Terug-naar-werk-coördinator legt enkele zaken uit aan klas
© ID / Bart Dewaele

Op 1 maart zijn de eerste terug-naar-werk-coördinatoren bij CM aan de slag gegaan. Zij ondersteunen langdurig zieken die na een lange afwezigheid weer naar de werkvloer willen terugkeren. ‘Daarmee kun je mensen weer perspectief geven.’

Dominic Zehnder

Binnenkort telt België meer dan 500 000 langdurig zieken. Om die steeds groter wordende groep mensen beter te ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt, heeft de federale regering begin dit jaar het terug-naar-werktraject in het leven geroepen. Daarbij wordt de hulp ingeschakeld van de gloednieuwe terug-naar-werk-coördinatoren van de ziekenfondsen. In totaal zullen er zo’n 40 coördinatoren zijn, die begeleiding en steun op maat zullen voorzien voor wie terug naar het werk wil keren.

Florence Wolfs is een van de eerste terug-naar-werk-coördinatoren die bij CM aan de slag gaat. ‘Onze taak is eigenlijk om mensen wegwijs te maken bij welke dienstverlening en hulpverleners ze terechtkunnen. We gaan in een eerste stap vooral nagaan voor welke trajecten ze in aanmerking komen en wat juist op dat moment mogelijk is. Daarbij identificeren we welke noden en aandachtspunten er zijn en welke ondersteuning die persoon nodig heeft om terug aan het werk te gaan. Dat kan onder andere door meer uitleg te geven over het traject bij de preventieadviseur, het gespecialiseerd team bemiddeling of de gespecialiseerd opleidings- en bemiddelingsdienst van de VDAB. Zo kunnen we de mensen snel naar de juiste diensten en sleutelfiguren doorverwijzen,’ vertelt Wolfs.

Het terug-naar-werktraject wordt enkel opgestart wanneer de gezondheidstoestand van een persoon het toelaat. Niemand zal gedwongen worden om ziek aan de slag te gaan, benadrukt Florence Wolfs. ‘Het is zowel voor mensen met een arbeidscontract als werkzoekenden. Wij krijgen de aanvraag om een traject op te starten doorgestuurd van een adviserend arts. Wie daar nood aan heeft, kan ook zelf een traject opstarten. Daarvoor kun je eenvoudig contact opnemen met je ziekenfonds. Vervolgens zal er contact opgenomen worden om een afspraak in te plannen,’ legt ze uit. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we zo een meerwaarde kunnen betekenen voor onze arbeidsongeschikte leden, zodat ze weer perspectief krijgen.’

Meer informatie over het terug-naar-werktraject vind je op www.cm.be/terug-naar-werk

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Wet moet ongewenste clausules interimarbeid tegengaan

Bedrijven moeten uitzendkrachten makkelijker vast in dienst kunnen nemen. Dat is de inzet van een voorontwerp van een wet die Pierre-Yves Dermagne...
   22 november 2023

‘Verhoogde tegemoetkoming voorkomt ook armoede’

Een op vijf Belgen valt vandaag onder het systeem van verhoogde tegemoetkoming dat recht geeft op een verminderd tarief voor gezondheidszorg. Maar...
   21 november 2023

ACV pakt uit met Sherpa- en Brugfigurenproject : opleiding...

Eind oktober vond in de gebouwen van Hogeschool Vives Campus Brugge het tweejaarlijkse arbeidsmarktcongres van West4Work plaats. Onder de titel...
 West-Vlaanderen  20 november 2023

Voor deze groep weldra automatisch verhoogde tegemoetkoming

Binnenkort maken meer mensen automatisch aanspraak op een verhoogde tegemoetkoming. Alleenstaanden of mensen die alleen samenwonen met een ouder,...
   15 november 2023