Werknemers aan de slag in een maatwerkbedrijf
© ID / Filip Claus
 

Witte rook vanuit de Groep van 10. De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn daar tot een ontwerp van afsprakenkader gekomen voor een verlenging van onder andere de landingsbanen, SWT en overuren. Gisterenavond heeft ook de algemene raad van het ACV zijn goedkeuring gegeven voor het akkoord.

Dominic Zehnder

De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerpakkoord van de Groep van 10 goed met 80,6 procent. 'Dat is een serieuze opsteker voor alle werknemers én voor het sociaal overleg’, klinkt het bij het ACV. ‘Ondanks het uitblijven van een interprofessioneel akkoord wegens de door de regering opgelegde loonblokkering, zijn de sociale partners erin geslaagd om een akkoord te sluiten over een aantal belangrijke dossiers. Dit akkoord is ook belangrijk voor de komende sectorale onderhandelingen.’

Op 30 juni lopen de cao’s rond landingsbanen en SWT af. Binnen de Groep van 10 is nu een ontwerpakkoord om de volgende cao’s te verlengen tot 30 juni 2025:

  • Het medisch SWT vanaf 58 jaar, het SWT voor personen vanaf 60 jaar met een lange loopbaan (40 jaar), het SWT voor personen met zware arbeidstijdsregelingen en voor verminderd arbeidsgeschikten in de bouw vanaf 60 jaar na 33 loopbaanjaren, als een sector-cao wordt afgesloten.
  • Halftijdse en 4/5 landingsbanen met uitkering van de RVA vanaf 55 in plaats van 60 jaar voor werknemers in bedrijven in herstructurering of moeilijkheden, 35 jaar loopbaan, met zware arbeidstijdregelingen, nachtarbeid en verminderde arbeidsgeschiktheid in de bouw, als een sector-cao wordt gesloten.
  • De verhoging van het minimumloon met 35,7 euro bruto moet op 1 april 2024 opgetrokken worden naar 50 euro netto in het kader van de aangekondigde fiscale hervorming.
  • Nieuw is de regeling voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven, die momenteel voor landingsbanen onder de 60 jaar nauwelijks in aanmerking komen omdat zij maar zelden 35 loopbaanjaren kunnen voorleggen. Voor hen is mede op initiatief van ACVBIE voor het eerst in een soepelere regeling voorzien: landingsbaan met RVA-uitkering vanaf 55 jaar na 25 jaar loopbaan.
  • In ruil daarvoor vragen werkgeversorganisaties een verlenging van de afspraken over overuren, met 120 extra vrijwillige overuren per jaar, zonder inhaalrust, toeslag, belastingen of patronale bijdragen.

Om het ontwerapakkoord volledig goedgekeurd te zien, moeten ook de andere sociale partners nog hun zegen geven. Daarna is het aan de regering om het akkoord definitief aan te nemen, zodat de sociale partners tijdig aan de nieuwe cao- en sectoronderhandelingen kunnen beginnen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

‘Het leven is voor alleenwonenden adembenemend duur’

Een op de vijf Belgen woont alleen. In negen op de tien Belgische gemeenten vormen mensen die alleen wonen de grootste groep. Nathalie Le Blanc...
   30 mei 2023

'De welvaartsstaat pakt de armoede niet meer aan'

Ondanks toenemende werkgelegenheid en welvaartsstijgingen nam het armoederisico de laatste decennia in nagenoeg alle welvarende landen toe. 'De...
   30 mei 2023

Miljarden voor consultants, geen personeel voor kerntaken

De huidige Vlaamse regering heeft sinds 2019 maar liefst 1,5 miljard euro uitgegeven aan externe consultants. Dat maakte Vlaams minister Hilde...
   24 mei 2023

Lage rente op spaarboekjes levert banken miljardenwinsten op

De politieke druk op de banken om de rente op spaarrekeningen te verhogen neemt toe. ‘Maar banken vriendelijk vragen om de rente vrijwillig op te...
   23 mei 2023