letten. En daarmee lijkt één en ander fout te lopen.

‘Via Letse vakbondscollega’s vernam ACV-Transcom wat er gaande is aan boord van het schip’, zegt algemeen sectorverantwoordelijke Maritiem-Luchtvaart bij het ACV Kurt Callaerts. ‘De Franse rederij Genavir probeerde in Letland een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten voor de Letse bemanning. Maar dat kan helemaal niet, aangezien het schip onder Belgische vlag vaart.’ Het gevolg? Momenteel is er dus geen enkel cao van kracht voor de Letse bemanningsleden.

P&O Ferries

De klachten liepen al voor de zomer binnen via de International Transportworkers Federation. ‘Geen correcte betaling en een gebrek aan correcte documenten, zoals vereist volgens het Maritiem Arbeidsverdrag. Dat zijn de klachten die momenteel op onze radar staan. Verdere inspectie is zeker nodig, maar het schip weigert dat’, verduidelijkt Callaerts.  

Wat ook vragen oproept, is de tussenkomst van Clyde Marine, die in onderaanneming voor Genavir Letse bemanning aanwerft en op een cao in Letland aanstuurde. Clyde Marine is hetzelfde bedrijf dat voor P&O Ferries nieuwe werkkrachten zocht in het buitenland waarna 800 vaste Britse bemanningsleden op staande voet werden ontslagen. ‘Dat zou op zich al voldoende reden moeten zijn voor een overheidsschip om zich niet met zulke ondernemingen in te laten’, verzucht Callaerts.

Vaarverbod

De Franse rederij Genavir, die het schip beheert, overtreedt met de huidige gang van zaken aan boord het Maritiem Arbeidsverdrag. Dat werd in 2006 door de Internationale Arbeidsorganisatie gesloten ter bescherming van werknemers in de zeescheepvaart. ‘Eigenlijk vaart het schip en haar bemanning te allen tijde onder het Belgisch arbeidsrecht, ongeacht de nationaliteit van de werknemers aan boord.’ Bij eventuele inspectie in een niet-Belgische haven riskeert het onderzoeksschip nu een vaarverbod. Maar momenteel lijkt het schip in geen enkele haven aan te meren, mogelijk om inspectie te vermijden. ‘Niet-correcte uitbetaling van de lonen is voldoende om een schip te weerhouden tot afvaart. Bij meerdere inbreuken kan het zelfs aan de ketting worden gelegd’, aldus Callaerts. ‘Pas als het schip in regel is, mag het weer uitvaren.’

De regering moet nu dit probleem zo snel mogelijk aanpakken, klinkt het bij Callaerts. ‘We vragen met aandrang dat de bevoegde ministers de sociale dumping op de Belgica een halt toeroepen. We zien ook liever een Belgische bemanning aan boord, in plaats van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Helaas, tot nu toe kregen we niet eens een reactie vanuit de regering.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

‘Bedrijven laten langdurig zieke werknemers in de steek’

Sinds de hervorming van de re-integratietrajecten voor langdurig zieke werknemers een jaar geleden, is het aantal opgestarte trajecten zeer sterk...
   05 december 2023

‘Reddingsoperatie’ voor uitzendkrachten in Waaslandhaven

Het ACV voerde met een reddingsboot actie aan verschillende bedrijfspoorten in de Waaslandhaven. Daar werken 786 voltijdse uitzendwerkers per dag....
 Oost-Vlaanderen  04 december 2023

Één op de twee loopt op het werk kans op kanker, maar wie?

Kankerverwekkende stoffen en straling vind je zowat overal, en dus ook op het werk. Steeds meer wordt duidelijk hoe lang de lijst met mogelijke...
   04 december 2023