Man op fiets
© Seth Abramczyk/ Unsplash

Sinds kort hebben alle werknemers recht op een fietsvergoeding. Maar kun je die ook combineren met een salariswagen? Visie vroeg het aan juridisch expert van het ACV Piet Van den Bergh.

Djorven Ariën

Piet Van den Bergh - juridisch expert

23907806 vierkant

‘Wil je een fietsvergoeding combineren, ga dan na wat er in de cao van je sector of je onderneming staat. Meestal is er geen uitsluiting op een fietsvergoeding voor werknemers met een firmawagen. Zij hebben ook recht op een fietsvergoeding voor de dagen dat ze met de fiets naar het werk komen.'

'In een aantal sectoren zijn dergelijke werknemers wel uitgesloten. Zo geeft de cao van het PC 111 metaal de mogelijkheid aan de werkgever om werknemers met firmawagens uit te sluiten.’

‘Werknemers die voor 1 mei 2023 nog geen recht hadden op een fietsvergoeding en onder de nieuwe cao nr. 164 van de Nationale Arbeidsraad vallen hebben ook recht op een fietsvergoeding voor de dagen dat ze de firmawagen aan de kant laten staan. De enige voorwaarde is dat er een zekere regelmaat zit in je verplaatsingen met de fiets. Dit kan bijvoorbeeld één keer per week zijn, of een bepaalde periode van het jaar.’

‘In de praktijk kun je dan nog wel op het probleem botsen dat het wagenparkbeleid of de leaseovereenkomst je toch het recht op een fietsvergoeding ontzegt. Een dergelijke clausule is evenwel ongeldig wanneer de cao toch het recht op een fietsvergoeding voorziet aan alle werknemers. En dan heb je dus, ondanks die clausule, toch recht op een fietsvergoeding.’ 

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Premie van 250 euro voor wie in de voedingsnijverheid werkt

Goed nieuws in de voedingsnijverheid. Na verschillende onderhandelingsrondes ligt er nu een sectorakkoord. Daarin staan onder meer een hogere...
   20 september 2023

Nep­uitzend­kantoor van Ryanair moet 600.000 euro...

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelt dat Crewlink, een tussenbedrijf van Ryanair dat opereerde als uitzendkantoor, het Belgische arbeidsrecht...
   14 september 2023

Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders in metaalsector

Een koopkrachtpremie en verlenging van SWT en landingsbaan tot 2025: dat zit onder meer in het ontwerpakkoord dat de sociale partners voor de sector...
   01 september 2023

‘Indexeer zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’

De Vlaamse mutualiteiten vragen de Vlaamse regering om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dringend te indexeren. Meer dan een kwart miljoen...
   06 juli 2023