buttons cov coc iedereen specialist

Vanaf vandaag voeren scholen en onderwijsvakbonden COC en COV actie tegen de maatregel van leraar-specialist die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft ingevoerd. 42.000 leerkrachten spelden een maand lang een button op met als opschrift ‘Iedereen specialist’.

Djorven Ariën
 05 september 2023

Vanaf dit schooljaar kunnen scholen in het basis- of secundair onderwijs ‘leraar-specialisten’ aanstellen. Deze maatregel van minister Weyts zou de vlakke loopbaan in het onderwijs moeten doorbreken en zo de job aantrekkelijker maken. Leerkrachten kunnen na tien jaar extra loon krijgen als ze specifieke extra taken op zich nemen. Scholen kunnen zelf beslissen wie ze zo'n statuut geven.

Voor de onderwijsvakbonden COV en COC is iedereen specialist. ‘Wij willen geen willekeur of vriendjespolitiek. Zo wordt een verdeel- en heerstactiek in de leraarskamer binnen geloodst. Er is een gebrek aan transparantie in de toewijzing van leraar-specialist. Geen objectieve criteria die bepalen wie er leraar-specialist kan worden. Geen zekerheid over wie er wordt aangesteld. Geen koppeling aan een professionaliseringstraject dat voor het hele schoolteam nuttig zal zijn. Allemaal ingrediënten die een cultuur van wantrouwen installeren en een bijkomende opdracht inhouden.’

Volgens de christelijke onderwijsvakbonden is dit niet wat personeelsteams willen en heel wat scholen beslisten ook al om de maatregel van Weyts niet toe te passen.

Dat bevestigt ook Hilde Cools (51), die al 29 jaar les geeft aan het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg. ‘Onze directie en de scholengemeenschap van 15 scholen waartoe onze school behoort, besloten al snel om dit statuut niet in te voeren. Volgens mij gaat dit alleen maar voor verdeeldheid zorgen in het lerarenkorps. Het onderwijs heeft andere noden momenteel, zoals het lerarentekort. Dat wordt hiermee ook niet opgelost, want jonge mensen komen niet in aanmerking. Dit komt de school niet ten goede: we zijn een team dat samen iets probeert te verwezenlijken maar zo wordt de teamgeest ondermijnd.’

‘Elke leraar kan groeien in expertise en die expertise ook delen met zijn collega’s’, reageert Marianne Coopman, algemeen secretaris bij het Christelijk Onderwijzersverbond (COV). ‘Maar dan moeten er voldoende middelen, tijd én ruimte zijn om te professionaliseren en te overleggen. In de ideale onderwijswereld zijn er geen leraren die niet levenslang leren. De minister moet zich afvragen wat een job in onderwijs het meest aantrekkelijk kan maken: een tijdelijk hoger loon of een goed georganiseerde werkomgeving die echt inzet op groei, persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsvol onderwijs. Waar ook objectieve verloningen zijn voor bijkomend behaalde bekwaamheden. Het toegewezen budget mag niet verloren gaan, maar moet zelfs verder uitgebreid worden zodat iedereen specialist kan zijn. We vragen de minister om de maatregel in die zin bij te sturen. Het onderwijsveld heeft nood aan een doelgerichte investering die alle leraren vormingskansen geeft om leerlingen nog beter tot leren te brengen.’

‘De huidige uitwerking is een gemiste kans’, volgens Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). ‘In tijden waarin het onderwijs worstelt met kwaliteitsproblemen kon het statuut leraar-specialist goed worden ingezet. Maar dan enkel als elke leraar ook leraar-specialist kon worden en het daarbij gekoppeld werd aan een goed professionaliserings- en personeelsbeleid.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!