VZW Cultureghem: spelende kinderen tijdens Ketmet aan de Abattoir in Anderlecht.
Kookmet/ Ketmet helpt kinderen en ouders op een structurele manier toegang te geven tot belangrijke bouwstenen: gezonde voeding, speelruimte en een ondersteunend netwerk. //© Michael De Lausnay

Naar schatting een op de vier kinderen in Brussel groeit op in (kans-)armoede. Cijfers die geen dalende trend vertonen. Niet onoverkomelijk zeggen experts, wat loopt er dan mis? We vroegen het aan Elke Van den Brandt (Groen), Brussels Minister voor Mobiliteit met VGC-bevoegdheden Gezondheid en Welzijn en Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams Minister bevoegd voor Brussel en Armoede.

 30 januari 2024

 Waarom dalen de cijfers niet?

DALLE ¬ ‘Brussel kent te vaak een uitkering die te laag is om van te leven en zet te weinig in op echte inclusie. Ik geloof in een sociaal activeringsbeleid. De realiteit van mensen in armoede is geen hangmat, maar een spijkerbed. We moeten ingaan tegen valse clichés en blijven investeren in mensen zodat ze hun talenten kunnen ontplooien en uit de vicieuze cirkel raken.’

VAN DEN BRANDT ¬ ‘De teneur vandaag is individuele verantwoordelijkheid. Die focus op zelfredzaamheid schiet in de praktijk tekort. Kinderarmoede heeft impact op alle aspecten van het leven. Daar kan een verkokerd beleid onvoldoende antwoord op geven.’

Wat is er deze legislatuur gebeurd om de kinderarmoede in te perken?

VAN DEN BRANDT ¬ ‘Via de bevoegdheid mobiliteit zetten we bij een heraanleg in op meer speel- en ademruimte voor kinderen die thuis een heel kleine ruimte moeten delen. Mobiliteit is ook sociale mobiliteit, het vergroot de leefwereld, met bijbehorende kansen.’

‘Daarnaast versterken we mensen in armoede door het structureel herwaarderen van sociale voorzieningen en investeren in toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg. Alsook een focus op organisaties waar mensen in armoede het woord nemen.

DALLE ¬ ‘We werkten op twee speerpunten: meer middelen voor organisaties waar mensen in armoede het woord nemen en strijd tegen kinderarmoede. Dat laatste door de vele organisaties die sterk werk leveren op het terrein elkaar beter te laten vinden. Met daarnaast een focus op innovatieve ideeën met positief effect op de directe leefomgeving van kinderen en die gezinnen ankers biedt om het leven verder in handen te nemen.’

Wat moet er in de volgende beleidsperiode gebeuren?

VAN DEN BRANDT ¬ ‘Er moet een 360-gradenbeleid komen dat de mens centraal zet, een overkoepelend armoedeplan met concrete doelstellingen dat verkokering over-stijgt – in coördinatie met Vlaanderen, Wallonië en federaal. We mogen niet cynisch wegkijken. Het probleem aanpakken kost minder dan het niet te doen. Denk bijvoorbeeld aan warme maaltijden op school of een klimaatplan.’

DALLE ¬ ‘We moeten het probleem in zijn geheel proberen benaderen. Brussel is bijvoorbeeld een sociale lift voor veel mensen, maar vaak trekken ze weg zodra ze de mid-denklasse bereiken. Dat zet de betaalbaarheid van ons sociaal systeem onder druk. Ik zie dagelijks het (jong) talent in Brussel, maar zie ook hoe uitzichtloosheid een deel van dat talent doet verloren gaan. Brussel moet nog meer zorg dragen voor wie kwetsbaar is, maar vooral investeren in mensen en hun talenten om hen volwaardig te laten deelnemen aan alle aspecten van de samenleving. Daar wil ik de komende jaren mijn schouders onder zetten, samen met een sterk middenveld.’

Hoe is de verstandhouding tussen de verschillende overheden?

DALLE¬ ‘Brussel heeft een specifieke context en specifieke noden. Als Brusselaar helpt het om vanuit die gedeelde realiteit naar oplossingen te zoeken. Maar nog betere samenwerking kan iedereen enkel ten goede komen.’

VAN DEN BRANDT ¬ ‘De Brusselse complexiteit wordt vaak met een diepe zucht onthaald (lacht). Er zijn veel overheden en die werken te weinig aan gezamenlijke doelstellingen. Gedeelde plannen over de beleidsniveaus heen, met liefde en interesse voor Brussel, zou iedereen versterken. Onze jongeren borrelen van talent. We moeten in hen geloven en een toekomst geven.’

Tekst Tijs De Geyndt

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

‘Schaf cafetariaplannen en flexi-jobs af’, draait N-VA bij

Op het grote debat over de sociale zekerheid, georganiseerd door de vakbonden, maakte N-VA-kamerlid Sander Loones een onverwachte knieval voor de...
   19 april 2024

Rechtse partijen stemmen tegen vrouwenrechten

Met leuzen als Eerst onze mensen en andere slogans lijken (extreem)rechtse partijen als Vlaams Belang en N-VA zich te profileren als dé partijen die...
   08 maart 2024

Menstruatiemaart: Roeselare verandert de regels

Bijna de helft van de wereldbevolking doet het. Menstrueren. En toch hangt hier nog te veel schaamte rond. In #MenstruatieMaart halen Gezonde Buurt,...
 West-Vlaanderen  08 maart 2024

‘Zet in op sociaal wonen om armoede terug te dringen’

Terwijl in België het armoederisico daalde, van 13,2 naar 12,3 procent in het afgelopen jaar, stagneert het Vlaamse armoedecijfer op 7,8 procent...
   07 maart 2024