Foto's van Wouter Van Vooren

1 september, dat is: opnieuw die vroege wekker zetten, je haasten naar de schoolpoort, en hopen dat er iemand is om voor de klas te staan. Ook voor komend schooljaar beroert het lerarentekort de gemoederen. ‘We moeten vertrouwen leren schenken aan leerkrachten’, vinden onderwijsexperte Brigitte Vermeersch en Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale.

Simon Bellens
 30 augustus 2022

2208r wie brigittekoencoc

Sinds bijna de helft van de Vlaamse leerlingen tijdens het vorige schooljaar regelmatig lesuren miste omdat het aan leerkrachten ontbrak, staat het lerarentekort bovenaan de politieke agenda. Ook de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs deden stof opwaaien. Het Grondwettelijk Hof vernietigde die uiteindelijk, omdat ze te gedetailleerd zouden zijn en de vrijheid van onderwijs schenden. Om over de alarmerende signalen over het dalende niveau nog maar te zwijgen.

Onder druk van zowel de onderwijskoepels als de vakbonden probeerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zij-instromers voor de klas aan te trekken door de anciënniteitsmogelijkheden te verhogen, en lanceerde hij onder meer een grootschalige promocampagne: ‘Lesgeven is alles geven.’ Allemaal om het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk te maken.

Nochtans is er voor onderwijsexperte van de VRT, en voormalig leerkracht Latijn, Brigitte Vermeersch eigenlijk geen mooier beroep denkbaar. Samen met Greet Decin, die de lerarenopleiding aan hogeschool UCLL vormgeeft, verzamelde ze getuigenissen van leraren over wat hen dreef om ooit in het onderwijs te stappen. Dat resulteerde in 100 redenen om leraar te worden. ‘Op een positieve manier geeft het boek alle kanten van het beroep weer, ook de scherpe’, vindt Koen Van Kerkhoven van COC.

Vijf op tien

Onlangs gaf Vermeersch bijles Latijn aan een jongen die de moed dreigde op te geven. ‘Maar hij bleek gewoon zijn verbuigingen niet te kennen. Ik zei hem: Op een wit blad moet jij alle naamvallen uit je hoofd kunnen opschrijven. Daarna lukten de oefeningen wel. Je had zijn gezicht moeten zien, plots begreep hij: Ik ben niet dom, ik kan het wel. Zoiets motiveert enorm. Ik hoor dat leraren geen hoge eisen meer mogen stellen, maar dat móét om het leerplezier aan te wakkeren.’

100 redenen staat bol van zulke gepassioneerde anekdotes. Toch daalt het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding jaar na jaar, en blijven er in Vlaanderen elk schooljaar zo’n vierduizend lerarenvacatures openstaan. Ongeveer een vijfde van alle startende leraren verlaat het onderwijs bovendien alweer na vijf jaar. Hoe is het ooit zover kunnen komen?

'De druk van de ouders is groot geworden.'
Koen Van Kerkhoven

VAN KERKHOVEN ¬ ‘Eén van de klachten die ik alsmaar vaker krijg, luidt: Wij worden gedwongen om vijf op tien te geven. De druk van de ouders is zo groot geworden dat de perceptie leeft dat de lat lager moet. Een paar juridische dossiers zijn genoeg om in een school een klimaat te creëren waarin leraren alles op papier moeten zetten, uit angst voor een beroepsprocedure na een C-attest.’

VERMEERSCH ¬ ‘Wat leerkrachten drijft is om de passie voor een vak te kunnen delen met kinderen, hen te inspireren om te leren. Die administratieve last breekt de passie, en daardoor verliezen we talentrijke leerkrachten. Net zij die het meest gemotiveerd zijn, willen niet geremd worden door allerlei regels.’

VAN KERKHOVEN ¬ ‘Ik betreur dat de onderwijskoepels (verenigingen van schoolbesturen, zoals het Gemeenschapsonderwijs of het Katholiek Onderwijs, red.) scholen nog onvoldoende aanmoedigen om die planlast te bevragen. Scholen hebben een eergevoel over hun manier van werken en ervaren een bevraging daarover snel als kritiek. Volgens mij is er nood aan externe experten, zoals arbeidsorganisatiespecialisten, die meedenken.’

We jagen de beste leerkrachten dus weg?

VERMEERSCH ¬ ‘Elke leerkracht heeft eigen talenten. Laat een leerkracht die goed kan vertellen toch volop vertellen, of iemand die goed games in zijn lessen verwerkt dat uitwerken. Die diversiteit tussen leraren is net goed, maar het beleid moet dat toelaten. We moeten leren om vertrouwen te schenken aan leerkrachten, zowel de overheid, de ouders, de directies en de koepels … de hele samenleving. Veel leerkrachten hebben nu het gevoel dat ze niet meer vertrouwd worden, dat hun expertise niet gezien wordt.’

