Baby die werkt en belt voor een laptop
© Shutterstock

Hoe organiseer ik de opvang tijdens de week vervroegde kerstvakantie? En wat voordien en nadien? En als ik in afwachting van een testresultaat niet naar het werk kan, hoe worden die dagen dan geregistreerd? In veel gevallen heb je recht op tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona. Die regeling is voorlopig maar voorzien tot 31 december 2021. De sociale partners hebben aan de regering gevraagd om die met drie maanden te verlengen, tot 31 maart. Het is nog wachten op een beslissing daarover.

Amélie Janssens
 16 december 2021

1. Ik vang zelf mijn kind(eren) op tijdens de extra week kerstvakantie

➔ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

De federale regering besliste om de kleuter- en lagere scholen een week vroeger te sluiten. Voor die leerlingen begint de kerstvakantie dus al op maandag 20 december. Vind je als ouder moeilijk opvang voor je kind(eren), dan kun je tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona aanvragen. Daar heb je recht op ten aanzien van je werkgever. Je ontvangt dan een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, die op voorstel van de vakbonden serieus werd verhoogd: 70 in plaats van 65 procent van je bruto maandloon (begrensd op 2 840,84 euro), met bovenop een supplement van 5,74 euro per dag.

2. Ik heb geen opvang voor mijn kind(eren) tijdens de normale twee weken kerstvakantie

➔ IN BEPAALDE GEVALLEN: TIJDELIJKE WERKLOOSHEIDDOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

Die extra week kerstvakantie was voor de ouders onverwacht. Wat met de twee andere weken kerstvakantie? Voor die twee weken kun je niet stellen dat de sluiting van de school overmacht is. Daar komt de RVA dus niet tussen. Iets anders is het als de opvang ook sluit door COVID-19-besmettingen bij kinderen of personeel. Dat wordt wel erkend als overmacht (zie punt 4).

3. Ik werd gecontacteerd door het coronacontactcentrum en moet in quarantaine en mezelf laten testen

➔ THUISWERK OF TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

Thuiswerk blijft sterk aangeraden, dus moet je werkgever eerst bekijken of je van thuis uit kunt werken. Als dit kan, dan word je voor je prestaties gewoon doorbetaald.

Kun je niet thuiswerken, dan heb je, op basis van je quarantainecertificaat, recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Je werkgever moet de nodige stappen zetten bij de RVA en jij kunt je werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Voor het bedrag van de uitkering: zie punt 1.

4. Mijn kind kan even niet naar school, het kinderdagverblijf of een centrum voor opvang van personen met een handicap

➔ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

Het virus is erg aanwezig in de scholen, kinderdagverblijven en opvangplaatsen voor kinderen met een handicap. Wanneer een hoogrisicocontact wordt vastgesteld of wanneer er meer dan twee besmettingen zijn binnen de klas, kan het zijn dat je kind enkele dagen niet naar school of het kinderdagverblijf kan. Of dat de school, de klas of de opvang gewoonweg dichtgaat. Dankzij tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona, kun je deze dagen overbruggen en je kind thuis opvangen. Let op: het feit dat je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

  • ofwel de (gedeeltelijke) sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  • ofwel het feit dat je kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voor de uitkering: zie punt 1

5. Ik vulde het zelfevaluatieformulier in, liet een test afnemen en nu wacht ik thuis op het resultaat

➔ CAO 160 GARANDEERT JE LOON

Heb je lichte symptomen waarvan je denkt dat ze te maken kunnen hebben met COVID-19, dan hoef je niet onmiddellijk naar de huisarts te gaan. Je kunt ook een online vragenlijst invullen die de overheid ter beschikking stelt (op www.mijngezondheid.belgie.be). Je krijgt dan meteen resultaat: een test is niet nodig, een test is aangewezen of je krijgt de raad je huisarts te raadplegen. Laat je best een test afnemen, dan kun je zelf een testcode aanmaken en een afspraak boeken in je buurt om je (gratis) te laten testen. In afwachting van je resultaat, kun je beter contact met anderen vermijden en ga je dus ook niet naar het werk. Wie kan thuiswerken, wordt doorbetaald.

Kan dat niet, dan garandeert de nieuwe cao nr. 160 van de Nationale Arbeidsraad je loon vanaf het moment waarop je de online test invult, tot wanneer je het testresultaat krijgt. De tool maakt een afwezigheidsattest aan dat je bezorgt aan je werkgever. De loonwaarborg is beperkt tot de tijd die nodig is voor de test en het resultaat, en beperkt tot maximaal 36 uur. Die regeling geldt al zeker tot 28 februari 2022. De cao bepaalt dat je maximaal drie keer van deze regeling gebruik kunt maken. Vertoon je vaker symptomen, dan neem je contact op met de huisarts.

6. Ik ben besmet, heb ziektesymptomen en moet in quarantaine

➔ ZIEKTE-UITKERING EN (INDIEN VAN TOEPASSING) GEWAARBORGD LOON

Ben je besmet en heb je ziektesymptomen, dan krijg je van je huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid. Je hebt, zoals bij eender welke andere ziekte, dan eerst recht op het gewaarborgd loon en nadien op een ziekte-uitkering.

7. Ik ben besmet, zonder ziektesymptomen en moet 10 dagen in isolatie

➔ THUISWERK OF TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

Wie besmet is, moet zich afzonderen. Kun je thuiswerken en voel je je in staat om te werken, dan blijf je doorwerken, en word je uiteraard doorbetaald voor je prestaties. Kun je niet thuiswerken, dan heb je, op basis van je quarantainecertificaat, recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Je werkgever moet de nodige stappen zetten bij de RVA en jij kunt je werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Voor de uitkering: zie punt 1.

8. Ik kan niet gaan werken omdat mijn bedrijf (gedeeltelijk) gesloten is of mijn werkgever tijdelijk geen werk heeft voor mij

➔ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT WEGENS CORONA

In sommige sectoren is de economische activiteit teruggeschroefd door corona, denk bijvoorbeeld maar aan de evenementensector en de horeca. Dancings, discotheken en binnenspeeltuinen moesten zelfs opnieuw dicht. Maar ook in veel andere sectoren kan er niet op volle kracht gewerkt worden, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn bij toeleveringsbedrijven of door een grote personeelsuitval.

Kun je niet gaan werken, dan val je terug op tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona. Dat kan voltijds zijn, maar ook voor enkele dagen in de week. Je krijgt uiteraard enkel een uitkering voor dagen waarop je niet werkte.

9. Ik begeleid mijn minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum

➔ VACCINATIEVERLOF MET BEHOUD VAN LOON

Als werknemer kon je al een beroep doen op het vaccinatieverlof (een vorm van klein verlet met behoud van loon) als je afspraken voor de eerste en tweede vaccinatie tijdens de werkuren vielen. Nu ook volop jongeren gevaccineerd worden, kun je als ouder ook je minderjarig kind begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Het is dan voldoende om de uitnodiging voor de vaccinatie en de bevestiging van de afspraak aan je werkgever voor te leggen.

Voorlopig geldt die regeling maar tot 31 december 2021, zowel voor de prik van de volwassenen, als voor de begeleiding van de kinderen. De sociale partners hebben aan de regering gevraagd die regeling met een half jaar te verlengen, tot 30 juni 2022. Zeker nu de boosterprik wordt veralgemeend en de vaccinatie wordt uitgebreid naar minderjarige kinderen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023

‘Zet je op vier poten! riep hij me na op weg naar het werk'

Veilig woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van politici, werkgevers en lokale besturen, klinkt het bij de Europese...
   23 november 2023