Werknemers met mondmasker in maatbedrijf aan het werk
@Belga

Begin volgende maand gaan de nieuwe regels rond individueel maatwerk in voege. Met die nieuwe regels wil de Vlaamse overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen.

Wim Troch

Vandaag bestaan er al verschillende manieren voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen) of is er lokale diensteconomie (met bijvoorbeeld sociale restaurants, energiesnoeiers of vervoer-en boodschappendiensten). Vanaf 3 juli worden die samengebracht onder individueel maatwerk. ‘Een vereenvoudiging is positief’, vertelt Wilfried Herpoele, secretaris bij ACVBIE. ‘Het is evenwel geen wonderoplossing. De vraag is of er nu meer werkgevers en werknemers zullen instappen in dat nieuwe systeem.’

Werkgevers kunnen een beroep doen op premies voor de organisatie en/of de begeleiding om mensen met een beperking aan het werk te zetten. Voortaan zal het als werknemer met een beperking ook makkelijker zijn om bij kleine zelfstandigen aan de slag te gaan. ‘Het is nog niet helemaal duidelijk voor wie dit nieuwe decreet nu bedoeld is. Er zijn wel de parameters die de VDAB hanteert, maar de beschrijving ‘personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ laat ruimte voor interpretatie. Gezien de hoge druk op werkzoekenden hopen we dat de screening correct gebeurt, en dat de juiste personen in individueel maatwerk terechtkomen. Belangrijk is ook dat voldoende wordt ingezet op begeleiding.’ Een knelpunt is volgens Herpoele dat bij individueel maatwerk voortaan uitzendwerk mogelijk is. ‘Het gaat om kwetsbare werknemers. Nog meer dan anderen hebben zij nood aan duurzame werkgelegenheid. Hopelijk zijn het niet die kwetsbare mensen die als eerste zullen worden ontslagen, wanneer het bedrijf een moeilijkereperiode kent.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!