Bouwvakkers aan het werk op een bouwwerf voor sociale woningen
© ID/ Patrick De Roo

Na stevige onderhandelingen komt de eindmeet in zicht voor de sectorakkoorden. Zo heeft de chemiesector een ontwerpakkoord klaar en werd het sectorakkoord in de bouw intussen al goedgekeurd. ‘Sectorakkoorden zijn van vitaal belang voor werknemers in alle bedrijven.’

Update 28 juni

Op maandag 26 juni hebben de sociale partners de cao bouw 2023-2024 goedgekeurd en ondertekend. Deze nieuwe cao bevat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector voor de twee komende jaren. ‘De militanten zijn tevreden met dit akkoord’, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. ‘In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor de bouwvakkers. Zo wordt bij ondernemingen die voldoende winst gemaakt hebben in 2022 een koopkrachtpremie van 250 tot 750 euro toegekend aan de arbeiders. Bovendien verhoogt het minimum aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2025 van 1,1 procent naar 1,65 procent, zowel voor arbeiders als bedienden.’

Omdat de meeste sectorakkoorden eind juni aflopen, zitten de sociale partners in de verschillende sectoren in de laatste rechte lijn om de laatste puntjes op de i te zetten van de sectorakkoorden. ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe legt uit waarom de akkoorden van groot belang zijn. ‘Akkoorden die voor de volledige sector gesloten worden, komen alle werknemers ten goede. Daarmee kunnen we de arbeidsvoorwaarden verbeteren van wie in een bedrijf zonder eigen syndicale delegatie aan de slag is. Dus iedereen – van arbeiders in de grootste fabrieken tot wie in een piepkleine kmo werkt – wordt hier beter van.’

Vandenberghe schoof zelf mee aan de onderhandeltafel voor de bouwsector, en is alvast tevreden over het bereikte akkoord. ‘Binnen de beperkingen van de koopkrachtpremie hebben we toch een aantal zaken kunnen afspreken, waardoor heel wat werknemers op deze extra premie kunnen rekenen. En hoewel door de loonnormwet geen loonsverhogingen doorgevoerd kunnen worden, hebben wij onder andere de ecocheques en andere voordelen verhoogd om de koopkracht van onze mensen te vrijwaren. Daarnaast konden we ook een dag extra anciënniteitsverlof voor werknemers met 30 jaar anciënniteit binnenhalen en werd de drempel voor de mobiliteitsdagen verlaagd. Bovendien zijn er nieuwe stappen gezet om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken in onze sector.’

Minimumakkoorden

Ook in de chemiesector werd een ontwerpakkoord gesloten. Koen De Kinder, secretaris van ACVBIE: ‘Wij kozen vooral voor duidelijkheid. De koopkrachtpremie bedraagt bij ons 350 euro voor alle bedrijven die winst gemaakt hebben het afgelopen jaar, ongeacht hoe hoog die winst was. Zo is het heel eenvoudig en duidelijk wie zijn personeel de premie moet toekennen. Ook de minimumlonen en ploegenpremies zijn gestegen.’

‘Het ontwerpakkoord is bovendien enkel bindend in de niet-geconventioneerde ondernemingen (ondernemingen die niet aan een cao gebonden zijn, red.). Dat is van groot belang voor de werknemers in die voornamelijk kleine bedrijven. Het akkoord dient bovendien als minimum voor de onderhandeling op bedrijfsniveau met de grote spelers, voor minder gaan we in ieder geval zeker niet.’

De akkoorden moeten nog aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden. Pas wanneer alle vakbonden en werkgeversverenigingen akkoord gaan, worden de verbeteringen en wijzigingen van kracht.  

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023

‘Bedrijven laten langdurig zieke werknemers in de steek’

Sinds de hervorming van de re-integratietrajecten voor langdurig zieke werknemers een jaar geleden, is het aantal opgestarte trajecten zeer sterk...
   05 december 2023