VAN KERKHOVEN ¬ ‘De overheid heeft de opdracht om de inhoud van het onderwijs te omschrijven, maar moet voldoende vrijheid laten voor het opvoedingsproject van een school en de vorming van leerlingen. Finaal moet die vrijheid ook bij de leerkrachten liggen, daar is nu te weinig ruimte voor.  Daaraan heeft iedereen wat schuld, ook de onderwijskoepels moeten hun leerplannen versoberen.’

VERMEERSCH ¬ ‘Het beroep is de voorbije jaren ook moeilijker geworden. In de klas zit een diverser publiek, en sommige kinderen hebben zware rugzakjes. Toen ik een maand lang weer les ging geven, voelde ik meteen dat ik wilde bijleren over hoe ik met die superdiversiteit kon omgaan. Je moet een beleid ontwikkelen dat leerkrachten daarin ondersteunt, en hun kansen geeft om bij te leren. Bijvoorbeeld van andere scholen die zo’n expertise al hebben.’

2208r lerarentekortinterview1web

Beoordeling

Toch ziet Vermeersch jonge leerkrachten vooral afknappen op de onzekerheid. ‘Voor een schooljaar hebben ze een tijdelijke baan, maar in augustus weten ze nog niet waar ze in september kunnen starten. Dat is de keerzijde van het systeem van vaste benoemingen, jongere leerkrachten dreigen uit de boot te vallen.’

VAN KERKHOVEN ¬ ‘Bij de laatste cao hebben we verworven dat leerkrachten al na één schooljaar een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kunnen krijgen, een voorwaarde voor een vaste benoeming. Maar alleen bij een positieve beoordeling. Nu horen we dat scholen terughoudender zijn om die positieve beoordeling te geven.’

Dat is toch absurd in tijden van een groot lerarentekort?

VERMEERSCH ¬ ‘Je zou denken dat scholen er alles aan doen om leerkrachten te behouden. Het lerarentekort kan scholen ertoe te dwingen om een goed personeelsbeleid te voeren. Scholen met een goed personeelsbeleid, die vertrouwen geven aan hun leerkrachten en een complementair team weten samen te stellen, zullen geen lerarentekort meer hebben. Maar bij werkgevers leeft ook het idee dat de veelheid aan regels een soepeler personeelsbeleid tegenhoudt.’

VAN KERKHOVEN ¬ ‘Wij willen een kritisch-constructieve partner zijn, maar als ik hoor wat zo’n soepeler personeelsbeleid voor sommigen inhoudt, dan zitten daar voor onze achterban onaanvaardbare voorstellen tussen. Men wil bijvoorbeeld dat besturen met meerdere scholen mogen beslissen in welke school leerkrachten moeten werken, zonder dat ze daar zelf inspraak in hebben. Of meer lesuren laten geven voor hetzelfde loon. Op die manier gaan wij elkaar heel moeilijk vinden.’

Het verschil maken

Niet alleen de administratieve last, de onzekerheid of een gebrek aan vertrouwen verklaren voor Van Kerkhoven het nijpende lerarentekort: ‘Vandaag worstelen veel sectoren met krapte en dan is het onderwijs het eerste slachtoffer. Onderwijzers zijn ook voor andere sectoren interessant, ze zijn empathisch, didactisch, hebben de nodige kennis … dan zijn de financiële voorwaarden niet onbelangrijk. Minister Weyts herhaalt vaak dat loon niet het eerste probleem is, maar het is wel effectief om mensen op korte termijn tot het beroep aan te trekken. De private sector plukt de mensen weg uit het onderwijs.’

VERMEERSCH ¬ ‘Toch maken sommigen ook de omgekeerde beweging. Je ziet mensen die iets missen in de private sector, en bewust als zij-instromer voor het onderwijs kiezen omdat ze daar het gevoel hebben dat ze iets zinvols doen. Ze maken een verschil in het leven van een kind.’

Moeten het dan allemaal idealisten zijn voor de klas?

VERMEERSCH ¬ (denkt na) ‘Wel een beetje, op z’n minst. Als je echt leraar bent, doe je dat met hart en ziel, en kinderen voelen het meteen of je echt betrokken bent.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Leerlingen GO en Bernardus kiezen voor tweedehands en...

Als het van de Oudenaardse jongeren afhangt, dan is duurzame aankopen doen met aandacht voor hergebruik en rechtvaardige werkomstandigheden, hun...
 Oost-Vlaanderen  15 november 2023

Taalcoaching op de werkvloer

‘Vragen rond taalcoaching op de werkvloer zitten de laatste jaren enorm in de lift.’ Vokans (Vormings- en OpleidingsKANSen) werkt al jaren rond...
   17 oktober 2023

Een gratis sessie therapie in de klas

‘We willen laagdrempelige psychologische hulp naar plekken brengen waar jongeren zijn.’ Sinds kort kunnen psychologen gratis groepssessies rond...
   10 oktober 2023
 

De leraarskamer van vandaag is zeker niet die van morgen

Vlaanderen is een hyperdiverse samenleving, maar dat weerspiegelt de leraarskamer niet. Dat zet onnodig een rem op de ontwikkelingskansen van...
   04 oktober 2023